Danh sách dực long

bài viết danh sách Wikimedia
Pteranodon sternbergi pair.jpg

Dưới đây là danh sách toàn bộ các chi dực long đã biết thuộc bộ Pterosauria, bao gồm cả những chi mà bây giờ không được xem là dực long, hoặc đang trong vòng nghi ngờ (nomen dubium), hoặc chưa được công bố chính thức (nomen nudum), cũng như những tên gọi khác của chúng. Danh sách này hiện có 205 chi.

Phạm vi và thuật ngữSửa đổi

Hiện không có danh sách chính thức nào về các chi dực long. Danh sách đầy đủ nhất hiện nay là phần Pterosauria của Mikko Haaramo's Phylogeny Archive,[1] the Genus Index at Mike Hanson's The Pterosauria,[2] supplemented by the Pterosaur Species List,[3] và in the fourth supplement of Donald F. Glut's Dinosaurs: The Encyclopedia series.[4]

Các thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng tại đây gồm:

 • Đồng nghĩa thứ: là một tên mô tả một đơn vị phân loại giống như một tên đã được công bố trước đó. Nếu hai hay nhiều chi đã được phân loại chính thức và được đặt tên nhưng sau này lại gộp thành một chi, thì tên đầu tiên được công bố là đồng nghĩa sơ, tất cả các trường hợp khác là đồng nghĩa thứ. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt (xem Tyrannosaurus), đồng nghĩa thứ mới được sử dụng, tất cả các trường hợp khác, đồng nghĩa sơ chiếm vị trí ưu tiên, kể cả khi bị phản đối. Thường thì đồng nghĩa thứ mang tính cách cá nhân, trừ trường hợp 2 đồng nghĩa thứ cùng mô tả một chi.
 • Nomen nudum (tiếng Latinh có nghĩa "tên chưa có căn cứ"): là một tên đã xuất hiện trong in ấn nhưng vẫn chưa được công bố chính thức bởi các tiêu chuẩn của ICZN. Nomina nuda (số nhiều của nomen nudum) chưa được xem là hợp lệ, và do đó không được in nghiêng trong danh sách này như những tên chính thức. Nếu sau đó nó được công bố hợp lệ, không còn là nomen nudum, thì nó sẽ được in nghiêng. Thường thì tên chính thức sẽ không giống với bất kì nomina nuda nào.
 • Tên tiền hữu: là một tên được chính thức công bố, nhưng sau đó phát hiện ra (hoặc lầm rằng đã phát hiện ra) nó đã được sử dụng cho một đơn vị phân loại khác. Lần sử dụng thứ hai này là không hợp lệ (cũng như tất cả các lần tiếp theo) và tên của nó phải được thay thế bằng một tên khác (tên thay thế). Nếu như lầm, tên thay thế này thành tên thay thế không cần thiết, và tên tiền hữu được sử dụng. Còn nếu không thì tên thay thế được sử dụng.
 • Nomen dubium (tiếng Latinh có nghĩa "tên đáng nghi"): là một tên mô tả một đơn vị phân loại từ một hóa thạch không có đặc điểm nào nổi trội cả. Những tên này thường mang tính chủ quan của người đặt và bị tranh cãi rất nhiều

Danh sáchSửa đổi

Các chiSửa đổi

Chi Người đặt tên Năm Tình trạng Kỉ Vị trí Ghi chú
Aerodactylus[5] Vidovic và Martill
2014 hợp lệ Jura muộn Châu Âu
Aerotitan[6] Novas

và cộng sự.

2012 hợp lệ. Creta muộn Nam Mĩ

Aetodactylus[7]

Myers

2010

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ

Aidachar[8]

Nesov

1981

Misidentification.

N/A

N/A

Actually a teleost fish whose remains were originally mistaken for jaw fragments of a ctenochasmatid. The mistake was corrected in 1986.

Alamodactylus[9] Andres

Myers

2013 hợp lệ. Creta muộn[9] Bắc Mĩ[9]

Alanqa[10]

Ibrahim
và cộng sự.

2010

hợp lệ

Creta muộn

Châu Phi

Amblydectes

Hooley

1914

Nomen dubium.

Creta sớm

Châu Âu

Angustinaripterus[11]

He
Xinlu
và cộng sự.

1983

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Known from a single skull recovered from the Dashanpu Formation. Its Dorygnathus-like teeth suggest it had a piscivorous diet.

Anhanguera[12]

Campos
Kellner

1985

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

A piscivorous ornithocheirid from the Santana Formation. A study of its anatomy helped resolve controversy regarding pterodacyloids' posture while on the ground.

Anurognathus[13]

Döderlein

1923

hợp lệ.

Jura muộn.[14]

Châu Âu.[14]

A tiny (50 cm wingspan) insectivore known only from two skeletons recovered from the Solnhofen Formation.

Apatomerus[15]

Williston

1903

Misidentification.[2]

Creta sớm

Bắc Mĩ

Probably a misidentified plesiosaur.[2]

Arambourgiania[16]

Nesov
Kanznyshkina
Cherepanov

1987

hợp lệ.

Creta muộn

châu Á

Aralazhdarcho[17]

Averianov

2007

hợp lệ.

Creta muộn

châu Á

Araripedactylus

Wellnhofer

1977

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Araripesaurus

Price

1971

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Archaeoistiodactylus


Fucha

2011

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Ardeadactylus[18] Bennett
2013 hợp lệ. Jura muộn Châu Âu

Arthurdactylus

Frey
Martill

1994

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Aurorazhdarcho[19]

Frey
Meyer
Tischlinger

2011

hợp lệ.

Jura muộn.[19]

Châu Âu.[19]

Aussiedraco[20]

Kellner
Rodrigues
Costa

2011

hợp lệ.

Creta sớm

Australia

Austriadactylus[11]

Dalla Vecchia
Wild
Reitner

2002

hợp lệ.

Trias muộn

Châu Âu

Avgodectes[21]

Peters

2004

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

Probable đồng nghĩa thứ củaHaopterus.

Azhdarcho[22]

Nesov

1984

hợp lệ.

Creta muộn

châu Á

Bakonydraco[23]

Weishampel
Jianu

2005

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Âu

Banguela[24]

Headden

Campos

In press hợp lệ. Creta sớm Nam Mĩ

Barbosania[25]

Elgin
Frey

2011

hợp lệ.

Creta muộn

Nam Mĩ

Batrachognathus[26]

Rjabinin

1948

hợp lệ.

Jura muộn.[27]

châu Á.[27]

Beipiaopterus[28]

J.-C. Lü

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Belonochasma[2]

Broili

1939

Misidentification.[2]

N/A

N/A

A non-pterosaurian gnathostome.[2]

Bellubrunnus[29] Hone

và cộng sự.

2012 hợp lệ. Jura muộn Châu Âu

Bennettazhia

Nesov

1991

hợp lệ.

Creta sớm

Bắc Mĩ

Bogolubovia[30]

Nesov
A. A. Yarkov

1989

hợp lệ.

Creta muộn

châu Á

Boreopterus[31]


Qiang

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Brachytrachelus

Giebel

1852

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

tên tiền hữu; hiện tại là Scaphognathus

Brasileodactylus[32]

Kellner

1984

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Cacibupteryx[33]

Gasparini
Fernández
de la Fuente

2004

hợp lệ.

Jura muộn

Cuba

Caiuajara[34]

Manzig

và cộng sự.

2014 hợp lệ. Creta muộn Nam Mĩ

Camposipterus[35]

Rodrigues

Kellner

2013 hợp lệ. Creta sớm Châu Âu

"Campylognathus"[36]

Plieninger

1894

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

tên tiền hữu; hiện tại là Campylognathoides

Campylognathoides[11]

Strand

1928

hợp lệ.

Jura sớm[37]

Châu Âu.[37]

Carniadactylus[38]

Dalla Vecchia

2009

hợp lệ.

Trias muộn

Châu Âu

Formerly Eudimorphodon rosenfeldi.[38]

Cathayopterus[39][40]

Wang
Zhonghe

2006

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Caulkicephalus[41]

Steel
Martill
và cộng sự.

2005

hợp lệ.

Creta sớm

Châu Âu

Caupedactylus[42]

Kellner 2013 hợp lệ. Creta sớm Nam Mĩ

Caviramus [43]

Fröbisch
Fröbisch

2006

hợp lệ.

Trias muộn

Châu Âu

Cearadactylus[44]

Leonardi
Borgomanero

1985

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Changchengopterus[45]

2009

hợp lệ.

