Tôi hiện làm Trợ lý Dinh dưỡng cho một nhà trẻ tư nhân ở nam Hà Nội. Trước đây tôi có đi làm khảo sát địa vật lý thăm dò. Rồi sau đó một sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi phải chuyển nghề. Tôi tham gia Wikipedia từ năm 2014, nói chung là để giết thời gian rỗi.

Tôi có hộp thư connewyhirsch@gmail.com, nhưng ít khi check mail. Nếu các bạn gửi thư mà không thấy trả lời thì xin lượng thứ, có thể tôi bận công chuyện ở nơi xa mạng.

Các ảnh đã upload