Bản mẫu:Db-filecopyvio

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

  • Nhập mã {{Db-filecopyvio}} hoặc {{thế:Db-filecopyvio}} vào một tập tin mà bạn cảm thấy nó vi phạm bản quyền, trôi nổi trên Internet.
  • Sử dụng tham số |url= để điền url cụ thể mà bạn cho là tập tin được sao chép từ nguồn này. Trong đó, url là nguồn đó.