Limusaurus (nghĩa là "thằn lằn bùn") là một chi khủng long theropoda ăn thực vật không răng sống vào thời kỳ kỷ Jura (tầng Oxfordian) thuộc thành hệ Shishugou tại lưu vực Junggar, miền tây Trung Quốc.[1] Limusaurus cũng là ceratosauria đầu tiên được biết tới sinh sống ở miền Đông Á, gồm Trung Quốc. Việc phát hiện Limusaurus làm gợi lên giả thuyết có một vùng đất nối liền châu Á và các châu lục khác cho phép các sinh vật vượt qua biển Turgai.[2]

Limusaurus
Thời điểm hóa thạch: Jura muộn, 160 triệu năm trước đây
Limusaurus inextricabilis holotype.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Dinosauria
Phân bộ (subordo)Theropoda
Nhánh Averostra
Nhánh Ceratosauria
Chi (genus)Limusaurus
Xu et al., 2009
Loài (species)L. inextricabilis
Xu et al., 2009
Danh pháp hai phần
Limusaurus inextricabilis
Xu et al., 2009

Loài điển hìnhL. inextricabilis. Tên loài inextricabilis có nghĩa là "không thể giải thoát".[2]

Phân loạiSửa đổi

 
Limusaurus

Limusaurus là một Ceratosauria cơ sở chia sẻ nhiều đặc điểm với CoelophysoideaTetanurae. Các đặc điểm hiện diện ở Limusaurus dẫn đến kết luận rằng có một mối quan hệ gần gũi giữa Ceratosauria và Tetanurae.

Cây phát sinh loài dưới đây là của Diego Pol và Oliver W. M. Rauhut, 2012.[3]

Ceratosauria 


BerberosaurusDeltadromeus

Spinostropheus
LimusaurusElaphrosaurus
 Neoceratosauria 

 Ceratosauridae 


CeratosaurusGenyodectes

 Abelisauroidea 


Tham khảoSửa đổi

  1. ^ New dinosaur gives bird wing clue. BBC News, ngày 17 tháng 6 năm 2009.
  2. ^ a ă Xu, X., Clark, J.M., Mo, J., Choiniere, J., Forster, C.A., Erickson, G.M., Hone, D.W.E., Sullivan, C., Eberth, D.A., Nesbitt, S., Zhao, Q., Hernandez, R., Jia, C.-K., Han, F.-L., and Guo, Y. (2009). "A Jurassic ceratosaur from China helps clarify avian digital homologies." Nature, 459(18): 940–944. doi:10.1038/nature08124
  3. ^ doi:10.1098/rspb.2012.0660
    Hoàn thành chú thích này