Thảo luận Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Alphama trong đề tài Về tiêu chí xóa nhanh C6

Cách xóa bài viết

sửa

Tôi nghĩ nên thay đổi một chút ở cách xóa một bài viết. Đôi khi tác giả muốn viết nhưng vì chưa nắm rõ các tiêu chí, bố cục, bổ sung nguồn tham khảo .... Thay vì xóa thẳng, tôi nghĩ nên gắn nhãn "thùng rác", chuyển nó sang vùng không tìm thấy được qua công cụ tìm kiếm, hoặc một cái gì đó tuơng tự. Để cho tác giả cơ hội tìm hiểu thêm về wiki và có thời gian hoàn thiện bài viết. Hơn nữa cũng sẽ làm gọn thao tác của các BQV và ĐPV đôi khi lại phải thêm thao tác cấm, giải thích đối với người mới Nmhd288 (thảo luận) 14:08, ngày 6 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Chuyển mục

sửa

Cần cân nhắc chuyển "C12. Bài không được dịch: chỉ có ≤ 10 từ tiếng Việt, còn lại là tiếng nước ngoài" sang "BV5. Bài không được dịch: chỉ có ≤ 10 từ tiếng Việt, còn lại là tiếng nước ngoài" vì rõ ràng tiêu chí này liên quan đến bài viết mà thôi chứ không phải tiêu chí chung.  A l p h a m a  Talk 05:09, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

  Đồng ý Chỉ nên áp dụng cho bài viết, không nên áp dụng cho các không gian tên khác. Rất nhiều tài liệu bản mẫu của vi.wiki chỉ toàn tiếng Anh (vẫn tốt hơn là không có tài liệu nào), hoặc hồi đó trang quy định cấm chỉ cũng toàn tiếng Anh, mãi sau này mới được dịch sang tiếng Việt.  Băng Tỏa  14:48, ngày 23 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

Nâng cấp

sửa

Tôi đang viết diễn giải cho các mục, mọi người cho góp ý ở đây luôn và chung tay làm nếu có thể. Một số phần như thay đổi tiêu đề các mục cần thảo luận rộng rãi sẽ làm sau khi bài được nâng cấp đầy đủ.  A l p h a m a  Talk 08:39, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

@Alphama: Xoá các trang nháp nằm trong không gian thành viên mà không chứa nội dung gì, với điều kiện trang đó đã không được chỉnh sửa gì trong ít nhất một năm. Cái này tôi e chỉ phù hợp tại enwiki, còn viwiki nhân lực không đủ khó có thể đảm đương việc này, mà tiền lệ từ trước đến giờ những trang nháp này vẫn được giữ lại? – Nguyenhai314 (thảo luận) 16:16, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời
Nhân lực không đủ thì cứ tiến hành từ từ, không phải vội vàng làm hết ngay. Thực tế có rất nhiều thông lệ xóa nội dung đã có sẵn nhưng do neo người nên backlog vẫn chất đống (như kho hình chẳng hạn). Không nên vì lý do thiếu người mà bỏ đi các tiêu chí hữu ích của quy định. --minhhuy (thảo luận) 16:22, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời
Vậy không biết có bot nào có thể đảm đương công việc này hay không. Tôi nghĩ việc này nếu giao cho bot tự động hóa sẽ tốt hơn là dùng sức người. Nguyenhai314 (thảo luận) 16:26, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời
Tôi không rõ "Xoá các trang nháp nằm trong không gian thành viên mà không chứa nội dung gì" là cái gì luôn, tại vì tôi chỉ dịch các phần sau.  A l p h a m a  Talk 16:31, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời
En.wp vào tháng 12 năm 2018 đã tách mục này của G6 sang G13 ("Abandoned Drafts and Articles for creation submissions") --minhhuy (thảo luận) 16:39, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời
@Alphama: Anh cứ nâng cấp xong đi cái đã rồi em sẽ vào soi sau.  Băng Tỏa  04:01, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

Trang đổi hướng và chuyển hướng

sửa

Bản sửa đổi của BonTheFox13 đã vô tình làm lặp 2 lần mục này gây khó hiểu, tôi tạm xóa một mục để tập trung mục kia trước. Xem đối chiếu [1].  A l p h a m a  Talk 16:30, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

ĐH4. Trang đổi hướng tên sai quá mức so với trang đổi hướng đến. Không hiểu đoạn này nói gì luôn, sai quá mức là sai thế nào, chỉ có cái R3. Implausible typos, tức lỗi chính tả không thể tin được thôi.  A l p h a m a  Talk 16:47, ngày 17 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

Về tiêu chí xóa nhanh C6

sửa
  Được chuyển từ Wikipedia:Thảo luận

Hiện tại tiêu chí C6 đang có quá nhiều mục đích xóa không rõ ràng như:

