Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2005

Pokemon5gam.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:11, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Tôi đề nghị xóa hình Pokemon5gam.jpg, hình như bạn Pokemon5gam chỉ truyền nó lên để làm avatar, không để bổ trợ bài viết về Pokémon hay Starme, cho nên chúng ta không có thể giữ nó theo sử dụng hợp lý. Nếu ai nào viết bài bao gồm hình đó thì tôi sẽ bỏ đề nghị này. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 18:39, ngày 13 tháng 10 năm 2005 (UTC)

  1. Đồng ý xóa, hình về Pokémon bên trang các thứ tiếng khác đã có nhiều, khi nào ai viết bài có thể sang các trang đó để "tham khảo". Phan Ba 07:12, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)
  2. Xóa. Nếu không dùng thì nên xóa. Mekong Bluesman 07:30, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)
  3. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)