Jura muộn

châu Á

Chaoyangopterus[46]

Wang
Zhou

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Cimoliopterus[35]

Rodrigues

Kellner

2013 hợp lệ. Creta muộn Châu Âu

Cimoliornis

Owen

1846

Nomen nudum.

N/A

N/A

Coloborhynchus[11]

Owen

1874

hợp lệ.

Creta sớm

Châu Âu
Bắc Mĩ
Nam Mĩ

Comodactylus[47]

Galton

1981

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Cretornis

Fritsch

1880

Nomen dubium.

Creta muộn

Châu Âu

Criorhynchus

Owen

1874

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Ornithocheirus.

Ctenochasma[48]

von Meyer

1852

hợp lệ.

Jura muộn.[49]

Châu Âu.[49]

Cuspicephalus[50]

Martill
Etches

2013

hợp lệ.

Jura muộn

Châu Âu

Cycnorhamphus[11]

Seeley

1870

hợp lệ.

Jura muộn.[51]

Châu Âu.[51]

"Daitingopterus"[52]

Maisch
Matzke
Ge Sun

2004

Nomen nudum.

Jura muộn

Châu Âu

Darwinopterus[53]


Unwin
và cộng sự.

2009

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Intermediate form between rhamphorhynchoids và pterodactyloids.

Dawndraco[54]

Kellner

2010

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ

Dendrorhynchoides[55]

S.-A. Ji
Q. Ji
Padian

1999

hợp lệ.

Jura muộn hoặc Creta sớm

châu Á

"Dendrorhynchus"[56]

S.-A. Ji
Q. Ji

1998

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

tên tiền hữu; hiện tại là Dendrorhynchoides.

Dermodactylus

Marsh

1881

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Dimorphodon[11]

Owen

1859

hợp lệ.

Jura sớm[57]

Châu Âu.[57]

Diopecephalus

Seeley

1871

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Pterodactylus.

Domeykodactylus[58]

Martill
Frey
và cộng sự.

2000

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Doratorhynchus[59]

Seeley

1875

Nomen vanum

Jura muộn hoặc Creta sớm

Châu Âu

Dorygnathus[11]

Wagner

1860

hợp lệ.

Jura sớm[60]

Châu Âu.[60]

Dsungaripterus[11]

Young

1964

hợp lệ.

Jura muộn-Creta sớm[61]

Châu Phi.[61]
châu Á.[61]

Elanodactylus[62]

Andres
Ji, Q.

2008

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Eoazhdarcho[63]


Qiang

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Eopteranodon[64]

Lü, J.C.
Zhang

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Eosipterus[11]

Ji
Ji

1997

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Eudimorphodon[11]

Zambelli

1973

hợp lệ.

Trias muộn[65]

Châu Âu.[65]

Châu Âujara[66] Vullo

và cộng sự.

2012 hợp lệ. Creta sớm Châu Âu

Eurazhdarcho[67]

Vremir

và cộng sự.

2013 hợp lệ. Creta muộn Châu Âu
Eurolimnornis[68] Kessler

Jurcsák

1986 hợp lệ. Creta sớm Châu Âu Originally described as a bird, subsequently reinterpreted as a pterosaur.[69]

Faxinalipterus[70]

Bonaparte,
và cộng sự.

2010

hợp lệ.

Trias muộn

Feilongus[71]

Wang,
Kellner,
và cộng sự.

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Fenghuangopterus[72]


Fucha
Chen

2010

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Gallodactylus

Fabre

1974

đồng nghĩa thứ. N/A N/A đồng nghĩa thứ của Cycnorhamphus.

Geosternbergia

Miller

1978

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Pteranodon.

Gegepterus[73]

X. Wang
Kellner
và cộng sự.

2007

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Germanodactylus[11]

Yang

1964

hợp lệ.

Jura muộn.[74]

Châu Âu.[74]

Gladocephaloideus[75]


Ji
Wei
Liu

2011

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Gnathosaurus[11]

von Meyer

1833

hợp lệ.

Jura muộn[76]

Châu Âu[76]

Guidraco[77] Wang

và cộng sự.

2012 hợp lệ. Creta sớm châu Á

Gwawinapterus[78]

Arbour Philip J. Currie

2011

Misidentification.

Creta muộn[78]

Bắc Mĩ[78]

Initially thought to be an istiodactylid pterosaur,[78] but subsequently reinterpreted as an indeterminate saurodontid fish.[79]

Hamipterus[80]

Wang

và cộng sự.

2014 hợp lệ. Creta sớm châu Á

Haopterus[81]

Wang X.
Lü J.

2001

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Harpactognathus[82]

Carpenter
Unwin
và cộng sự.

2003

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Hatzegopteryx[83]

Buffetaut
Grigorescu
Csiki

2002

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Âu

Herbstosaurus[11]

Casamiquela

1974

hợp lệ.

Jura muộn

Nam Mĩ

Hongshanopterus[84]

X. Wang
Campos
và cộng sự.

2008

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Huanhepterus[85]

Dong

1982

hợp lệ.

Jura muộn

châu Á

Huaxiapterus[86]

J. Lü
C. Yuan

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Ikrandraco[87]

Wang

và cộng sự.

2014 hợp lệ. Creta sớm châu Á

Ingridia[88]

Unwin
Martill

2007

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

Objective đồng nghĩa thứ của Tupandactylus.

Istiodactylus[11]

Howse
Milner
Martill

2001

hợp lệ.

Creta sớm

Châu Âu

Limnornis[89] Kessler

Jurcsák

1984 Tên tiền hữu. Creta sớm Châu Âu Originally described as a bird; fossils later đổi tên Palaeolimnornis.

Jeholopterus[90]

X. Wang
Z. Zhou

2002

hợp lệ.

Jura giữa or Creta sớm

châu Á

Jianchangnathus[91]

Cheng
Wang
Jiang
Kellner

2012

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Jianchangopterus[92]


Bo

2011

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Jidapterus[93]

Dong
Sun
Wu

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Kepodactylus[94]

Harris
Carpenter

1996

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Kunpengopterus[95]

X. Wang
Kellner
và cộng sự.

2010

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Kryptodrakon[96]

Andres

Clark
Xu

2014 hợp lệ. Jura giữa and/or Jura muộn châu Á

Lacusovagus[97]

Witton

2008

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Laopteryx

Marsh

1881

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Liaoningopterus[86]

X.-L. Wang
Z.-H. Zhou

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Liaoxipterus[85]

Z. Dong
J. Lü

2005

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

"Lithosteornis"[98]

Gervais

1844

Nomen nudum.

N/A

N/A

Nomen nudum.

Lonchodectes[11]

Hooley

1914

hợp lệ.

Creta sớm to Creta muộn

Châu Âu

Lonchodraco[35]

Rodrigues

Kellner

2013 hợp lệ. Creta sớm

to Creta muộn

Châu Âu

Lonchognathosaurus[52]

Maisch
Matzke
Ge Sun

2004

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Longchengpterus[99]

L. Wang
L. Li
và cộng sự.

2006

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Ludodactylus[100]

Frey
Martill
Buchy

2003

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Maaradactylus[101]

Bantim và cộng sựii

2014

hợp lệ

Creta sớm

Nam Mĩ

Macrotrachelus

Giebel

1852

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Pterodactylus.

Mesadactylus[102]

Jensen
Padian

1989

hợp lệ.

Jura muộn

Bắc Mĩ

Microtuban[103]

Elgin
Frey

2011

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Phi

Moganopterus[104]

và cộng sự.

2012 hợp lệ. Creta sớm châu Á

Montanazhdarcho[105]

Padian
Horner
de Ricqlès

1993

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ

Muzquizopteryx[106]

Frey
Buchy
và cộng sự.

2006

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ

Mythunga[107]

Molnar
Thulborn

2008

hợp lệ.

Creta sớm

Australia

Navajodactylus[108]

Sullivan
Fowler

2011

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ

Nemicolopterus[109]

X. Wang
Kellner
và cộng sự.

2008

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Nesodactylus[110]

Colbert

1969

hợp lệ.

Jura muộn

Cuba

Nesodon[111]

Jensen
Ostrom

1977

Lapsus calami.

N/A

N/A

Misspelling of Nesodactylus, also preoccupied by a toxodont.

Ningchengopterus[112]

J. Lu

2009

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Noripterus[11]

Yang

1973

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Normannognathus[52]

Buffetaut
J.-J. Lepage
G. Lepage

1998

hợp lệ.

Jura muộn

Châu Âu

Nurhachius

Wang
Kellner
và cộng sự.