Đã xác định nhưng rất mơ hồ
 • Xóa các trang đổi hướng hoặc các trang tương tự đang tồn tại làm cản trở việc di chuyển trang (còn được biết đến với tên gọi "Tạm xóa để di chuyển, trộn lịch sử"). Các quản trị viên cần nắm chắc quy trình di chuyển trang trong trường hợp các trang đổi hướng hoặc các trang khác tồn tại làm cản trở việc di chuyển nhưng bản thân chúng lại không có lịch sử nào đáng kể. Quản trị viên khi xóa những trang cản trở như vậy cần phải đảm bảo rằng khi xóa xong, lệnh di chuyển/đổi tên được hoàn tất thành công - dùng bản mẫu {{Db-move}}
Không có đề cập
 • {{Db-xfd}} Dùng để xóa trang đã được xác định xóa theo biểu quyết nhưng quy định không ghi rõ tiêu chí nào dùng bản mẫu này.
Tiêu chí lạ có vẻ không liên quan?
 • Xóa trang định hướng không có liên kết tới bài viết nào hoặc chỉ liên kết tới một bài viết; tiêu đề trang sắp bị xóa kết thúc bằng cụm từ "(định hướng)" - dùng bản mẫu {{Db-disambig}} mà bên en thì đã tách thành C14

Tiêu chí C6 có nhiều bản mẫu như vậy nhưng TW lại chỉ có một mục duy nhất dùng {{Db-c6}}, khiến lý do xóa không đầy đủ như bên en khi một tiêu chí có thể có nhiều mục chọn trong TW và nhiều bản mẫu xóa. Vì vậy em đề nghị:

 • Đánh giá lại rõ ràng tiêu chí C6 để đảm bảo tiêu chí này đầy đủ và đúng mục đích.
 • Cập nhât TW để có thể chọn nhiều hơn một mục đích xóa trong C6 như bên en.

Tag Alphama cho ý kiến về vấn đề này. Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 13:30, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Khi tôi soạn lại Tiêu chí xóa nhanh thì quả thật một số tiêu chí như tiêu chí C6 đã là 1 đống hổ lốn rồi. Tôi chỉ cố gắng so khớp với những quy định liên quan từ thời trước. Đồng ý này cần thảo luận lại và điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi tiêu chí chỉnh sửa thì tôi sẽ điều chỉnh lại trong Twinkle cho phù hợp.  A l p h a m a  Talk 14:20, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Alphama Em đề xuất sửa lại tiêu chí C6 thành nội dung:
Tiêu chí C6
 • Xóa các thể loại bảo trì theo ngày đã tạo trong quá khứ nhưng đã xóa hết trang trong thể loại đó hoặc không có trang trong thể loại đó
 • Xóa các trang đổi hướng hoặc các trang tương tự đang tồn tại làm cản trở việc di chuyển trang (còn được biết đến với tên gọi "Tạm xóa để di chuyển, trộn lịch sử"). Các quản trị viên cần nắm chắc quy trình di chuyển trang trong trường hợp các trang đổi hướng hoặc các trang khác tồn tại làm cản trở việc di chuyển nhưng bản thân chúng lại không có lịch sử nào đáng kể. Quản trị viên khi xóa những trang cản trở như vậy cần phải đảm bảo rằng khi xóa xong, lệnh di chuyển/đổi tên được hoàn tất thành công.
 • Xóa những trang khi tạo ra bị lỗi hoặc nằm sai không gian tên. Đối với trang đổi hướng, hãy xem tiêu chí ĐH3.
 • Xóa các trang do có sự đồng thuận xóa theo biểu quyết.

Sau đó tách 2 nội dung trước đây thành 2 tiêu chí mới như bên en

Tiêu chí C14
Bản nháp của bài viết/trang không có nội dung cũ
 • Bất kỳ trang nháp thành viên nào chưa được con người chỉnh sửa trong 1 năm có nội dung không chứa nội dung gì hoặc là một bài viết chưa hoàn thiện sẽ bị xóa sau 1 năm (trừ khi bạn hoàn thành và chuyển sang không gian chính).
Tiêu chí C15
Trang định hướng không cần thiết
 • Xóa trang định hướng không có liên kết tới bài viết nào hoặc chỉ liên kết tới một bài viết; tiêu đề trang sắp bị xóa kết thúc bằng cụm từ "(định hướng)".
 • Đổi hướng hướng kết thúc bằng "(định hướng)" nhưng không đổi hướng đến trang định hướng hoặc trang thực hiện chức năng giống như định hướng.

