Wikipedia:Dự án/Cổ sinh vật học

Xin chào! Đây là trang của Dự án Cổ sinh vật học, chuyên viết về những sinh vật đá chết ngắc từ thuở nảo thuở nao :)) Nếu bạn muốn viết về khủng long, xin ghé thăm Dự án Khủng long, về những sinh vật khác, xin bàn thảo tại đây!

Thành viên (xếp theo ABC)Sửa đổi

Ai thích thì cứ điền tên mình vô ^^

Các sinh vật cổSửa đổi

Thằn lằn cá (bộ Ichthyosauria)Sửa đổi

Một trong những loài thống trị biển trong Đại Trung sinh

Thằn lằn đầu rắn (bộ Plesiosauria)Sửa đổi

Sống cùng thời với thằn lằn cá. Đặc điểm của chúng là phần cổ rất dài (và do đó có cái tên như thế), mặc dù không phải chi nào cũng có cổ dài, và trong các chi cổ dài cũng có những cá thể cổ ngắn nữa.

Thương long (liên họ Mosasauroidea)Sửa đổi

Với sự tuyệt chủng của thằn lằn cá và số lượng thằn lằn đầu rắn bị suy giảm, thương long trở nên loài thống trị biển ở cuối kỉ Phấn Trắng.

Dực long (bộ Pterosauria)Sửa đổi

Tức 'khủng long' bay (thực ra chúng không phải là khủng long). Giống bò sát này thống trị bầu trời trong 160 triệu năm cho tới khi sự kiện tuyệt chủng kỷ Creta-Paleogen tàn sát hết các loài khủng long (trừ chim)

Thực vật cổSửa đổi

ThúSửa đổi

Việc cần làmSửa đổi

Ôi nhiều lắm! Như các bạn thấy, hiện các loài trong các danh sách ở trên toàn link đỏ không (tức là bài chưa viết). Mời các bạn 'phủ xanh' chúng bằng cách bấm vào các link đó rùi tạo ra bài mới. Cám ơn tất cả cả bạn!

Các bài cần viết số 1Sửa đổi

Đây là những bài về các sinh vật cổ quan trọng, là bài viết chọn lọc trên wikipedia các tiếng khác

Đã làm xongSửa đổi

Bạn có biết?Sửa đổi

2006