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Nyctodactylus[113]

Marsh

1881

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Nyctosaurus.

Nyctosaurus[114]

Marsh

1876

hợp lệ.

Creta muộn[115]

Bắc Mĩ.[115]
Nam Mĩ.[115]

"Odontorhynchus"

Stolley

1936

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

Tên tiền hữu, but no replacement name has yet been coined.

"Oolithorhynchus"[2]

Whalley

2000

Nomen nudum.[2]

Manuscript name[2] about which almost nothing is known.

Ornithocephalus[116]

von Sömmering

1812

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Pterodactylus.

Ornithocheirus[11]

Seeley

1869

hợp lệ.

Jura muộn.[117]

Châu Phi.[117]
Australia.[117]
Châu Âu.[117]
Nam Mĩ.[117]

Ornithodesmus[2]

Seeley

1887

Misidentification.[2]

N/A

N/A

Misidentified deinonychosaur.[2]

Ornithopterus[118]

Fitzinger

1843

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Rhamphorhynchus.

Ornithostoma[11]

Seeley

1871

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Âu

"Osteornis"[98]

Gervais

1844

Nomen nudum.

N/A

N/A

Nomen nudum, but appeared to be a đồng nghĩa thứ của Ornithocheirus anyway.

Pachyrhamphus[118]

Fitzinger

1843

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

tên tiền hữu; hiện tại là Scaphognathus

Palaeocursornis[119] Kessler

Jurcsák

1986 hợp lệ. Creta sớm Châu Âu Originally described under the name Limnornis as a bird; Limnornis was preoccupied, và the fossils were subsequently reinterpreted as pterosaurian.[69]

Palaeornis

Mantell

1844

Tên tiền hữu.

N/A

N/A

tên tiền hữu.

Paranurognathus[120]

Peters

2005

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Anurognathus.

Parapsicephalus[121]

von Arthaber

1919

hợp lệ.

Jura sớm

Châu Âu

Peteinosaurus[11]

Wild

1978

hợp lệ.

Trias muộn[122]

Châu Âu.[122]

"Phobetor"[2][11]

Bakhurina

1986

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Noripterus[123]

Phosphatodraco[124]

Pereda-Suberbiola
Bardet
và cộng sự.

2003

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Phi

Piksi[125] Varricchio 2002 hợp lệ. Creta muộn Bắc Mĩ Originally described as a bird, subsequently reinterpreted as a pterosaur.[69]

Plataleorhynchus[126]

Howse
Milner

1995

hợp lệ.

Jura muộn tới Creta sớm

Châu Âu

Prejanopterus[127]

Vidarte
Calvo

2010

hợp lệ.

Creta sớm

Châu Âu

Preondactylus[11]

Wild

1983

hợp lệ.

Trias muộn[128]

Châu Âu[128]

"Pricesaurus"[129]

Bonaparte
Sanchez

1986

Nomen nudum.

Creta sớm

Nam Mĩ

Procoelosaurus[130]

Atanassov

2002

Nomen ex dissertatione.[2]

Ptenodactylus[131]

Seeley

1869

Tên tiền hữu

N/A

N/A

tên tiền hữu.

Ptenodracon[132]

Lydekker

1888

đồng nghĩa thứ

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Aurorazhdarcho.

Pteranodon[11]

Marsh

1876

hợp lệ.

Creta muộn[133]

Bắc Mĩ.[133]

Ptéro-dactyle

Cuvier

1809

N/A

N/A

đổi tên Pterodactylus.

Pterodactylus

Rafinesque

1815

hợp lệ.

Jura muộn.[134]

Châu Phi.[134]
Châu Âu.[134]

Pterodaustro[11]

Bonaparte

1970

hợp lệ.

Creta sớm[135]

Nam Mĩ.[135]

Pterofiltrus[136] Jiang

Wang

2011 hợp lệ. Creta sớm châu Á

Pteromimus[130]

Atanassov

2002

Nomen ex dissertatione.[2]

Pteromonodactylus

Teryaev

1967

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Rhamphorhynchus.

Pterorhynchus[137]

Czerkas
Q. Ji

2002

hợp lệ.

Jura muộn

châu Á

Pterotherium[138]

Fischer von Waldheim

1813

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Pterodactylus.

Puntanipterus[139]

Bonaparte
Sanchez

1975

hợp lệ.

Jura muộn to Creta sớm

Nam Mĩ

Qinglongopterus[140]

J. Lü
Unwin
và cộng sự.

2012

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

Quetzalcoatlus[11]

Lawson

1975

hợp lệ.

Creta muộn[141]

Bắc Mĩ.[141]

Radiodactylus[9] Andres

Myers

2013 hợp lệ. Creta sớm Bắc Mĩ

Raeticodactylus[142]

Stecher

2008

đồng nghĩa thứ

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Caviramus

Rhabdopelix[2]

Cope

1870

Misidentification.[2] N/A N/A At first it was thought to be a Triassic pterosaur, but is now known to be (at least in part) a kuehneosaurid.[2]

Rhamphinion[143]

Padian

1984

hợp lệ.

Jura sớm

Bắc Mĩ

Rhamphocephalus[11]

Seeley

1880

hợp lệ.

Jura giữa

Châu Âu

Rhamphorhynchus[11]

von Meyer

1846

hợp lệ.

Jura muộn.[144]

Châu Phi.[144]
Châu Âu.[144]

Santanadactylus[145]

de Buisonjé

1980

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Scaphognathus[11]

Wagner

1861

hợp lệ.

Jura muộn.[146]

Châu Âu.[146]

Sericipterus

Andres
Clark
X. Xing

2010

hợp lệ.

Jura muộn

châu Á

Shenzhoupterus[147]

J. Lü
Unwin
và cộng sự.

2008

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Sinopterus[86]

X. Wang
Z. Zhou

2003

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Siroccopteryx[148]

Mader
Kellner

1999

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Coloborhynchus.

Sordes[11]

Sharov

1971

hợp lệ.

Jura muộn.[149]

châu Á.[149]

Sultanuvaisia[8]

Nesov

1981

Misidentification.

Creta muộn

châu Á.

Actually a fish.

Tapejara[11]

Kellner

1989

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Tendaguripterus[150]

Unwin
Heinrich

1999

hợp lệ.

Jura muộn

Châu Phi

Thalassodromeus[151]

Kellner
Campos

2002

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

"Titanopteryx"[152]

Arambourg

1959

Tên tiền hữu.

Creta muộn

châu Á

Tên tiền hữu by a simuliid blackfly. It was later đổi tên Arambourgiania.

Tribelesodon

Bassani

1886

Misidentification.

N/A

N/A

At first it was thought to be a Triassic pterosaur but is now known to be a misinterpreted specimen of the prolacertiform Tanystropheus.

Tropeognathus

Wellnhofer

1987

đồng nghĩa thứ.

N/A

N/A

đồng nghĩa thứ của Ornithocheirus.

Tupandactylus[153]

Kellner
Campos

2007

hợp lệ.

Creta sớm

Nam Mĩ

Tupuxuara[154]

Kellner
Campos

1988

hợp lệ.

Creta muộn

Bắc Mĩ
Nam Mĩ

Uktenadactylus[155]

Rodrigues
Kellner

2008

đang tranh cãi

Creta sớm

Bắc Mĩ

Unwindia[156]

Martill

2011

hợp lệ.

Creta muộn

Nam Mĩ

Utahdactylus[157]

Czerkas
Mickelson

2002

đang tranh cãi

N/A

N/A

Probably a non-pterosaurian reptile.

Vectidraco[158]

Naish

Simpson
Dyke

2013 hợp lệ. Creta sớm Châu Âu

Volgadraco[159]

Averianov
Arkhangelsky
Pervushov

2008

hợp lệ.

Creta muộn.

châu Á.

Wenupteryx[160]

Codorniú

Gasparini

2013 hợp lệ. Jura muộn Nam Mĩ

Wukongopterus

X. Wang
Kellner
và cộng sự.

2009

hợp lệ.

Jura giữa

châu Á

"Wyomingopteryx"[161]

Bakker

1994

Nomen nudum. Nomen nudum.

Yixianopterus[162]

J. Lü
S. Ji
và cộng sự.

2006

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

Appears to be valid, but little is known[163]

Zhejiangopterus[164]

Z. Cai
F. Wei

1994

hợp lệ.

Creta muộn

châu Á

Zhenyuanopterus[165]

J. Lü

2010

hợp lệ.

