Bản mẫu:Db-tt1

(đổi hướng từ Bản mẫu:Duplicate)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Db-tt1|[[:]]}}

Ví dụ:

{{Db-tt1|Tập tin:Example.png}}

Xem thêmSửa đổi