Mở trình đơn chính

Tháng 4 năm 2006Sửa đổi

tăng bệnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 06:08, ngày 10 tháng 5 năm 2006 (UTC)

 1. Xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 11:06, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 15:04, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Duongdttt 15:19, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 15:29, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xoá.--An Apple of Newton 02:39, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)

"khí đạo"Sửa đổi

Kết quả: đã xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:25, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)

 1. Xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 11:07, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 15:06, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Duongdttt 15:19, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 15:22, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xoá.--An Apple of Newton 02:39, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Phần mềm quản lý tài chính gia đình và hộ kinh doanh miễn phíSửa đổi

Kết quả: đã xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:21, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì mang tính quảng cáo. Phan Ba 06:43, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Tất nhiên là phải xóa.--An Apple of Newton 06:52, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa. Không thể dời tính quảng cáo khỏi trang này, nhưng có thể dịch en:Accounting software thành Phần mềm kế toánen:Finance software thành Phần mềm tài chính. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:02, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá. Lê Thy 07:27, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xoá vì không phải đúng dạng bài bách khoa. LĐ
 6. Đồng ý xóa--Duongdttt 15:19, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 7. Xóa. Một dạng quảng cáo được che giấu rất hay. Mekong Bluesman 15:20, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Nhậu, Nhí nhảnh, ĐẩySửa đổi

Kết quả: đã chuyển sang Wiktionary --Nguyễn Dương Khang 19:24, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng và nội dung không bách khoa. (Tmct 12:15, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC))
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 12:47, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Đống ý xóa.--Baodo 12:48, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý Xoá--Duongdttt 14:40, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá. Gsh 14:42, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. xóa

CAMSửa đổi

Kết quả: đã sửa lại. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:23, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)

 1. Xóa vì kém chất lượng. Giữ vì đã viết lại. Lê Thy 07:32, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Đã được sửa lại. Gởi người sửa bài: Sau khi sửa xong nên ghi vào đây để tránh hiểu lầm là đang đề nghị xóa phiên bản hiện tại và đồng thời nên nhắn tin những người bỏ phiếu để họ đọc lại bải đã được sửa. Phan Ba 10:04, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.(Tmct 09:25, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)) Chuyển thành Sơ khai. (Tmct 09:14, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC))
 4. Đồng ý xóa.--Baodo 12:48, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC). Đã được viết thành stub nên tôi rút phiếu xoá lại. --Baodo 21:20, ngày 28 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Rút lại đề nghị Xoá, vì bài đã được viết lại --Duongdttt 15:14, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. Phản đối, bài này viết thêm được nhiều Mth 15:42, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 7. Hà hà mọi cái lớn phải từ cái nhỏ... bài này quá sơ khai nên để thêm cái template vào thay vì xoá. CAM là một tiết mục lớn đồng ý với Mth. Xin đừng xóa mà thay bằng "substub". Đã kí xong! LĐ
 8. Giữ. Tôi đồng ý với Làng Đậu. Mekong Bluesman 15:18, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Văn hoá Trung HoaSửa đổi

 1. Tôi đề nghị xóa bài này vì theo tôi là lạc đề, văn hóa Trung hoa mà chỉ có mấy dòng về người vượn Bắc Kinh. Nội dung mấy dòng này có thể chuyển về bài "Người vượn Bắc Kinh". Xin đọc ở phần thảo luận. Đã có bài Người vượn Bắc Kinh. Chỉ cần xóa. Phan Ba 13:56, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. (Tmct 08:02, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC))
 3. Đề nghị xóa vì kém chất lượng chứ không chuyển nội dung về Người vượn Bắc Kinh. Có lẽ vì lý do gì đó người dịch (hoặc viết) đã ngưng nửa chừng công việc. Nếu chuyển nội dung này thành Người vượn Bắc Kinh thì cũng còn sơ sài.
 4. Đồng ý xóa.--Baodo 12:48, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá--Duongdttt 14:40, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. Xóa ' nếu hơn 1 tháng không có ý tác giả điều chỉnh tmêm bớt gì. LĐ
 7. Giữ. Đây là một "bộ xương" giống như "bộ xương" Văn minh La Mã bên dưới. Mekong Bluesman 15:00, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Nền văn minh La MãSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém, nội dung "lạc đề" và không được bổ sung sau 5 tuần. --Baodo 11:58, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 12:47, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa, vì từ "tiêu đề" cho tới "nội dung" không ăn nhập gi với nhau.Mà trang tiếng Anh là "Văn hoá cổ Roma" mà lại dịch là: "Nền văn minh La Mã". có lẽ chúng ta nên có "chiến dịch" rà soát lại tất cả các bài về nền "văn minh" và nền "văn hoá" để kiểm tra lại và nâng cao chất lượng bài viết--Duongdttt 02:14, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  "Văn hóa La Mã" thì đúng hơn. La Mã (囉馬) là phiên âm của "Rome" qua chữ Hán. Trong tiếng Việt, "La Mã" chỉ được dùng cho Rome cổ và có ý chỉ toàn đế quốc Rome chứ không được dùng cho địa danh hiện đại. Còn từ "Roma" trong tiếng Việt lại thường được hiểu là thành phố Rome. (Tmct 08:02, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC))
 4. xoá vì chất lượng kém. Lê Thy 03:43, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. xóa vì chất lượng kém. (Tmct 08:02, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC))
 6. Đủ phiếu chưa ? xóa . LĐ
 7. Giữ. Bài này, hiện nay, là một "bộ xương" mà sau khi cho "thịt và máu" vào thì sẽ trở thành một bài đầy đủ. Chỉ cần bỏ bảng stub vào bài này. Mekong Bluesman 14:55, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Izday.comSửa đổi

