Xin chào

Cbizeditor, XIN CHÀO!

Giới thiệuSửa đổi

Cá nhân
 
Thành viên này là người
Việt Nam.
  Thành viên này là người Huế.
  Thành viên này là nữ giới.
Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
zh-2 这位用户的中文达到中级水平
Thành viên theo ngôn ngữ
Wikipedia
  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 1 năm, 1 tháng và 14 ngày.
1.300+Thành viên này đã có hơn 1.300 sửa đổi trên Wikipedia.
 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)


Bài đã tạoSửa đổi

Bản mẫu đã tạoSửa đổi

Bài đã cải tạoSửa đổi