Creta sớm

châu Á

IchnogeneraSửa đổi

Chi Người đặt tên Năm Tình trạng Kỷ Vị trí Ghi chú

Agadirichnus

Ambroggi
Lapparent

1954

hợp lệ.

Creta muộn

Châu Phi

Haenamichnus[166]

Hwang
Huh
và cộng sự.

2002

hợp lệ.

Creta muộn[166]

châu Á.[166]

More than 5 times as large as Pteraichnus, these tracks were probably made by azhdarchids.[166]

Kouphichnium

Nopcsa

1923

Misidentification.

N/A

N/A

The trackmaker was probably a limulid.

Pteraichnus

Stokes

1957

đang tranh cãi

Jura muộn

châu Á[167]
Châu Âu
Bắc Mĩ

Possible đồng nghĩa thứ của Agadirichnus. Some tracks attributed to Pteraichnus have been considered crocodilian in origin by some scientists.

Purbeckopus

Delair

1963

Nomen dubium.

Creta muộn

Châu Âu.

OogeneraSửa đổi

Although pterosaur eggs are known, some with complete embryos, no oogenera have been erected to house them. The holotype of the oospecies Oolithes sphaericus was briefly considered by Harry Govier Seeley to be pterosaurian in origin, although this attribution was dismissed before the formal erection of that oogenus.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Haaramo, Mikko (ngày 15 tháng 11 năm 2005). “Pterosauria”. Mikko's Phylogeny Archive. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2007.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Hanson, Mike (ngày 12 tháng 10 năm 2005). “Genus Index”. The Pterosauria. Archosauria.org. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2007.
 3. ^ Hanson, Mike (ngày 30 tháng 9 năm 2006). “The Pterosaur Species List” (PDF). The Pterosauria. Archosauria.org. Bản gốc (pdf) lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2007.
 4. ^ Glut, Donald F. (2006). “Appendix One: Pterosaurs”. Dinosaurs: The Encyclopedia. 4th Supplement. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc. tr. 583–633. ISBN 0-7864-2295-5.
 5. ^ Vidovic, S. U.; Martill, D. M. (2014). "Pterodactylus scolopaciceps Meyer, 1860 (Pterosauria, Pterodactyloidea) from the Upper Jurassic of Bavaria, Germany: The Problem of Cryptic Pterosaur Taxa in Early Ontogeny". PLoS ONE 9 (10): e110646. doi:10.1371/journal.pone.0110646. edit
 6. ^ Fernando E. Novas, Martin Kundrat, Federico L. Agnolín, Martín D. Ezcurra, Per Erik Ahlberg, Marcelo P. Isasi, Alberto Arriagada and Pablo Chafrat (2012). “A new large pterosaur from the Creta muộn of Patagonia”. Journal of Vertebrate Paleontology. 32 (6): 1447–1452. doi:10.1080/02724634.2012.703979.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 7. ^ Myers, Timothy S. (2010). “A new ornithocheirid pterosaur from the Upper Cretaceous (Cenomanian–Turonian) Eagle Ford Group of Texas”. Journal of Vertebrate Paleontology. 30 (1): 280–287. doi:10.1080/02724630903413099.
 8. ^ a b Nesov, Lev A. (1981). “[Flying reptiles from the Creta muộn of Kyzyl-Kum]”. Paleontologicheskii Zhurnal (bằng tiếng Nga). 15: 98–104.
 9. ^ a b c d Brian Andres and Timothy S. Myers (2013). “Lone Star Pterosaurs”. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 103 (3–4): 383–398. doi:10.1017/S1755691013000303.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 10. ^ Ibrahim, N.; Unwin, D.M.; Martill, D.M.; Baidder, L.; Zouhri, S. (2010). “A New Pterosaur (Pterodactyloidea: Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous of Morocco”. PLoS ONE. 5 (5): e10875. Bibcode:2010PLoSO...510875I. doi:10.1371/journal.pone.0010875. PMC 2877115. PMID 20520782.
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Unwin, David M. Appendix: List of Valid Pterosaur Species. Pterosaurs From Deep Time. New York: Pi Press, 2006. ISBN 0-13-146308-X
 12. ^ Campos; Kellner (1985). “Panorama of the Flying Reptiles Study in Brazil and South America (Pterosauria/ Pterodactyloidea/ Anhangueridae)”. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 57 (4): 141–142 & 453–466.
 13. ^ Döderlein, L. (1923). "Anurognathus ammoni ein neuer Flugsaurier." Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, 1923, 117-164.
 14. ^ a b "Anurognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 306-307.
 15. ^ Williston, Samuel W. (1903). “On the osteology of Nyctosaurus (Nyctodactylus), with notes on American pterosaurs”. Fieldiana Geology. 2 (3): 125–163.
 16. ^ Nesov, L.A., Kanznyshkina, L.F., and Cherepanov, G.O. (1987). "Dinosaurs, crocodiles and other archosaurs from the Late mesozoic of central châu Á and their place in ecosystems." Abstracts of the 33rd session of the All-Union Palaeontological Society, Leningrad, pp. 46-47. [In Russian].
 17. ^ Averianov, A.O. (2007). “New records of azhdarchids (Pterosauria, Azhdarchidae) from the Creta muộn of Russia, Kazakhstan, and Central châu Á”. Paleontological Journal. 41 (2): 189–197. doi:10.1134/S0031030107020098.
 18. ^ S. Christopher Bennett (2013). “New information on body size and cranial display structures of Pterodactylus antiquus, with a revision of the genus”. Paläontologische Zeitschrift. in press. doi:10.1007/s12542-012-0159-8.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 19. ^ a b c Eberhard Frey, Christian A. Meyer and Helmut Tischlinger (2011). “The oldest azhdarchoid pterosaur from the Jura muộn Solnhofen Limestone (Early Tithonian) of Southern Germany”. Swiss Journal of Geosciences. 104. doi:10.1007/s00015-011-0073-1.
 20. ^ Alexander W.A. Kellner & Taissa Rodrigues and Fabiana R. Costa (2011). “Short note on a pteranodontoid pterosaur (Pterodactyloidea) from western Queensland, Australia” (PDF). Anais da Academia Brasileira de Ciências. 83 (1): 301–308. doi:10.1590/S0001-37652011000100018.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 21. ^ Peters, David (2004). “Did pterosaurs lay eggs?”. Prehistoric Times. 67: 21. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 2 năm 2005. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 22. ^ Nesov (1984). “Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central châu Á.]”. Paleontologicheskii Zhurnal. 1984 (1): 47–57. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 23. ^ Ösi, Attila; Weishampel, David B.; Jianu, Coralia M. (2005). “First evidence of azhdarchid pterosaurs from the Creta muộn of Hungary” (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 50 (4): 777–787. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 25 tháng 9 năm 2006. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2007.
 24. ^ Jaime A. Headden and Hebert B.N. Campos (2014). “An unusual edentulous pterosaur from the Creta sớm Romualdo Formation of Brazil”. Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. in press. doi:10.1080/08912963.2014.904302.
 25. ^ Ross A. Elgin and Eberhard Frey (2011). “A new ornithocheirid, Barbosania gracilirostris gen. et sp. nov. (Pterosauria, Pterodactyloidea) from the Santana Formation (Cretaceous) of NE Brazil”. Swiss Journal of Palaeontology. 130. doi:10.1007/s13358-011-0017-4.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)[liên kết hỏng]
 26. ^ Rjabinin, A. N. (1948). “Remarks on a flying reptile from the Jurassic of the Kara-Tau”. Akademia Nauk. Paleontological Institute, Trudy. 15 (1): 86–93.
 27. ^ a b "Batrachognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 320-321.
 28. ^ Lü J.-C., 2003, A new pterosaur: Beipiaopterus chenianus, gen. et sp. nov. (Reptilia: Pterosauria) from Western Liaoning Province, China. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum 2: 153-160.
