Mở trình đơn chính

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 3 năm 2017. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Nguyễn Văn Hạnh (sinh 1931)

Những cuộc thanh trừng của Stalin

Phong trào vận động Việt Nam Cộng hòa trở lại

Nah Sơn

Vexere.com

THCS Phụng Châu

Ken Bay

Mai Thái Lĩnh

Phạm Văn Trội

Tôi ko thấy thành viên Thành viên:Albert Einstein 2005 cho biết lý do tại sao lại xóa. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với một lá phiếu hợp lệ. Việt Hà (thảo luận) 20:10, ngày 2 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Ooh Ooh Baby

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Lý Hoành Nghị

Liên Quân mobile

Thomas Martin Einstein

Ngày không vong

Văn Hanh

Nhóm bài Tiền Việt Nam

Họ Doãn xã Song Lãng

Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

HCE

Trường THPT Hậu Lộc 1