Tháng 12 năm 2008Sửa đổi

Hình:Ngoc anh2.jpgSửa đổi

Hình này quá mờ, không thấy được gì cả. Ngoài ra, nó vẫn còn bị nghi vấn tại Thảo luận Hình:Ngoc anh.JPG. Tân (trả lời) 08:32, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa với lý do trên. Tân (trả lời) 08:32, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa vì hình mờ.--Bình Giang (thảo luận) 08:57, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa Đồng ý xóa với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Hình:Cai Rang4.jpgSửa đổi

Đề nghị xóa vì hình không có tính thông tin, không đại diện cho "Chợ nổi Cái Răng", nếu giữ chỉ có thể đưa vào bài có tên "Phụ nữ phơi đồ". Tân (trả lời) 03:59, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa với lý do trên. Tân (trả lời) 03:59, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa . (Nhưng bao giờ có bài Phơi đồ thì xin bqv phục hồi hình để sử dụng nha. --Bình Giang (thảo luận) 08:57, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa Đồng ý xóa với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Hình:Cai rang2.jpgSửa đổi

Đề nghị xóa vì:

 • Hình không có tính thông tin.
 • Chất lượng không tốt, trục đứng bị nghiêng

Tân (trả lời) 03:51, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa với lý do trên. Tân (trả lời) 03:51, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa . Hình chất lượng thông tin kém.--Bình Giang (thảo luận) 08:57, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa Đồng ý xóa với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Hình:Shaolin HungGa LuoFuShan Guangdong China 02.jpgSửa đổi

Đề nghị xóa vì tác phẩm do thành viên tự vẽ, không có tính bách khoa, nghiên cứu chưa công bố. Tân (trả lời) 17:51, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1.   Xóa với lý do trên. Tân (trả lời) 17:51, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa với lý do trên. An Apple of Newton thảo luận 17:58, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa vì là nghiên cứu chưa công bố.--Bình Giang (thảo luận) 08:57, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 4.   Xóa Đồng ý xóa với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Hình:Rau22.jpgSửa đổi

Xóa
 1.   Xóa : Hình không được sử dụng, giá trị thông tin không cao. GV (thảo luận) 10:46, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa : Tán đồng xóa hình. Liên kết đến tập tin cho thấy hình này đã được một người dùng nặc danh sử dụng để lăng mạ một người dùng nặc danh khác. Nam Hy Hoàng Phong (thảo luận) 11:15, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1.   Giữ Hình mang tính bách khoa tốt, có thể dùng vào bài viết về Râu quai nón hoặc Râu người, việc sử dụng không thích hợp là do người dùng chúng mà thôi. Ngoài ra, tại sao hình lại bị tải đè thế kia? Tân (trả lời) 11:21, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Giữ Hình này dùng vào các bài về mặt mũi người thì tốt quá còn gì.--Bình Giang (thảo luận) 14:21, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3. Giữ. Hình đã được dùng minh họa ở bài Lông, thực chất là minh họa bài Râu (bài này chưa có). conbo trả lời 08:55, ngày 24 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 4.   Giữ Đồng ý giữ với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)

Một loạt hìnhSửa đổi

Tôi đề nghị xóa một loạt hình do Thành viên:Hai Dang Quang tự vẽ và truyền lên: Hình:Chan dung tam nguyen yen do nguyen khuyen.jpg, Hình:Ton ngo khong.jpg, Hình:Tho duong vietnam hai dang quang.jpg, Hình:Tho viet nam hai dang quang.jpg, Hình:Tho viet nam.jpg. Trừ khi chúng được dùng làm biểu tượng, trang trí trong các tiêu bản, cổng thông tin... còn không nên xóa vì không có tính bách khoa, thuộc dạng tài liệu tự phát hành.--123.21.33.31(thảo luận) 19:08, ngày 10 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý, đặc biệt là 2 tấm hình Nguyễn Khuyến và Tôn Ngộ Không, nó không có giá trị bách khoa. Tân (trả lời) 11:20, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 2.   Xóa . Chung ý kiến với 123.21.33.31.--Bình Giang (thảo luận) 14:23, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 3.   Xóa . Đồng ý xóa với ý kiến trên. Riêng hình Tôn Ngộ Không hiện đang ở Common --> ko xóa được. An Apple of Newton thảo luận 18:00, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 4.   Xóa Đồng ý xóa với các lý do bên trên. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:57, ngày 8 tháng 11 năm 2008 (UTC)
Chống
Ý kiến

