Notice: I am, actually, uncomfortable with receiving medals, please direct your accolades to my talk page.
Note: On peut, comme toujours, mettre des remerciements et des fleurs dans ma page de discussion.

  • Tôi đã quá chậm mang hình Barnstar free zone vào đây.
  • Tôi không thích "viết lại lịch sử" (và có thể khinh thường những người làm việc này).
  • Do đó tôi không xóa cái huy chương mà Vietbio, với thật nhiều nhã ý, đã phong tặng dưới đây.
  • Bất cứ ai, nếu thấy muốn cám ơn, đồng ý, làm bạn, xin lỗi, hỏi, tham khảo... hay kêu la, xin viết vài hàng vào trang thảo luận của tôi. (Lúc đó, có thể cho hình hoa, lá cây, bánh, chocolate... hay ngay cả hình <self-censored>.)
  • Tôi cũng không thích các luật hoàn toàn khắt khe, không thay đổi tùy theo hoàn cảnh và trường hợp.
  • Do đó, vì một lý do làm rung chuyển vũ trụ nào đó mà toàn thể cộng đồng (dĩ nhiên là qua biểu quyết) muốn cho tôi một huy chương thì lúc đó tôi sẽ nhận.
  • (Qui luật trên tương tự như khi cộng đồng yêu cầu tôi xóa bỏ một phần nào đó trong trang cá nhân của tôi.)

Danh hiệu được phong sửa

Mời đọc sửa

Danh hiệu tự cho sửa