 29. ^ David W. E. Hone, Helmut Tischlinger, Eberhard Frey and Martin Röper (2012). “A New Non-Pterodactyloid Pterosaur from the Jura muộn of Southern Germany”. PLoS ONE. 7 (7): e39312. Bibcode:2012PLoSO...739312H. doi:10.1371/journal.pone.0039312. PMC 3390345. PMID 22792168.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 30. ^ Nesov, L.A. and Yarkov, A.A. (1989). "New Birds from the Cretaceous–Paleogene of the USSR and Some Remarks on the History of Origin and Evolution of the Class." Tr. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 197: 78–97.
 31. ^ Lü, Junchang; Ji, Qiang (2005). “A new ornithocheirid from the Creta sớm of Liaoning Province, China”. Acta Geologica Sinica. 79 (2): 157–163. doi:10.1111/j.1755-6724.2005.tb00877.x.
 32. ^ Kellner, A. W. A. (1984). "Ocorrencia de uma mandibula de pterosauria (Brasileodactylus araripensis, nov. gen.; nov. sp.) na Formacao Santana, Cretaceo da Chapada do Araripe, Ceara-Brasil." Anais XXXIII Cong. Brasil. de Geol, 578–590. Rio de Janeiro.
 33. ^ Zulma Gasparini; Fernández, Marta; and de la Fuente, Marcelo (2004). “A new pterosaur from the Jurassic of Cuba”. Palaeontology. 47 (4): 919–927. doi:10.1111/j.0031-0239.2004.00399.x. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2007.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)[liên kết hỏng]
 34. ^ Paulo C. Manzig, Alexander W. A. Kellner, Luiz C. Weinschütz, Carlos E. Fragoso, Cristina S. Vega, Gilson B. Guimarães, Luiz C. Godoy, Antonio Liccardo, João H. Z. Ricetti and Camila C. de Moura (2014). “Discovery of a Rare Pterosaur Bone Bed in a Cretaceous Desert with Insights on Ontogeny and Behavior of Flying Reptiles”. PLoS ONE. 9 (8): e100005. doi:10.1371/journal.pone.0100005.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 35. ^ a b c Taissa Rodrigues and Alexander Wilhelm Armin Kellner (2013). “Taxonomic review of the Ornithocheirus complex (Pterosauria) from the Cretaceous of England”. ZooKeys. 308: 1–112. doi:10.3897/zookeys.308.5559.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 36. ^ Plieninger, F. 1895 "Campylognathus Zitteli, ein neuer Flugsaurier aus dem obersten Lias Schwabens", Paläontographica 41, 193–222 & pl. 19.
 37. ^ a b "Campylognathoides." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 296-297.
 38. ^ a b Dalla Vecchia, Fabio M. (2009). “Anatomy and systematics of the pterosaur Carniadactylus (gen. n.) rosenfeldi (Dalla Vecchia, 1995)”. Rivista Italiana de Paleontologia e Stratigrafia. 115 (2): 159–188.
 39. ^ Xiaolin, Wang; Zhonghe, Zhou (2006). “Pterosaur assemblages of the Jehol Biota and their implication for the Creta sớm pterosaur radiation”. Geological Journal. 41 (3–4): 405–418. doi:10.1002/gj.1046.
 40. ^ Xiaolin, Wang; Zhou, Zhonghe (2006). Rong, Jiayu; Fang, Zongjie; Zhou, Zhonghe; Zhan, Renbin; Yuan, Xunalai (biên tập). “Originations and Radiations—Evidences from the Chinese Fossil Record”. Beijing: Science Press: 665–689, 937–938. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp); |chapter= bị bỏ qua (trợ giúp)
 41. ^ Steel, L., Martill, D.M., Unwin, D.M. and Winch, J. D. (2005). A new pterodactyloid pterosaur from the Wessex Formation (Lower Cretaceous) of the Isle of Wight, England. Cretaceous Research, 26, 686-698.
 42. ^ Alexander W. A. Kellner (2013). “A new unusual tapejarid (Pterosauria, Pterodactyloidea) from the Creta sớm Romualdo Formation, Araripe Basin, Brazil”. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 103 (3–4): 409–421. doi:10.1017/S1755691013000327.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 43. ^ Fröbisch, N.B.; Fröbisch, J. (2006). “A new basal pterosaur genus from the Trias muộn of the Northern Calcareous Alps of Switzerland”. Palaeontology. 49 (5): 1081–1090. doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00581.x. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2007.
 44. ^ Leonardi, G. & Borgomanero, G. (1985). "Cearadactylus atrox nov. gen., nov. sp.: novo Pterosauria (Pterodactyloidea) da Chapada do Araripe, Ceara, Brasil." Resumos dos communicaçoes VIII Congresso bras. de Paleontologia e Stratigrafia, 27: 75–80.
 45. ^ Lü, J. (2009). “A new non-pterodactyloid pterosaur from Qinglong County, Hebei Province of China”. Acta Geologica Sinica. 83 (2): 189–199. doi:10.1111/j.1755-6724.2009.00062.x.
 46. ^ Xiao-Lin, Wang; Zhong-He, Zhou (2003). “Two new pterodactyloid pterosaurs from the Creta sớm Jiufotang Formation of Western Liaoning, China”. Vertebrata Palchâu Ática. 41 (1): 34–41.
 47. ^ Galton, P.M. (1981). A rhamphorhynchoid pterosaur from the Upper Jurassic of North America. Journal of Paleontology 55:1117–1122.
 48. ^ von Meyer, C. E. H. 1852, Ctenochasma Roemeri. Paläontographica 2, 82–84 & pl. 13.
 49. ^ a b "Ctenochasma." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 316-317.
 50. ^ David M. Martill and Steve Etches (2013). “A new monofenestratan pterosaur from the Kimmeridge Clay Formation (Upper Jurassic, Kimmeridgian) of Dorset, England”. Acta Palaeontologica Polonica. 58 (2): 285–294. doi:10.4202/app.2011.0071.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 51. ^ a b "Gallodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 312-313.
 52. ^ a b c Maisch, M.W.; Matzke, A.T.; Ge Sun (2004). “A new dsungaripteroid pterosaur from the Lower Cretaceous of the southern Junggar Basin, north-west China”. Cretaceous Research. 25 (5): 625–634. doi:10.1016/j.cretres.2004.06.002. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MMS04” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “MMS04” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 53. ^ Lü, J., Unwin, D. M., Jin, X., Liu, Y. & Ji, Q. 2009. Evidence for modular evolution in a long-tailed pterosaur with a pterodactyloid skull. Proceedings of the Royal Society B doi:10.1098/rspb.2009.1603
 54. ^ Kellner, A.W.A. (2010). “Comments on the Pteranodontidae (Pterosauria, Pterodactyloidea) with the description of two new species”. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 82 (4): 1063–1084. doi:10.1590/s0001-37652010000400025.
 55. ^ Ji, S.-A.; Ji, Q.; Padian (1999). “Biostratigraphy of new pterosaurs from China”. Nature. 398: 573–574. Bibcode:1999Natur.398..573J. doi:10.1038/19221.
 56. ^ Ji, S.-A.; Ji, Q. (1998). “A new fossil pterosaur (Rhamphorhynchoidea) from Liaoning”. Jiangsu Geology. 22 (4): 199–206.
 57. ^ a b "Dimorphodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 288-291.
 58. ^ Martill; Frey, E.; Diaz, G.C.; Bell, C.M. (2000). “Reinterpretation of a Chilean pterosaur and the occurrence of Dsungeripteridae in South America”. Geological Magazine. 137 (1): 19–25. doi:10.1017/s0016756800003502.
 59. ^ Seeley, H. G. (1875). “On an Ornithosaurian (Doratorhynchus validus) from the Purbeck Limestone of Langton near Swanage”. Quarterly Journal of the Geological Society. 31 (1–4): 465–468. doi:10.1144/GSL.JGS.1875.031.01-04.35.
 60. ^ a b "Dorygnathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 292-295.
 61. ^ a b c "Dsungaripterus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 334-335.
 62. ^ Andres, B.; Ji, Q. (2008). “A new pterosaur from the Liaoning Province of China, the phylogeny of the Pterodactyloidea, and convergence in their cervical vertebrae”. Palaeontology. 51 (2): 453–469. doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00761.x.
 63. ^ Lü, Junchang; Qiang Ji (2005). “New azhdarchid pterosaur from the Creta sớm of western Liaoning”. Acta Geologica Sinica. 79 (3): 301–307. doi:10.1111/j.1755-6724.2005.tb00893.x.
 64. ^ Lü, J.C.; B.K. Zhang (2005). “New pterodactyloid pterosaur from the Yixian Formation of western Liaoning”. Geological Review. 51 (4): 458–462.
 65. ^ a b "Eudimorphodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 280-281.