bài này đã bị xóa
 1. Đề nghị xóa vì đây là bài quảng cáo. Và trang web này cũng chưa có gì nổi bật.--An Apple of Newton 16:46, ngày 22 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Docteur Rieux 17:22, ngày 22 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa, quảng cáo. Nguyễn Hữu Dng 17:48, ngày 22 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa, quảng cáo Mth 18:42, ngày 22 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa, quảng cáo. Doqtu84
 6. Xoá. Lê Thy 07:52, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 7. Xoá, quảng cáo--Duongdttt 09:10, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 8. Xoá. --Baodo 11:58, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 9. Đồng ý xóa.--Baodo 12:48, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Lê Văn TámSửa đổi

Kêt quả: đã sửa

 1. Xóa vì chất lượng, vì giá trị, vì thái độ trung lập Giữ vì đã sửa đổiLê Thy 07:40, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Rút lại lời đề nghị Xoá--Duongdttt 10:59, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xoá vì đã sửa--An Apple of Newton 16:00, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Đề nghị giữ, có người đã sửa lại hợp lý rồi--Docteur Rieux 16:48, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Giữ vì đã được sửa đổi. Nguyễn Hữu Dng 18:48, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. Giữ vì đủ tiêu chuẩn để viết bài trên Wikipedia. Vietbio 22:05, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Các Thể loại:Người Hà Nội, Thể loại:Người Hà Tĩnh, ....Sửa đổi

Xóa:

