Sở thích, sở trường (& sở đoản) sửa

Bài viết: khơi mào & bổ túc sửa

Địa lý
Nhân vật
Tổ chức
Sự kiện
Thực vật
Động vật
Kiến trúc
Linh tinh

Sưu-tập sửa

Một thức nước in trời
Đò ai chiếc ra khơi
Non xanh xem vòi-vọi
Dòng biếc thấy vơi-vơi
Mảng khúc Thương-lang gảy
Ưa tình lữ-khách chơi
Mong giờ yên sóng gió
Qua lại mặc người đời
 
Đọi men lam Huế với bài thơ Nôm
Vì tình nên phải ra đi
Tuyết sương chẳng quản, sơn-khê chẳng nề
 
Chữ Nôm khảm xà cừ trên điếu ống
Thành-thái Nhâm-dần thu tân-san
Thịnh-văn-Đường tàng-bản
 
Phan Trần Truyện
Đi một ngày đàng...
                   
                   
             

Huy chương sửa

  Ngôi sao vinh danh
Mình xin thay mặt cộng đồng xin phong tặng cho bạn vì những đóng góp bổ ích của bạn cho wikipedia tiếng Việt trong suốt thời gian qua. Xin chúc bạn hạnh phúc, mạnh khỏe và tiếp tục đóng góp thêm cho wiki mình ngày một lớn mạnh.Trongphu (thảo luận) 22:49, ngày 29 tháng 8 năm 2011 (UTC)