Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

sửa

Hãy đặt đoạn mã sau vào trang Thảo luận bài được dịch tại Wikipedia tiếng Việt:

{{Bài dịch|ngôn ngữ gốc|bài gốc|nhận xét|phiên bản=old id|phiên bản Việt=}}
Thông số bắt buộc
  • Thay ngôn ngữ gốc bằng mã ngôn ngữ của Wikipedia có bài gốc, ví dụ en nếu là Wikipedia tiếng Anh, fr nếu là Wikipedia tiếng Pháp, hay một mã ngôn ngữ khác có trong Danh sách các Wikipedia.
  • Thay bài gốc bằng tên bài chính xác của bài gốc ở Wikipedia tiếng nước ngoài gốc.
Thông số tùy chọn (khuyến khích dùng)
  • Thay nhận xét bằng một lời tùy ý, ví dụ ngày dịch từ bài gốc hay đoạn nào từ bài gốc được chọn dịch, v.v...
  • Thông số tùy chọn phiên bản có thể được dùng để xác định một phiên bản chính xác nào của tại bài gốc. Muốn biết phiên bản đó, hãy xem phần Lịch sử của bài gốc, bấm vào ngày tương ứng với phiên bản được chọn dịch, sẽ thấy trong thanh Địa chỉ (Address bar) của trình duyệt có một địa chỉ mạng kết thúc bằng &oldid=số. Số này chỉ phiên bản. Có thể dùng thông số oldid thay cho phiên bản.
  • Thông số tùy chọn phiên bản Việt có thể được dùng để xác định một phiên bản chính xác nào của tại bài dịch tiếng Việt. Theo thời gian, bài viết tiếng Việt có thể dần được cải thiện một cách độc lập với các bài viết của các ngôn ngữ khác. Do vậy, càng về sau thì bài tiếng Việt có thể càng ngày càng khác biệt so với phiên bản dịch ban đầu. Muốn biết phiên bản ban đầu đó, hãy xem phần Lịch sử của bài tiếng Việt mới dịch, bấm vào ngày tương ứng với phiên bản dịch, sẽ thấy trong thanh Địa chỉ (Address bar) của trình duyệt có một địa chỉ mạng kết thúc bằng &oldid=số. Số này chỉ phiên bản của bài tiếng Việt. Chú ý rằng oldid này khác với oldid của thông số phiên bản.
Ví dụ

Ví dụ:

{{Bài dịch|en|Jerry Yan|Dịch gần như toàn bộ từ bài tại Wikipedia tiếng Anh vào ngày 19 tháng 8 năm 2013|phiên bản=565900024|phiên bản Việt=13298425}}

sẽ cho ra:

Có thể dùng bản mẫu này trong trường hợp dịch từ nhiều ngôn ngữ khác nhau hay từ nhiều bài khác nhau cùng ngôn ngữ.

Lưu ý là chỉ nên đặt bản mẫu này ở trang thảo luận của bài được dịch. Không nên đặt trực tiếp vào trang chính của bài.

Thể loại

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài dịch từ ngôn ngữ khác.