Wikipedia:Hiến các tài liệu có bản quyền

Đôi khi, có người muốn "hiến" các tài liệu có bản quyền cho Wikipedia. Những tài liệu này có thể là văn bản (gồm cả chuyên khảo, bài báo khoa học, v.v…) hoặc hình ảnh (gồm cả ảnh chụp). Có thể những tài liệu đó đã được đăng tải tại web site khác hoặc chưa. Những tài liệu đó cũng có thể thích hợp để đưa vào Wikipedia hoặc không thích hợp. Vì vậy, trang này dùng để cung cấp một số hướng dẫn trong các trường hợp này.

(Phần lớn những gì ghi trong trang này cũng thích hợp cho các tác phẩm phạm vi công cộng, nhưng chúng tôi tập trung vào các tài liệu có bản quyền, vì chúng thường gặp nhiều vấn đề hơn).

Hiến tài liệu cho Wikipedia đồng nghĩa với việc gìSửa đổi

Khi bạn đóng góp tài liệu cho Wikipedia, bạn không chỉ đang trao cho chúng tôi độc quyền sử dụng nó. Bạn vẫn giữ các quyền bạn đã giữ trước đây, nhưng bạn cũng đồng thời đang cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL), một giấy phép không mang tính độc quyền. Vì vậy, bạn cần nhớ rằng bạn không thể nói "bạn có thể dùng nó tại Wikipedia, nhưng không được ở đâu khác hoặc không được phái sinh nó". Ngoài ra, vì một số tác phẩm phái sinh có thể sử dụng với mục đích thương mại, chúng tôi không chấp nhận các tài liệu được cấp phép chỉ dành cho cách sử dụng mang tính giáo dục hoặc thậm chí là sử dụng phi lợi nhuận.

Do chúng tôi có khả năng chuyển sang các giấy phép Creative Commons, chúng tôi khuyến cáo bạn nên trao quyền dưới dạng cấp phép kép để cho nội dung văn bản vừa được cấp phép theo GFDL vừa được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike, giấy phép này cũng có cùng tư tưởng với GFDL nhưng không thực sự tương thích với nhau trừ khi được bạn cấp phép kép. Nếu không, một khi việc chuyển đổi giấy phép hoàn tất, các tài liệu được hiến từ ngày 1 tháng 11 năm 2008 trở về trước sẽ cần phải được cấp phép lại thì mới được giữ lại trừ khi nó xuất phát từ các "Trang Cộng tác Lớn nhiều tác giả" như chính Wikipedia và nội dung đó nguyên thủy được cấp phép theo phiên bản 1.3 của GFDL.

Xin nhận thức rằng nội dung mà bạn hiến sẽ là đối tượng bị sửa đổi thường xuyên bởi cộng đồng Wikipedia. Người ta có thể bổ sung, xóa bớt, sắp xếp lại, minh họa thêm, chia thành nhiều bài viết khác nhau, dịch nó sang ngôn ngữ khác, và có khi là thay đổi đến mức bạn không thể nhận ra. Sự đóng góp của bạn sẽ luôn là một phần của lịch sử trang, do đó bạn vẫn được ghi công cho tác phẩm của mình -- giấy phép của chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải đưa ra sự ghi công đó, và đảm bảo rằng bạn sẽ không bị mất đi quyền đó dù cho người khác có sửa đổi tác phẩm của bạn đến thế nào. Cần nhớ rằng một trong những lợi ích của quyền tự do sửa đổi là bạn hoàn toàn có quyền đưa các cải tiến mà người khác đã thực hiện vào website của riêng bạn hoặc vào tác phẩm gốc của bạn một cách tự do, miễn là nó phải tiếp tục cấp phép theo GFDL.

Nếu vì một lý do nào đó công trình của bạn không được phép thay đổi, xin hãy đọc những hướng dẫn dành cho một dự án liên quan, Wikisource.

Tại sao chúng tôi không nhận một số lời đề nghịSửa đổi

Bạn không thể hiến thứ mà bạn không sở hữuSửa đổi

Nếu bạn không phải là người nắm giữ bản quyền của tài liệu, bạn không thể hiến các quyền cho Wikipedia! Điều chúng tôi không mong muốn phải gặp phải nhất là các vấn đề vi phạm bản quyền: chúng tôi sẽ nỗ lực để vứt bỏ hoàn toàn tài liệu nếu chỉ cần một thắc mắc dù nhỏ nhất về quyền sử dụng nó của chúng tôi.

Ví dụ:

  • Đa số các trang web không cho phép mọi người sao chép một cách tự do tài liệu của họ. Trừ khi tài liệu đó đã thuộc phạm vi công cộng, mang một lời ghi chú copyleft tương thích với GFDL, hoặc bạn được trao quyền sử dụng nó một cách rõ ràng, xin đừng chép và dán các web site khác vào Wikipedia. (Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền có những thông tin để làm sao có được sự cho phép công khai và cách xác nhận điều đó).
  • Nếu bạn là tác giả gốc nhưng mọi quyền hạn đã được trao cho nhà xuất bản của bạn, thì bạn coi như đã từ bỏ mọi khả năng cấp quyền công trình đó cho chúng tôi.

Wikipedia không phải là cuốn kỷ yếu phổ thôngSửa đổi

Wikipedia không phải là cuốn kỷ yếu phổ thông. Có những thứ chúng tôi đưa vào và có những thứ sẽ không được đưa vào. Có sự giải thích thích hợp nhất cho điều này tại "Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia". Cụ thể, chúng tôi cố gắng không đưa các nội dung thấp hơn mức độ nổi bật của một bách khoa toàn thư. Chúng tôi có thể không cần một bài viết về câu lạc bộ ở trường đại học của bạn. Mặt khác, chúng tôi đón chào các bài viết mang tính bách khoa, có chú thích nguồn gốc và được viết với một giọng văn trung lập (NPOV). Nội dung của đa số các website, như đã nói, thường không phù hợp với các tiêu chí này, do đó tốt nhất chỉ cần diễn dịch lại nó, chứ đừng sao chép y hệt. Làm cách này cũng tránh đòi hỏi tái cấp phép lại nội dung. Xem Wikipedia:Các dự án bảo tàng để xem một số ý tưởng liên quan.