 66. ^ Romain Vullo, Jesús Marugán-Lobón, Alexander W. A. Kellner, Angela D. Buscalioni, Bernard Gomez, Montserrat de la Fuente and José J. Moratalla (2012). “A New Crested Pterosaur from the Creta sớm of Spain: The First châu Âuan Tapejarid (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea)”. PLoS ONE. 7 (7): e38900. Bibcode:2012PLoSO...738900V. doi:10.1371/journal.pone.0038900. PMC 3389002. PMID 22802931.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 67. ^ Mátyás Vremir, Alexander W. A. Kellner, Darren Naish, Gareth J. Dyke (2013). “A New Azhdarchid Pterosaur from the Creta muộn of the Transylvanian Basin, Romania: Implications for Azhdarchid Diversity and Distribution”. PLoS ONE. 8 (1): e54268. doi:10.1371/journal.pone.0054268.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 68. ^ Kessler, E. & Jurcsák, T. (1986): New contributions to the knowledge of the Lower Cretaceous bird remains from Cornet (Romania). Travaux du Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 28: 289–295.
 69. ^ a b c Federico L. Agnolin and David Varricchio (2012). “Systematic reinterpretation of Piksi barbarulna Varricchio, 2002 from the Two Medicine Formation (Upper Cretaceous) of Western USA (Montana) as a pterosaur rather than a bird”. Geodiversitas. 34 (4): 883–894. doi:10.5252/g2012n4a10.
 70. ^ Bonaparte, J., Schultz, C., and Soares, M. (2010). "Pterosauria from the Trias muộn of Southern Brazil." In: Bandyopadhyay, S. (ed). New Aspects of Mesozoic Biodiversity. Berlin/Heidelberg: Springer Pp. 63–71.
 71. ^ Wang, Xiaolin; Campos, Diogenes (tháng 10 năm 2005). “Pterosaur diversity and faunal turnover in Cretaceous terrestrial ecosystems in China”. Nature. 437 (7060): 875–879. Bibcode:2005Natur.437..875W. doi:10.1038/nature03982. PMID 16208369.
 72. ^ Lü, J.; Fucha, X.; Chen, J. (2010). “A new scaphognathine pterosaur from the Jura giữa of western Liaoning, China”. Acta Geoscientica Sinica. 31 (2): 263–266.
 73. ^ Wang, X.; Kellner; Zhou, Z.; Campos (2007). “A new pterosaur (Ctenochasmatidae, Archaeopterodactyloidea) from the Lower Cretaceous Yixian Formation of China”. Cretaceous Research. 28 (2): 2245–260. doi:10.1016/j.cretres.2006.08.004.
 74. ^ a b "Germanodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 310-311.
 75. ^ Lü Junchang, Ji Qiang, Wei Xuefang and Liu Yongqing (2011). “A new ctenochasmatoid pterosaur from the Creta sớm Yixian Formation of western Liaoning, China”. Cretaceous Research. 34. doi:10.1016/j.cretres.2011.09.010.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 76. ^ a b "Gnathosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 314-315.
 77. ^ Xiaolin Wang, Alexander W. A. Kellner, Shunxing Jiang and Xin Cheng (2012). “New toothed flying reptile from châu Á: close similarities between Creta sớm pterosaur faunas from China and Brazil”. Naturwissenschaften. 99 (4): 249–257. Bibcode:2012NW.....99..249W. doi:10.1007/s00114-012-0889-1. PMID 22354475.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)[liên kết hỏng]
 78. ^ a b c d Victoria M. Arbour; Philip J. Currie (2011). “An istiodactylid pterosaur from the Upper Cretaceous Nanaimo Group, Hornby Island, British Columbia, Canada”. Canadian Journal of Earth Sciences. 48 (1): 63–69. Bibcode:2011CaJES..48...63S. doi:10.1139/E10-083.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết) Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Arbour2011” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 79. ^ Romain Vullo, Eric Buffetaut and Michael J. Everhart (2012). “Reappraisal of Gwawinapterus beardi from the Creta muộn of Canada: a saurodontid fish, not a pterosaur”. Journal of Vertebrate Paleontology. 32 (5): 1198–1201. doi:10.1080/02724634.2012.681078.
 80. ^ Xiaolin Wang, Alexander W.A. Kellner, Shunxing Jiang, Qiang Wang, Yingxia Ma, Yahefujiang Paidoula, Xin Cheng, Taissa Rodrigues, Xi Meng, Jialiang Zhang, Ning Li and Zhonghe Zhou (2014). “Sexually Dimorphic Tridimensionally Preserved Pterosaurs and Their Eggs from China”. Current Biology. 24 (12): 1323–1330. doi:10.1016/j.cub.2014.04.054.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 81. ^ Wang, X.; Lü, J. (2001). “Discovery of a pterodactloid pterosaur from the Yixian Formation of western Liaoning, China”. Chinese Science Bulletin. 45 (12): 447–454.
 82. ^ Carpenter, K., Unwin, D.M., Cloward, K., Miles, C.A., and Miles, C. (2003). A new scaphognathine pterosaur from the Upper Jurassic Formation of Wyoming, USA. In: Buffetaut, E., and Mazin, J.- M. (eds.). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society of London, Special Publications 217:45-54.
 83. ^ Buffetaut, E.; Grigorescu, D.; Csiki, Z. (2002). “A new giant pterosaur with a robust skull from the latest Cretaceous of Romania”. Naturwissenschaften. 89 (4): 180–184. Bibcode:2002NW.....89..180B. doi:10.1007/s00114-002-0307-1. PMID 12061403.[liên kết hỏng]
 84. ^ Xiaolin Wang; Diogenes de Almeida Kellner (2008). “A primitive istiodactylid pterosaur (Pterodactyloidea) from the Jiufotang Formation (Creta sớm), northeast China”. Zootaxa. 1813: 1–18.
 85. ^ a b Dong, Z.-M. (1982). “On a new Pterosauria (Huanhepterus quingyangensis gen.et. sp.nov.) from Ordos, China”. Vertebrata Palchâu Ática. 20 (2): 115–121. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “DZM82” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 86. ^ a b c Lü, J.; Yuan, C. (2005). “New tapejarid pterosaur from Western Liaoning, China”. Acta Geologica Sinica. 79 (4): 453–458. doi:10.1111/j.1755-6724.2005.tb00911.x. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WZ03” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WZ03” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 87. ^ Xiaolin Wang, Taissa Rodrigues, Shunxing Jiang, Xin Cheng and Alexander W. A. Kellner (2014). “An Creta sớm pterosaur with an unusual mandibular crest from China and a potential novel feeding strategy”. Scientific Reports. 4: Article number 6329. doi:10.1038/srep06329.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 88. ^ Unwin, D. M. and Martill, D. M. (2007). "Pterosaurs of the Crato Formation." In Martill, D. M., Bechly, G. and Loveridge, R. F. (eds), The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge University Press (Cambridge), pp. 475-524.
 89. ^ Kessler, E. & Jurcsák, T. (1984). Fossil bird remains in the bauxite from Cornet (Romania, Bihor County). Travaux du Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 25: 393–401.
 90. ^ Wang, X., Zhou, Z., Zhang, F., and Xu, X. (2002). "A nearly completely articulated rhamphorhynchoid pterosaur with exceptionally well-preserved wing membranes and 'hairs' from Inner Mongolia, northeast China." Chinese Science Bulletin 47(3), 226 – 232.
 91. ^ Xin Cheng, Xiaolin Wang, Shunxing Jiang and Alexander W.A. Kellner (2012). “A new scaphognathid pterosaur from western Liaoning, China”. Historical Biology. 24. doi:10.1080/08912963.2011.635423.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 92. ^ Lü Junchang and Bo Xue (2011). “A New Rhamphorhynchid Pterosaur (Pterosauria) from the Jura giữa Tiaojishan Formation of Western Liaoning, China”. Acta Geologica Sinica. 85 (5): 977–983. doi:10.1111/j.1755-6724.2011.00531.x.
 93. ^ Dong, Z.; Sun, Y.; Wu, S. (2003). “On a new pterosaur from the Lower Cretaceous of Chaoyang Basin, Western Liaoning, China”. Global Geology. 22 (1): 1–7. Đã bỏ qua tham số không rõ |author-separator= (trợ giúp); Chú thích có tham số trống không rõ: |author-name-separator= (trợ giúp)
 94. ^ Harris, J.D., and Carpenter, K. (1996). A large pterodactyloid from the Morrison Formation (Jura muộn) of Garden Park, Colorado. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte 1996(8):473-484.
