Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viênSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên. Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thăm hỏi người sửa bản mẫuSửa đổi

Nay nhân có thành viên đề cập đến quyền sửa đổi bản mẫu, tôi chợt nhớ đến "người sửa bản mẫu học việc" là bạn :^) Tuy biết bạn nghỉ đóng góp đã lâu, nhưng vẫn mong một ngày không xa lại thấy bạn tham gia nâng cấp hệ thống bản mẫu cho Wikipedia, thân ái. --minhhuy (thảo luận) 14:53, ngày 15 tháng 4 năm 2020 (UTC)