Bản mẫu:Bản sao

(đổi hướng từ Bản mẫu:Duplicate)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu bảo trì này là một phần củ dự án Wikipedia. Nó tự động thêm hình vào Thể loại:Bản sao tập tin Wikipedia.

Dùng bản mẫu này để gắn thẻ những bản sao y hệt nhau bằng {{Bản sao|Tập tin:Example.jpg}}.

Ví dụSửa đổi

{{Bản sao|Tập tin:Example.png}} cho ra:

Xem thêmSửa đổi