Hình:Tam cam.jpgSửa đổi

Hình do một cá nhân vẽ nên, do đó không có tính bách khoa và có thể xem là tài liệu chưa công bố ở đâu khác ngoài Wikipedia. Tân (trả lời) 10:16, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa. Tán thành với ý kiến của Tân.--Bình Giang (thảo luận) 14:41, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (UTC)
Chống
Trắng

Tập tin:Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).jpgSửa đổi


Một số hình của NamHyHoangPhongSửa đổi


Hình:Toikhanhhoa.gifSửa đổi


Tháng 6 năm 2008Sửa đổi

Hình:Hoi den va.jpgSửa đổi

Hình này có xóa hay không? 118.71.170.156 (thảo luận) 06:20, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Hình:Ảnh009.jpgSửa đổi

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì hình không bách khoa, nhìn không có đặc điểm nổi bật, không sử dụng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 13:34, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:38, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không có tính chất bách khoa. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:47, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Hình:Ảnh010.jpgSửa đổi

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì hình không bách khoa, nhìn không có đặc điểm nổi bật, không sử dụng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 13:34, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:38, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì không có tính chất bách khoa. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:47, ngày 22 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Tháng 1 năm 2008Sửa đổi

Hình:Logo111.jpgSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì được lạm dụng để viết quảng cáo trong phần Miêu tả của hình này. Mekong Bluesman (thảo luận) 04:23, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Hình:DSC00267.JPGSửa đổi

Đã xóa theo đề nghị của người tải lên. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:21, ngày 16 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa vì mang tính cá nhân, khó sử dụng tại bài viết. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:05, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa vì lý do đã nói. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 05:05, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì hình có tính chất cá nhân, và tôi đã đưa một hình tương tự lên Commons mang tên hình:Mỹ Sơn tower 5.jpg. Khương Việt Hà (thảo luận) 05:19, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa - hoàn toàn không cần và có tính chất cá nhân. Mekong Bluesman (thảo luận) 05:22, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Không bách khoa. Lưu Ly (thảo luận) 07:03, ngày 15 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Hình:Untitled-1.jpg‎Sửa đổi

 1. Xin xoá. --79.65.126.5 18:36, ngày 4 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Hình:Chastity belt Heyser 0.pngSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Newone Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 29 tháng 4, 2006. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Gravitationslinse.gifSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Newone Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 17 tháng 10, 2006. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Nohat-logo-X-vi-2.pngSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Phan Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 27 tháng 3, 2005. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Tet o mot gia dinh.jpgSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Lưu Ly Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 19 tháng 1, 2006. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Wedding dress taiwan western.jpgSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Newone Hình quá lâu không sử dụng, truyền lên từ 22 tháng 11, 2006. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Wiki-vi.pngSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:DHN Hình quá lâu không sử dụng, truyền lên từ 18 tháng 3, 2005. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Event1942.jpgSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Vietphongd2 Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 11 tháng 12, 2005. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:Tieu ban VHVN.gifSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:33, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 1. Người truyền lên: User:Lưu Ly Hình quá lâu không sử dụng, thiếu giấy phép, truyền lên từ 21 tháng 12, 2005. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:26, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Hình:IMG 0096.JPGSửa đổi

Đã xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:51, ngày 25 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Xóa
 1. Xóa vì hình xuất hiện con người, khiến nó không thể hiện được tính bách khoa mong muốn là "mô tả rừng Côn Sơn". Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 07:10, ngày 2 tháng 2 năm 2008 (UTC)