 1. Xoá. Tôi đề nghị xóa các thể loại kiểu này, trông rất địa phương chủ nghĩa. Nếu bố ông X sinh ra ở Nghệ An nhưng lại đẻ ra ông X ở Thanh Hóa, còn ông X lại ở Hà Nội từ nhỏ rồi sang Pháp định cư. Vậy 3 hay 4 "thể loại" đó có nên đánh nhau để nhận người không đây? Cứ theo chiều hướng địa phương chủ nghĩa thế này, chắc ít nữa sẽ có thêm các thể loại:Việt kiều, Thể loại:Người Việt trong nước....cho đủ phong phú để tiện tra cứu. (Tmct 22:35, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC))
  "Địa phương chủ nghĩa" không vi phạm các quy định đã có của Wikipedia. Không hiểu có phải thêm quy định này không? 134.157.5.208 17:45, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Đúng là không vi phạm. Nhưng xin phép nói rộng ra một tí. Các bác xa xôi mây gió quá, không thấu cái nạn địa phương chủ nghĩa ở VN. Các cụ tự hào về ba bốn ông Tiến sỹ cùng làng không phải là xấu, nhưng đi từ chỗ đó đến chuyện "nhất định người xã nhà phải giữ chức chủ tịch xã" không xa. Rồi ông chủ tịch tỉnh là người vùng khác đến thì thể nào cũng bị cô lập. Rồi ông thủ trưởng lên được chức thì kéo toàn đồng hương đồng khói lên theo. Đến nỗi thành phần chính phủ cũng phải chia cho đều các vùng miền để cho cả nước không phải tị nhau. Khổ thế đấy, người Việt đoàn kết lại một tí thì mới mạnh được chứ. Ngoài các mục đích phổ biến kiến thức, Wiki tiếng Việt cũng nên khuyến khích tinh thần đoàn kết cho người Việt.
  Ngoài ra, định nghĩa thế nào là "người tỉnh X"? Không thể nói rằng "sinh ra tại X" là "người tỉnh X" được. Nhỡ bố mẹ người đó chỉ ghé qua tỉnh X để sinh con rồi cả nhà đi nơi khác làm ăn sinh sống thì sao? Chẳng hạn thời chiến tranh, ông bà tôi tản cư liên tục nên anh em của bố tôi, mỗi người sinh ra ở một vùng khác nhau, chẳng lẽ mỗi người là "người" của một trong các tỉnh đó?
  Theo tôi, nếu mục đích chủ yếu là sắp xếp thể loại người Việt cho có cấu trúc và đỡ dài quá, thì ta sắp theo các đặc điểm ngành nghề cũng tốt chán, như cách phân chia của thể loại người Anh tại Wiki tiếng Anh chẳng hạn. Số người Việt được đưa vào Wiki chắc không thể vượt người Anh tại đó được. (Tmct 21:14, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC))
  Không cần phải chờ mai mốt, đã có Thể loại:Việt kiều, Thể loại:Người Mỹ gốc Việt, Thể loại:Người Pháp gốc Việt. Nguyễn Hữu Dng 18:46, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa cho đến mai mốt, nếu cần. Các bài có thể được bỏ vào hơn một thể loại, tức là ông X có thể nằm vào ba thể loại "Người Thanh Hóa", "Người Hà Nội", và "Người Pháp". Tuy nhiên, chắc người tạo ra các thể loại đó thấy ở Wikipedia tiếng Anh có những thể loại "New Yorkers", "Ohioans", "Californians", nên họ nghĩ phải có các tiểu thể loại theo tỉnh. Thực sự thể loại Người Việt chưa có đủ người để cần các tiểu thể loại này; hiện giờ danh sách tiểu thể loại còn dài hơn các bài trong các tiểu thể loại. [1] – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 00:43, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Phiếu xóa yếu (weak delete), do trả lời của Docteur Rieux. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:03, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xoá. Việc phân chia theo Nguời Hà Nội, Người Sài Gòn... sao có vẻ địa phương, cục bộ quá! Lê Thy 01:47, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá--Duongdttt 09:07, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Theo tôi thì không xoá. Liệu có ai chắc chắn rằng về sau sẽ không có bài viết về Người Hà Nội, Người Huế, Người Quảng Nam v.v... không ? Và các Thể loại này đã được tạo ra nhiều rồi và khá đầy đủ, nó đâu có phải chịu tiền lệ như các bài viết trong Wiki là chất lượng kém sẽ bị xoá, vì số lượng thể loại nhiều hay ít không làm tăng số lượng bài viết trong Wiki. Như vậy xoá đi để làm gì ? Có thể chưa cần bây giờ nhưng về sau sẽ cần. Casablanca1911 03:14, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Ý kiến cho rằng phân chia như vậy địa phương chủ nghĩa là cảm tính. Việc một người muốn xem thêm các nhân vật khác cùng Hà Nội hay Sài Gòn là quyền của họ, chúng ta không có quyền phán xét. Vấn đề ở đây là những thể loại đó có tiện ích cho người dùng không. Tôi tin sẽ có nhiều người có nhu cầu xem thể loại đó.

  Còn vấn đề có những nhân vật có thể ở nằm ở vài thể loại, chúng ta nên chấp nhận. Không phải khi nào cũng có thể phân loại một cách tuyệt đối. Nếu lấy lý do số bài ít hơn số thể loại thì càng không nên, chúng ta hướng tới lâu dài cơ mà. Và bởi vì phần lớn các nhân vật hiện nay chưa thêm phần thể loại theo tỉnh nên mới như vậy.--Docteur Rieux 04:43, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)

  Đề nghị bạn Apple và Duongdttt đưa ra lý do. Tại sao chúng ta không nhìn nhận một cách khách quan, tích cực hơn, một người click vào thể loại đó để xem quê hương mình, hoặc một nơi khác có những danh nhân nào để mà tự hào. Ví dụ ngày xưa các cụ thường hãnh diện về làng mình có 3 tiến sĩ, 1 trạng nguyên... cũng là cục bộ địa phương sao? PS: Bản thân tôi hoàn toàn không phải là người cục bộ địa phương.--Docteur Rieux 16:09, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Đồng ý với Dụng, nên thêm thể loại Thể loại:Người Việt theo tỉnh--Docteur Rieux 19:31, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Giữ: tôi nghĩ việc chia theo địa phương cũng giống như chia theo Thể loại:Người Pháp, Thể loại:Người Ba Lan, v.v, nhưng đề nghị đưa các thể loại này vào Thể loại:Người Việt theo địa phương để khỏi làm đông nghẹt thể loại Người Việt. Nguyễn Hữu Dng 18:39, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá.--An Apple of Newton 02:54, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC). Nên giữ lại theo ý của Nguyễn Hữu Dng.--An Apple of Newton 18:55, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Giữ và đưa vào Thể loại:Người Việt theo tỉnh. Avia (thảo luận) 08:34, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. Giữ: cho vào Thể loại:Người Việt theo tỉnh theo ý Avia, và việc phân loại này là theo nguyên quán. Nguyễn Thanh Quang 17:20, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Ầy dà, nguyên quán - lại một vấn đề khó khăn rồi. Mọi người vẫn không biết đằng nào mà khai hoặc cố tình khai lí lịch sai hết cả đấy. Định nghĩa nguyên quán là gì? nơi sinh, nơi sống, nơi bố sinh, nơi bố sống, hay là định nghĩa theo kiểu đệ quy: nguyên quán của X = nguyên quán của bố X? (Tmct 19:37, ngày 24 tháng 4 năm 2006 (UTC))
  Thứ nhất, một người có thể xếp vào hơn 1 tỉnh (tương tự như bà Marie Curie vừa là người Pháp vừa là người Ba Lan). Thứ hai, nguyên quán nên định nghĩa theo kiểu đệ quy như bạn Tmct nói, nhưng để tránh tranh luận dài dòng, đối với từng trường hợp cụ thể, chúng ta cứ xếp nguyên quán căn cứ theo tài liệu đã có, đừng đi tìm nguyên quán hay nơi sinh của ông bố làm gì. Avia (thảo luận) 01:07, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 7. Giữ: đồng ý với Avia. Gsh 15:49, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Điều chỉnh

