Một con vật ưa nhìn, nhưng hay quên đã đẻ ra những gì

Tôi hiện ở Hà Nội, tham gia Wikipedia từ năm 2014, nói chung là để giết thời gian rỗi.

Các ảnh đã upload