Rhamphorhynchus eating Plesioteuthis cropped.jpg
Đệ: Plateorobot
Dinoproject-icon2.pngĐây là một thành viên của Dự án Khủng long.
Anning plesiosaur.pngĐây là một thành viên của Dự án Cổ sinh vật học.
Trachodon, xác ướp khủng long mỏ vịt Edmontosaurus
Xương trước hàm (Premaxilla), xương mũi (Nasal), xương hàm trên (Maxilla), xương hàm dưới/xương răng (Dentary), xương lệ (Lacrimal), xương trước trán (Prefrontal), xương trán (Frontal), xương má (Jugal), xương trên góc (Surangular), xương góc (Angular), xương sau hốc mắt (Postorbital), xương vảy (Squamosal), xương vuông gò má (Quadratojugal), xương đỉnh (Parietal)

Theo dõiSửa đổi

8.2.21

  1. Acrocanthosaurus - Acrocanthosaurus
  2. Pachycephalosaurus - Pachycephalosaurus
  3. Seorsumuscardinus - Seorsumuscardinus
  4. Danh sách khủng long - Danh sách khủng long

Công cụ giúp dịchSửa đổi

Đốt sống đuôi xa (A), đốt sống đuôi giữa (B), đốt sống đuôi 1 (C), xương đùi phải (D), xương sườn (E), mấu xương gốc bướm phải (F), xương lệ trái (G), xương má phải (H), xương cánh tay phải (I), xương trụ phải (J), xương đốt bàn tay phải III (K), móng bàn tay phải II (L), xương bàn chân phải II (M), xương bàn chân phải III (N)

Wikipedia:Dự án/Khủng long/Danh pháp