Wikipedia không xuất bản nghiên cứu gốcSửa đổi

Wikipedia không phải là một nguồn sơ cấp, nơi đăng các nghiên cứu mới hoặc chưa từng được kiểm nghiệm; quan điểm này của chúng tôi được mô tả rõ hơn tại "Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố". Nếu tác phẩm của bạn mang tính lý thuyết, bước ngoặt, chưa xuất bản, hoặc không thể kiểm chứng được qua các nguồn khác, bạn sẽ cần tìm để nơi khác để đăng nó trước đã.

Hiến ảnh chụp của bạnSửa đổi

Nếu đã chụp một số bức ảnh mà bạn nghĩ nó sẽ có ích cho Wikipedia, bạn có thể scan chúng và tải chúng lên Wikimedia Commons (bạn sẽ cần tạo một tài khoản), tại đó những hình ảnh có thể được bất kỳ một dự án nào thuộc Wikimedia sử dụng, trong đó có Wikipedia. Nếu bạn đang tải hình ảnh, xin bạn hãy làm quen với thẻ quyền cho hình ảnh. Nếu chúng là hình do chính bạn chụp, bạn có thể sẽ cần những thứ sau:

  • {{GFDL-self}} để vẫn giữ bản quyền, nhưng cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (cùng giấy phép với nội dung bằng chữ của Wikipedia).
  • {{CC-BY-3.0}} hay {{CC-BY-SA-3.0}} để vẫn giữ bản quyền, nhưng cấp phép hình ảnh của bạn theo một giấy phép Creative Commons (ghi chú, không phải tất cả các giấy phép CC đều được chấp nhận tại đây, giấy phép phi thương mại và không phái sinh không chấp nhận)
  • {{Attribution}} hay {{CopyrightedFreeUseProvidedThat}} để vẫn giữ bản quyền, nhưng cho phép hình ảnh được sử dụng một cách tự do tuân theo một số hạn chế, như phải ghi công thế nào. Ghi nhớ bất kỳ hạn chế nào do bạn đưa ra cũng không được đưa vào các điều khoản từ các giấy phép không được chấp nhận, như "cấm tác phẩm phái sinh" hoặc "không được dùng với mục đích thương mại".
  • {{PD-self}} để đưa hình ảnh của bạn vào phạm vi công cộng.

Các đóng góp cũng có thể được cấp phép kép, nghĩa là tuân theo hai giấy phép khác nhau, và cho phép người dùng chọn cái nào họ muốn khi dùng tại nội dung của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn ghi một chú thích có tính mô tả và cả thông tin nguồn gốc (như bạn chụp nó khi nào và ở đâu) tại Trang mô tả hình cùng với thẻ quyền hình ảnh.

Trao cho chúng tôi quyền sao chép các tài liệu đã được đưa lên mạng rồiSửa đổi

Một cách đơn giản để trao quyền sao chép các tiệu liệu đã được đưa lên mạng là bạn ghi rõ ràng sự cho phép đó tại chính trang mà bạn đăng tài liệu đó lên. Người ta thường gọi nó là thông báo "copyleft". Thông báo này phải nói rằng site của bạn (hay một phần site của bạn) được cấp phép theo GFDL, một giấy phép tương thích với GFDL như một giấy phép Creative Commons, hoặc thuộc phạm vi công cộng. Đối với văn bản, một câu thông báo phát hành tốt có thể như sau, "Nội dung văn bản của website này (hoặc trang này, tùy bạn muốn phát hành phần nào) có thể được chỉnh sửa và tái sử dụng theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 về sau và theo các điều khoản của Creative Commons Attribute Share-Alike."

Nếu muốn cho phép Wikipedia sử dụng nội dung của bạn, nhưng không muốn đặt một tuyên bố cấp phép lên trang của mình (nhớ rằng bạn vẫn phải phát hành theo một giấy phép tự do), bạn có thể liên hệ permissions-vi@wikimedia.org nếu bạn định đưa nội dung chữ vào bài viết tại Wikipedia tiếng Việt, hoặc các trang tiếng Việt khác thuộc Wikimedia. Đối với hình ảnh, hãy liên hệ với permissions-commons@wikimedia.org. Xem tại đây để biết một số mẫu để gửi thư hiến tặng. Đối với nội dung chữ, sau khi gửi thư điện tử, bạn có thể đưa nội dung đó vào bài viết, rồi đặt {{Chờ OTRS}} tại trang thảo luận của bài viết. Đối với hình ảnh, tải tập tin lên Wikimedia Commons rồi đặt {{OTRS pending}} tại trang hình ảnh. Một ai đó sẽ trả lời email của bạn, nói rõ nội dung và giấy phép của bạn có được chấp nhận hay không rồi cập nhật trang để nói rõ chúng tôi đã nhận được thư xác nhận cấp phép.

Nếu bạn muốn cấp phép cho nội dung của website của bạn theo một giấy phép tự do, nhưng hiện chưa biết đưa nội dung vào bài viết cụ thể nào, bạn có thể làm theo các hướng dẫn ở trên, rồi liệt kê trang của bạn vào một trong các trang sau, phân loại theo nội dung và giấy phép:

Các trang liên quanSửa đổi