Wikipedia:Dự án/Khủng long

Various dinosaurs.png

Xin chào! Đây là trang dự án Khủng long, nhằm hỗ trợ và phát triển cho các bài viết về khủng long. Nếu bạn thích, cứ thoải mái điền tên vô cái hình bên phải :)) Nếu bạn có câu hỏi, xin vào trang Thảo luận!!

Về những sinh vật khác, cũng đã chết ^^ nhưng không phải khủng long :)) xin ghé thăm trang dự án chị em: Dự án Cổ sinh vật học

Hot hot!!!!Sửa đổi

Vào đây để xem các thành viên của dự án đang làm gì.

Cần giúp :'(Sửa đổi

Các trang được xem nhiều

Cần viết số 1Sửa đổi

Dưới đây là các bài viết chọn lọc trên Wikipedia tiếng Anh và tiếng Đức:

Cần viết số 2Sửa đổi

Còn đây là các bài viết tốt của Wikipedia tiếng Anh và tiếng Đức:

Các bài đã hoàn thànhSửa đổi

Dưới đây là các bài đã viết xong. Xin các bạn thoải mái bổ sung thêm những gì mình biết, cũng như chữa lỗi chính tả, ngữ pháp, câu cú... Cũng xin các bạn theo dõi các trang wiki ngôn ngữ khác để cập nhật khi có thông tin gì mới.

  1. Danh sách khủng long  
  2. Acrocanthosaurus  
  3. Pachycephalosaurus  

Biểu đồ phân nhánh khủng longSửa đổi

Dinosauria
Saurischia
Herrerasauridae

Staurikosaurus

Herrerasaurus  

Chindesaurus  

Sanjuansaurus

Sauropodomorpha

Buriolestes

Eoraptor

Saturnaliinae

Saturnalia

Panphagia

Pampadromaeus

Chromogisaurus

Bagualosauria

Bagualosaurus

ISI R277

Nambalia

Arcusaurus

Pantydraco

Thecodontosaurus

Plateosauravus

Ruehleia

Efraasia

Plateosaurus

Unaysauridae

Jaklapallisaurus

Macrocollum

Unaysaurus

Massopoda

{Massopoda}

Ornithoscelida
Ornithischia

Pisanosaurus  

Heterodontosauridae

Echinodon

Fruitadens  

Tianyulong

Heterodontosaurinae

{Heterodontosaurinae}

Eocursor  

Genasauria
Thyreophora

Laquintasaura?  

Lesothosaurus?

Scutellosaurus  

Tatisaurus

Emausaurus

Thyreophoroidea

Scelidosaurus  

Eurypoda
Stegosauria

Huayangosaurus  

Chungkingosaurus

Tuojiangosaurus  

Paranthodon

Jiangjunosaurus

Gigantspinosaurus

Kentrosaurus  

Dacentrurus  

Loricatosaurus

Hesperosaurus  

Miragaia

Stegosaurus  

Wuerhosaurus

Ankylosauria
Nodosauridae

Antarctopelta

Mymoorapelta

Hylaeosaurus

Anoplosaurus

Tatankacephalus

Horshamosaurus

Polacanthinae

Hoplitosaurus

Gargoyleosaurus

Gastonia  

Peloroplites

Taohelong

Polacanthus  

Struthiosaurus

Zhejiangosaurus

Hungarosaurus

Animantarx

Niobrarasaurus

Nodosaurus

Pawpawsaurus

Sauropelta  

Silvisaurus

Stegopelta

Texasetes

Edmontonia  

Panoplosaurus

Ankylosauridae

Gastonia  

Ahshislepelta

Aletopelta

Liaoningosaurus

Cedarpelta

Chuanqilong

Gobisaurus  

Shamosaurus

Ankylosaurinae

Crichtonpelta

Tsagantegia

"Zhejiangosaurus"

Pinacosaurus  

Saichania

Tarchia

Zaraapelta

Ankylosaurini

Dyoplosaurus

Talarurus  

Nodocephalosaurus

Ankylosaurus  

Anodontosaurus

Euoplocephalus  

Scolosaurus  

Ziapelta  

Neornithischia

Stormbergia  

Agilisaurus  

Hexinlusaurus

Yandusaurus

Leaellynasaura  

Jeholosauridae

Yueosaurus

Jeholosaurus

Nanosaurus  

Cerapoda
Ornithopoda

Gideonmantellia  

Elasmaria

Anabisetia

Atlascopcosaurus

Diluvicursor

Galleonosaurus

Gasparinisaura  

Isasicursor

Leaellynasaura  

Macrogryphosaurus

Mahuidacursor

Morrosaurus

Notohypsilophodon?

Qantassaurus?

Sektensaurus?

Talenkauen

Trinisaura  

Burianosaurus

Iguanodontia
Rhabdodontomorpha

Muttaburrasaurus  

Rhabdodontidae

Mochlodon

Rhabdodon  

Zalmoxes  

Tenontosaurus  

Dryomorpha
Dryosauridae

Callovosaurus  

Kangnasaurus

Dryosaurus

Dysalotosaurus

Valdosaurus

Elrhazosaurus  

Ankylopollexia

Camptosaurus  

Owenodon

Styracosterna

Uteodon

Cumnoria  

Cedrorestes

Osmakasaurus

Hippodraco  

Theiophytalia

Iguanacolossus  

Planicoxa

Dakotadon

Lurdusaurus  

Lanzhousaurus

Kukufeldia

Barilium

Fukuisaurus

Proa

Iguanodon  

Hadrosauroidea

Hypselospinus  

Mantellisaurus  

Ouranosaurus  

Altirhinus  

Jinzhousaurus

Ratchasimasaurus

Penelopognathus

Equijubus

Xuwulong  

Gongpoquansaurus

Probactrosaurus  

Hadrosauromorpha

Jintasaurus

Eolambia  

Protohadros

Levnesovia

Tanius  

Bactrosaurus

Gilmoreosaurus

Shuangmiaosaurus

Nanningosaurus