Thành viên này rất vịt bỏ đàn,
thấy cãi nhau thì lỉnh đi chỗ khác

Tôi hiện ở Hà Nội, tham gia Wikipedia từ năm 2014, nói chung là để giết thời gian rỗi.

Các ảnh đã upload