Em đề xuất như thế anh có ý kiến thế nào.Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 15:05, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

 •   Phản đối tiêu chí C14. Không phải cái gì cũng nhắm mắt nhắm mũi bưng từ en sang được mà không tìm hiểu căn nguyên gốc rễ của sự việc. Bên en tiêu chí đó chỉ dành cho các bài thuộc không gian tên Draft, ở viwiki không có không gian tên đó vì chúng ta không cấm thành viên mới hay IP khởi tạo bài. Quy định của en cũng ghi rõ là trang nháp thành viên có gắn biển AfC template chứ nháp thường họ cũng đâu có xóa. Bạn cứ qua đó viết bài thì biết. Chừng nào chúng ta áp dụng lệnh cấm thì tính sau.  thị tỳ  15:20, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Tiêu chí 14 có làm cũng không khả thi lắm, đơn giản là vì nhân lực ở viwki không đủ để ngày ngày đi xóa trang như vậy. Nội dung của tiêu chí 14 thực chất nên bỏ hẳn trong tiêu chí C6 và quy định tiêu chí xóa nhanh vì thật sự không mấy cần thiết.  A l p h a m a  Talk 15:24, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
AlphamaBăng Tỏa: Tại vì tôi cũng sợ có tình trạng lưu trữ bài trong không gian thành viên, mà bài đó không đủ nổi bật. Nhưng mà tôi cũng nghĩ cái này sẽ có nhiều bất cập nên chắc không nên áp dụng ở đây.
 •   Ý kiến Khi tôi soạn quy định Wikipedia:Liên kết đỏ thì tôi mới biết một điều là ở Wikipedia tiếng Việt nội dung còn thiếu rất nhiều vì vậy tiêu chí 15 cũng không nên áp dụng, vì trang định hướng toàn liên kết đỏ là thứ để cho mọi người bài viết nào cần khởi tạo và phát triển nội dung. Nếu không, chúng ta còn thậm chí không biết Wikipedia tiếng Việt đang thiếu thứ gì nữa cơ.  A l p h a m a  Talk 15:38, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Alphama thì em sẽ xóa đoạn "chỉ liên kết tới một bài viết" và giải thích rõ ràng xóa trang định hướng như thế này:
 • Xóa trang định hướng không có liên kết tới bài viết nào (tức là bản thân nội dung trang định hướng không có bất cứ danh sách liên kết nào cả, cũng không có liên kết xanh hay liên kết đỏ nào xuất hiện trong đó) tiêu đề trang sắp bị xóa kết thúc bằng cụm từ "(định hướng)".
 • Đổi hướng hướng kết thúc bằng "(định hướng)" nhưng không đổi hướng đến trang định hướng hoặc trang thực hiện chức năng giống như định hướng. (Cái này chắc chắn phù hợp rồi)

Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 04:02, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Ý hai của bạn tôi chưa hiểu, bạn cho ví dụ được không?  A l p h a m a  Talk 04:24, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Alphama Ví dụ bên dưới có thể thấy là trang chỉ có "Trang "Ví dụ" có thể nói đến" mà không liệt kê ra bất kỳ liên kết nào đến trang nào cả thì đó gọi là trang định hướng không có liên kết tới bài viết nào (tức là bản thân nội dung trang định hướng không có bất cứ danh sách liên kết nào cả, cũng không có liên kết xanh hay liên kết đỏ nào xuất hiện trong đó)

Đổi hướng kết thúc bằng "(định hướng)" nhưng không đổi hướng đến trang định hướng hoặc trang thực hiện chức năng giống như định hướng: Tức là trang đó có phần sau của tên có từ "(định hướng)" nhưng là một trang đổi hướng, thay vì đổi hướng đến một trang định hướng khác thì nó lại đi đến một trang bài viết hoặc trang nào đó mà không liên quan đến trang định hướng.

Đúng: "Ví dụ 2 (định hướng)" => "Ví dụ (định hướng)"

Sai: "Ví dụ 2 (định hướng)" => "Ví dụ"

Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 05:43, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Trang Ví dụ trường hợp Sai như bạn nói cũng là trang định hướng chứa các mục thì trang Ví dụ 2 (định hướng) đâu cần phải xóa?  A l p h a m a  Talk 11:28, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Alphama Nhưng nếu Ví dụ là một bài viết thì sao, tất nhiên là phải xóa rồi. Ở Wiki tiếng Việt này thì có nhiều trang Ví dụ nhưng không có chữ định hướng mà là trang định hướng thì không diện xóa này.Thiện HậuPokémon Trainer (thảo luận) 11:35, ngày 16 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời
Chỉ cần xét đến trang đích, nếu trang đích bị xóa thì trang đổi hướng đến đều xóa theo tiêu chí ĐH1. Tôi chỉ ủng hộ việc trang đích là trang định hướng có chứa toàn bộ các liên kết đỏ hoặc là chỉ chứa duy nhất 1 liên kết xanh thì nên giữ để phát triển sau này.  A l p h a m a  Talk 15:07, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Tiêu chí 6: Mới

sửa

Tóm lại, tiêu chí này bao gồm những tiêu chí con là gì? Cần liệt kê ở đây và thêm bản mẫu cho hợp lý?  A l p h a m a  Talk 16:09, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Tiêu chí xóa nhanh”.