 95. ^ Wang, X.; Kellner, A.W.A.; Jiang, S.; Cheng, X.; Meng, X.; Rodrigues, T. (2010). “New long-tailed pterosaurs (Wukongopteridae) from western Liaoning, China”. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 82 (4): 1045–1062. doi:10.1590/S0001-37652010000400024.
 96. ^ Brian Andres, James Clark and Xing Xu (2014). “The Earliest Pterodactyloid and the Origin of the Group”. Current Biology. 24 (9): 1011–1016. doi:10.1016/j.cub.2014.03.030.
 97. ^ Witton, Mark P. (2008). “A new azhdarchoid pterosaur from the Crato Formation (Lower Cretaceous, Aptian?) of Brazil”. Palaeontology. 51 (6): 1289–1300. doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00811.x.
 98. ^ a b Gervais, F. L. P. 1844. Remarques sur les oiseaux fossiles. Thèse, Fac. Sci., Univ. Paris. [Abstract in Bulletin of the Société Philomathique de Paris, pp. 67-70 & L'Institut 12:293-294.]
 99. ^ Wang, L.; Li, L.; Duan, Y.; Cheng, S.L. (2006). “A new istiodactylid pterosaur from western Liaoning, China”. Geological Bulletin of China. 25 (6): 737–740.
 100. ^ Frey, E., Martill, D., and Buchy, M. (2003). A new crested ornithocheirid from the Lower Cretaceous of northeastern Brazil and the unusual death of an unusual pterosaur. In: Buffetaut, E., and Mazin, J.-M. (eds.). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society Special Publication 217:56-63. ISBN 1-86239-143-2.
 101. ^ Renan A. M. Bantim, Antônio A. F. Saraiva, Gustavo R. Oliveira & Juliana M. Sayão, 2014, "A new toothed pterosaur (Pterodactyloidea: Anhangueridae) from the Creta sớm Romualdo Formation, NE Brazil", Zootaxa 3869(3): 201–223
 102. ^ Jensen, J. A.; Padian (1989). “Small pterosaurs and dinosaurs from the Uncompahgre fauna (Brushy Basin Member, Morrison Formation: ?Tithonian), Jura muộn, western Colorado”. Journal of Paleontology. 63: 363–374.
 103. ^ Ross A. Elgin and Eberhard Frey (2011). “A new azhdarchoid pterosaur from the Cenomanian (Creta muộn) of Lebanon”. Swiss Journal of Geosciences. in press. doi:10.1007/s00015-011-0081-1.
 104. ^ Lü Junchang, Pu Hanyong, Xu Li, Wu Yanhua and Wei Xuefang (2012). “Largest toothed pterosaur skull from the Creta sớm Yixian Formation of Western Liaoning, China, with comments on the family Boreopteridae”. Acta Geologica Sinica. 86 (2): 287–293. doi:10.1111/j.1755-6724.2012.00658.x.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 105. ^ Padian; Horner, J.R.; de Ricqlès, A.J. (1993). “A new azhdarchid pterosaur from the Two Medicine Formation (Creta muộn, Campanian) of Montana, identified on the basis of bone histology”. Journal of Vertebrate Paleontology. 13: 52A.
 106. ^ Frey, E.; Buchy, M.-C.; Stinnesbeck, W.; González, A.G.; Stefano, A. (2006). “Muzquizopteryx coahuilensis n.g., n. sp., a nyctosaurid pterosaur with soft tissue preservation from the Coniacian (Creta muộn) of northeast Mexico (Coahuila)”. Oryctos. 6: 19–39.
 107. ^ Molnar, Ralph E.; Thulborn, R.A. (2008). “An incomplete pterosaur skull from the Cretaceous of north-central Queensland, Australia”. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro. 65 (4): 461–470.
 108. ^ Robert M. Sullivan and Denver W. Fowler (2011). Navajodactylus boerei, n. gen., n. sp., (Pterosauria, ?Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous Kirtland Formation (upper Campanian) of New Mexico” (PDF). Fossil Record 3. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin. 53: 393–404.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 109. ^ Wang, X.; Kellner; Zhou, Z.; Campos, D.A. (2008). “Discovery of a rare arboreal forest-dwelling flying reptile (Pterosauria, Pterodactyloidea) from China”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (6): 1983–1987. Bibcode:2008PNAS..105.1983W. doi:10.1073/pnas.0707728105. PMC 2538868. PMID 18268340.
 110. ^ Colbert, Edwin H. (1969). “A Jurassic pterosaur from Cuba” (PDF). American Museum Novitates. 2370: 1–26. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2007.
 111. ^ Jensen, J. A.; Ostrom, J. H. (1977). “A second Jurassic pterosaur from North America”. Journal of Paleontology. 51 (4): 867–870.
 112. ^ Lu, J. (2009). “A baby pterodactyloid pterosaur from the Yixian Formation of Ningcheng, Inner Mongolia, China”. Acta Geologica Sinica. 83 (1): 1–8. doi:10.1111/j.1755-6724.2009.00001.x.
 113. ^ Marsh, O. C. 1881. "Note on American pterodactyls". American Journal of Science (Series 3) 21:342-343.
 114. ^ Marsh, O. C. 1876. Principal characters of American pterodactyls Lưu trữ 2011-07-21 tại Wayback Machine. American Journal of Science, Series 3, 12:479-480.
 115. ^ a b c "Nyctosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 348-349.
 116. ^ von Sömmering, S. T. 1812. "Über einen Ornithocephalus oder über das unbekannten Thier der Vorwelt, dessen Fossiles Gerippe Collini im 5. Bande der Actorum Academiae Theodoro-Palatinae nebst einer Abbildung in natürlicher Grösse im Jahre 1784 beschrieb, und welches Gerippe sich gegenwärtig in der Naturalien-Sammlung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München befindet". Denkschriften der königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften München, mathematisch-physikalische Classe 3:89-158.
 117. ^ a b c d e "Ornithocheirus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 326-329.
 118. ^ a b Fitzinger, L. J. 1843. Systema Reptilium. Braumüller et Seidel, Wien. 106 pages. [Pachyrhamphus reference on p. 35]
 119. ^ Kessler, E. & Jurcsák, T. (1986). New contributions to the knowledge of the Lower Cretaceous bird remains from Cornet (Romania). Travaux du Musée d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 28: 289–295.
 120. ^ Peters, D. 2005. Pterosaur ptrouble?. Prehistoric Times 72: 44–47.
 121. ^ von Arthaber, G. (1919). "Studien über Flugsaurier auf Grund der Bearbeitung des Wiener exemplars von Dorygnathus banthensis Theod Sp". Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse 97:391-464. [German]
 122. ^ a b "Peteinosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 282-283.
 123. ^ "New material of dsungaripterid pterosaurs (Pterosauria: Pterodactyloidea) from western Mongolia and its palaeoecological implications." Geological Magazine, 146(5): 690-700.
 124. ^ Pereda-Suberbiola, Xabier; Bardet, N., Jouve, S., Iarochène, M., Bouya, B., and Amaghzaz, M. (2003). "A new azhdarchid pterosaur from the Creta muộn phosphates of Morocco", in Buffetaut, E., and Mazin, J.-M. (eds.): "Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs", Geological Society of London, Special Publications, 217. London: Geological Society of London, 80-90.
 125. ^ Varricchio, David J. (2002). A new bird from the Upper Cretaceous Two Medicine Formation of Montana. Canadian Journal of Earth Sciences 39(1): 19–26.
 126. ^ Howse, S.C.B.; Milner, A.R. (1995). “The pterodactyloids from the Purbeck Limestone Formation of Dorset”. Bulletin of the Natural History Museum, London (Geology). 51 (1): 73–88.
 127. ^ Fuentes Vidarte, C., Meijide Calvo, M. (2010). “Un nuevo pterosaurio (Pterodactyloidea) en el Cretácico Inferior de La Rioja (España) (A new pterosaur (Pterodactyloidea) from the Lower Cretaceous of La Rioja (Spain))” (PDF). Boletín Geológico y Minero. 121 (3): 311–328.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 128. ^ a b "Preondactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 284-285.
 129. ^ Martins Neto, R.G. (1986). Pricesaurus megalodon nov. gen. nov. sp. (Pterosauria, Pterodactyloidea), Cretaceo Inferior, chapada do Araripe (NE-Brasil). Ciência e Cultura 38(7):756-757. [Portuguese]
 130. ^ a b Atanassov, M. N. 2002. Two new archosaur reptiles from the Trias muộn of Texas. PhD dissertation, Texas Tech University, Lubbock, Texas. 352 pages.
