Bản mẫu:Thành viên vi-5

vi-5Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên vi-5}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên vi-5}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêm sửa