Wikipedia:Biểu quyết/Cập nhật tiêu chí xóa nhanh

Chào các bạn, tôi đã cập nhật mới nội dung cho quy định Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh vốn đã lỗi thời và không hoàn chỉnh. Biểu quyết này nhằm hợp thức hóa nội dung mới cập nhật của quy định này.

Kết quả biểu quyết tuân thủ theo Wikipedia:Biểu quyết/ĐầuWikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt. Mọi người bỏ phiếu:

 • Đồng ý {{OK}} =  Đồng ý
 • Không đồng ý {{OK?}} =  Chưa đồng ý
 • Hoặc các bản mẫu khác có tính diễn đạt tương tự ở Thể loại:Bản mẫu biểu quyết.
 • Nếu nêu ý kiến {{yk}} =  Ý kiến thì ghi ở phần ý kiến.

Nội dung cần đọc và tham khảo trước khi bỏ phiếu:

Những sai sót về chính tả, liên kết giữa các đề mục, bản mẫu chưa tồn tại,... sẽ dần sửa và cập nhật sau bởi cộng đồng.  A l p h a m a  Talk 02:24, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phần 1. Danh sách đề mục các tiêu chí xóa nhanh sửa


Phần 2. Nội dung các tiêu chí xóa nhanh sửa


@Alphama: Anh ơi, anh đóng biểu quyết mà bản mẫu bị lỗi. Anh check lại giúp em nhé. —  Băng Tỏa  12:09, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@Băng Tỏa: Xong.  A l p h a m a  Talk 07:36, ngày 8 tháng 5 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phần 3. Ý kiến khác so với các phần đã nêu sửa

Bạn có thể nêu ý kiến khác có liên quan ở đây, bao gồm các tiêu chí xóa nhanh đề xuất nên có ở Wikipedia tiếng Việt.

Anh Alphama nên thêm 2 mục nữa vào "Những lý do không hợp lệ để xóa nhanh":
 • Trang người dùng và trang thảo luận của người dùng về địa chỉ IP. Mặc dù người dùng được khuyến khích tạo tài khoản Wikipedia, người dùng chưa đăng ký vẫn được phép sửa đổi Wikipedia và được xác định bằng địa chỉ IP của họ. Nếu người dùng chưa đăng ký có địa chỉ IP tĩnh, nó có thể có trang người dùng và/hoặc trang thảo luận của người dùng được liên kết với nó và ngay cả đối với địa chỉ IP không tĩnh, có thể chứa lịch sử của các cuộc thảo luận hoặc thông tin quan trọng có thể được quan tâm.
  • Mục này được dùng đến tránh trường hợp IP yêu cầu xóa trang thảo luận hay trang thành viên.
 • Các bài viết rất ngắn. Các bài viết có nội dung ngắn nhưng đủ nội dung và ngữ cảnh được xác định đủ điều kiện là bài sơ khai có thể không bị xóa nhanh chóng theo tiêu chí BV1 và BV4; các tiêu chí khác vẫn có thể được áp dụng.
  • Mục này được dùng đến tránh trường hợp nhiều thành viên bảo quản do không xét kỹ bài viết nên sẽ cho là "không đủ nổi bật" rồi xóa gây bất đồng cho thành viên tạo bài, đặc biệt là người mới đến. Hơn nữa, đã không ít trường hợp trước đây nhiều thành viên yêu cầu xóa các bài viết danh pháp khoa học (tính ra là đang có hơn 400000 bài) vốn chỉ có 1 infobox và vài dòng chữ đầu bài và đề mục.

Mong anh xem xét ạ, cảm ơn--Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 12:50, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tiêu chí số 1 bạn nó nằm ở TV2. Thành viên chưa đăng ký (Tiêu chí này loại trừ các trang thành viên của người dùng IP đã thực hiện sửa đổi) không rõ bạn đọc chưa? Thật ra ở TV1 cũng có ý này: "Các trang thảo luận của thành viên không đủ điều kiện để xóa nhanh theo tiêu chí này, bởi vì trên các trang này có thể chứa nhiều thảo luận của các thành viên khác". Tôi đã update TV2 theo ý của bạn.
Về bài viết rất ngắn bạn nêu khá chồng chéo và phức tạp. Bạn có quyền phủ quyết BV4 nếu muốn, ở BV4 tôi đã viết rất cẩn thận để tránh BQV lạm dụng, BQV nào xóa gây bất đồng có thể bị BTN là chuyện bình thường. Cả BV1 và BV4 đều chỉ mang tính tương đối.  A l p h a m a  Talk 13:06, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Alphama Vậy thì em xin sửa lại điều 2 như sau
 • Những bài viết có nội dung ngắn nhưng có đầy đủ nội dung cơ bản, phù hợp với các hướng dẫn về bài sơ khai và tiêu chí chung/liên quan đến độ nổi bật thì được xác định là bài sơ khai có thể không bị xóa nhanh theo tiêu chí BV1 và BV4; tuy nhiên, các bài viết vẫn có thể bị xóa theo các tiêu chí khác nếu được áp dụng.

Mong anh xem xét thêm vào ạ. Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 14:26, ngày 28 tháng 4 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ok nếu có tiêu chí khác phù hợp để xóa nhanh thì bài phải nên được xóa, ngoại trừ BV1 và BV4. Tôi chưa biết thêm nội dung này ở tiêu chí nào?  A l p h a m a  Talk 09:57, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (UTC)[trả lời]