Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2009

Tập tin:Wiki Day 08112008 p4.jpgSửa đổi


Tập tin:SapcauCanTho e83029493.JPGSửa đổi


Một số hình ảnh của các nữ liệt sỹ Ngã ba Đồng LộcSửa đổi


Tập tin:Tongiabode.jpgSửa đổi


Một số hình của Thick thi sockSửa đổi


Hình:Hồ Hà Nội.jpgSửa đổi