 131. ^ Seeley, H. G. 1869. Index to the Fossil Remains of Aves, Ornithosauria, and Reptilia, from the Secondary System of Strata, Arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. Deighton, Bell, and Co., Cambridge. 143 pages./Gray, J. E. 1845. (This book can be freely downloaded from Google Books.)
 132. ^ Lydekker, R. 1888. Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History). I. London. pp. 2-42.
 133. ^ a b "Pteranodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 346-347 and 350-351.
 134. ^ a b c "Pterodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 298-301.
 135. ^ a b "Pterodaustro." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 342-345.
 136. ^ Jiang Shunxing and Wang Xiaolin (2011). “A new ctenochasmatid pterosaur from the Lower Cretaceous, western Liaoning, China”. Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 83 (4): 1243–1249. doi:10.1590/s0001-37652011000400011. ISSN 0001-3765.
 137. ^ Czerkas, S.A., and Ji, Q. (2002). A new rhamphorhynchoid with a headcrest and complex integumentary structures. In: Czerkas, S.J. (Ed.). Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum:Blanding, Utah, 15-41. ISBN 1-932075-01-1.
 138. ^ Fischer von Waldheim, J. G. 1813. Zoognosia tabulis synopticus illustrata, in usum praelectionum Academiae Imperialis Medico-Chirurgicae Mosquenis edita. 3rd edition, volume 1. 466 pages.
 139. ^ Bonaparte, J.F., and Sanchez, T.M. (1975). "Restos de un pterosaurio Puntanipterus globosus de la formación La Cruz provincia San Luis, Argentina". Actas Primo Congresso Argentino de Paleontologia e Biostratigraphica 2:105-113. [Spanish]
 140. ^ Lü, J., Unwin, D.M., Zhao, B., Gao, C. and Shen, C. (2012). “A new rhamphorhynchid (Pterosauria: Rhamphorhynchidae) from the Middle/Upper Jurassic of Qinglong, Hebei Province, China” (PDF). Zootaxa. 3158: 1–19.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 141. ^ a b "Quetzalcoatlus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 352-355.
 142. ^ Stecher, Rico (2008). “A new Triassic pterosaur from Switzerland (Central Austroalpine, Grisons), Raeticodactylus filisurensis gen. et sp. nov”. Swiss Journal of Geosciences. 101 (1): 185. doi:10.1007/s00015-008-1252-6. Online First
 143. ^ Padian, K. (1984). Pterosaur remains from the Kayenta Formation (?Jura Sớm|Jura sớm) of Arizona Lưu trữ 2007-09-27 tại Wayback Machine. Palaeontology 27(2):407-413. [if you get an I/O error message, push "OK" and it should work]
 144. ^ a b c "Rhamphorhynchus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 302-305.
 145. ^ de Buisonjé, P.H. (1980). "Santanadactylus brasiliensis nov.gen. nov.sp. a longnecked, large pterosaur from the Aptian of Brazil". Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen B 83(2):145-172.
 146. ^ a b "Scaphognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 308-309.
 147. ^ Lü J. (2008). “A new azhdarchoid pterosaur from the Lower Cretaceous of China and its implications for pterosaur phylogeny and evolution”. Naturwissenschaften. 95 (9): online (preprint). Bibcode:2008NW.....95..891L. doi:10.1007/s00114-008-0397-5. PMID 18509616. Đã bỏ qua tham số không rõ |coauthors= (gợi ý |author=) (trợ giúp)
 148. ^ Mader, B. J. and A. W. A. Kellner. 1999. "A new Anhanguerid pterosaur from the Cretaceous of Morocco". Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Geologia 45:1-11.
 149. ^ a b "Sordes." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 318-319.
 150. ^ Unwin, David M.; Heinrich, Wolf-Dieter (1999). “On a pterosaur jaw from the Upper Jurassic of Tendaguru (Tanzania)”. Mitteilungen aus dem Museum Für Naturkunde in Berlin Geowissenschaftliche Reihe. 2: 121–134.
 151. ^ Kellner; Campos (2002). “The function of the cranial crest and jaws of a unique pterosaur from the Creta sớm of Brazil”. Science. 297 (5580): 389–392. Bibcode:2002Sci...297..389K. doi:10.1126/science.1073186.
 152. ^ Arambourg, C. (1959). “Titanopteryx philadelphiae nov. gen., nov. sp. Ptérosaurien géant”. Notes Mém. Moyen-Orient. 7: 229–234.
 153. ^ Campos, D.A. (2007). “Short note on the ingroup relationships of the Tapejaridae (Pterosauria, Pterodactyloidea)”. Boletim do Museu Nacional. 75: 1–14.
 154. ^ Kellner, A.W.A., and Campos, D.A. (1988). "Sobre un novo pterossauro com crista sagital da Bacia do Araripe, Cretaceo Inferior do Nordeste do Brasil. (Pterosauria, Tupuxuara, Cretaceo, Brasil)." Anais de Academia Brasileira de Ciências, 60: 459–469. [in Portuguese]
 155. ^ Rodrigues, T.; Kellner, A. W. A. (2008). “Review of the pterodactyloid pterosaur Coloborhynchus”. Zitteliana B. 28: 219–228.
 156. ^ David M. Martill (2011). “A new pterodactyloid pterosaur from the Santana Formation (Cretaceous) of Brazil”. Cretaceous Research. In. 32 (2): 236–243. doi:10.1016/j.cretres.2010.12.008.
 157. ^ Czerkas, Stephen A.; Mickelson, Debra L. (2002). “The first occurrence of skeletal pterosaur remains in Utah”. Trong Czerkas, Sylvia J. (biên tập). Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. Blanding, Utah: The Dinosaur Museum. tr. 3–13. ISBN 1-932075-01-1.
 158. ^ Darren Naish, Martin Simpson, Gareth Dyke (2013). “A New Small-Bodied Azhdarchoid Pterosaur from the Lower Cretaceous of England and Its Implications for Pterosaur Anatomy, Diversity and Phylogeny”. PLoS ONE. 8 (3): e58451. doi:10.1371/journal.pone.0058451.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 159. ^ Averianov, A.O.; Arkhangelsky, M.S.; Pervushov, E.M. (2008). “A New Creta muộn Azhdarchid (Pterosauria, Azhdarchidae) from the Volga Region”. Paleontological Journal. 42 (6): 634–642. doi:10.1134/S0031030108060099.
 160. ^ Laura Codorniú and Zulma Gasparini (2013). “The Jura muộn pterosaurs from northern Patagonia, Argentina”. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 103 (3–4): 399–408. doi:10.1017/S1755691013000388.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
 161. ^ Bakker, R.T. (1994) Unearthing the Jurassic. In: Science Year 1995. World Book Inc.:Chicago, London, Sydney, Toronto, 76-89. ISBN 0-7166-0595-3.
 162. ^ Lü, J., Ji, S., Yuan, C., Gao, Y., Sun, Z. and Ji, Q. 2006. New pterodactyloid pterosaur from the Lowe Cretaceous Yixian Formation of Western Liaoning, p. 195–203. In: Lü, J., Kobayashi, Y., Huang, D. and Lee, Y. (eds), Papers form the 2005 Heyuan International Dinosaur Symposium. Beijing: Geological Publishing House.
 163. ^ Almost new papers at the Dinosaur Mailing List describes the document in which it was named; see this page Lưu trữ 2012-02-08 tại Wayback Machine for a photograph of the type specimen
 164. ^ Cai, Z.; Wei, F. (1994). “On a new pterosaur (Zhejiangopterus linhaiensis gen. et sp. nov.) from Upper Cretaceous in Linhai, Zhejiang, China”. Vertebrata Palchâu Ática. 32: 181–194.
 165. ^ Lü, J. (2010). “A new boreopterid pterodactyloid pterosaur from the Creta sớm Yixian Formation of Liaoning Province, northeastern Chian”. Acta Geologica Sinica. 84 (2): 241–246. doi:10.1111/j.1755-6724.2010.00204.x.
 166. ^ a b c d Hwang, K.-G.; và đồng nghiệp (2002). 'New pterosaur tracks (Pteraichnidae) from the Creta muộn Uhangri Formation, southwestern Korea'. Geological Magazine. 139 (4): 421–435. doi:10.1017/s0016756802006647. “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |first1= (trợ giúp)
 167. ^ Kim, J. Y.; và đồng nghiệp (2006). “'The oldest record of webbed bird and pterosaur tracks from South Korea (Cretaceous Haman Formation, Changseon and Sinsu Islands): More evidence of high avian diversity in East châu Á'”. Cretaceous Research. 27 (1): 56–69. doi:10.1016/j.cretres.2005.10.005. “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |first1= (trợ giúp)

Liên kết ngoàiSửa đổi