Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Thành viên theo ngôn ngữ
Thành viên này là nam giới.
Thành viên này là người
Việt Nam.
Thành viên này là người không hút thuốc.
Kinh Thi
Nơi ởPhan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam
SinhNgày X tháng X, 196X
Phú Lộc, Thừa Thiên, Việt Nam
Giới tínhNam
Lý lịch
Học vịBác sĩ Y khoa
Wikipedia
Tổng số sửa đổi
Cập nhật lần cuối vào lúc 18:40, ngày 29 tháng 9 năm 2023 (UTC)
Độ nghiện WikipediaChưa kiểm tra
Bên ngoài
BlogBs.KinhThi
FacebookSalomon Nguyen