 1. Ai mua phiếu tui bán phiếu cho, phiếu tui nằm yên trên bờ cỏ đợi chờ (cắm dại thơ Hàn vào) Thiệt ra, theo LĐ thấy việc phân chia người thì nên chính xác hoá hơn thành chẳng hạn [[thể loại: người sinh tại Hà Đông]], [[thể loại: người trưởng thành tại Hà Tây]], và [[thể loại: người chết tại Hà Bắc]] (để họ Hà dể thí dụ 1 tí) sẽ đúng hơn, và do đó xóa bỏ [[thể loại:người Hà Nội]] (tránh sau này còn có [[thể loại: ruồi Hà Nội]] hay [[thể loại: Sư tử Hà Đông]]) Kết luận nên xóa và chính xác hoá nó nếu tác giả muốn. Còn về việc bè phái thì vốn dĩ vấn đề này không ăn nhập gì với việc phân loại không nên đem vào Wiki. Việc phân loại chính xác hệ thống hay không sẽ có ảnh hưởng tới chất lượng của từ diễn. Kí tên thể loai:LĐ Ha ha ha loại này chỉ có "mình ênh" độc bản quyền

Nguyễn Văn Tý sinh tại Nghệ An, gốc gác ở Vĩnh Phúc thì nên để ở thể loại nào? Trong bài này là Người Vĩnh Phúc. Tôi e là việc phân loại sẽ gây nhiều phiền toái và tranh cãi.--An Apple of Newton 15:41, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Tôi nghĩ không nhất thiết bỏ vào một tỉnh. Nếu ai thích thì bỏ thêm tỉnh khác. Nguyễn Hữu Dng 15:44, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Thích thì bỏ thêm tỉnh như NHD còn nói được gì nữa. Làm như vậy thì mất đi ý ban đầu của những người muốn làm những thể loại này. Phức tạp rồi đấy. Mà thôi, có cũng không sao. Tốt cho Wiki mà thôi. --An Apple of Newton 16:10, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)

DichvuthongtinSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì không có tính bách khoa.--An Apple of Newton 10:59, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 11:39, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Giống 1 bài trích lược nữa chừng xuân... xóa
 4. Xóa --Duongdttt 16:35, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa vì không có tính bách khoa. Lê Thy 01:37, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Khoa học nghiên cứuSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Phan Ba 07:31, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:45, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa--An Apple of Newton 10:54, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá--Duongdttt 11:10, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa

Thuốc nhuộmSửa đổi

Kết quả: Tạm thời đã chuyển nội dung sang thảo luận (vẫn chờ "xóa" hay "giữ")
Theo số phiếu ở đây thì phải xóa bài đi, việc mang nội dung sang phần thảo luận theo tôi không phải là kết quả cuối cùng. Chưa có sự thống nhất của những thành viên khác tại sao lại cho đó là kết quả cuối cùng? Người viết dòng chữ trên không ký tên do đó coi như không hợp lệ. Phan Ba 07:28, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Tôi có biểu quyết đâu mà không hợp lệ? Kết quả đã chuyển sang thảo luận ai cũng thấy rõ. Tôi không bịa ra kết quả này. Nếu muốn xóa thì cứ xóa đi, rồi thêm dòng chữ Kết quả đã xóa vào nữa. Có thể có 2 kết quả cùng lúc. 134.157.5.208 07:38, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Kết quả đã chuyển sang thảo luận ai cũng thấy rõ.Tôi không bịa ra kết quả này.: Ở đây chỉ có phiếu xóa, không có ai yêu cầu chuyển sang phần thảo luận cả. 134.157.5.208 tự chuyển sang phần thảo luận rồi ghi đó là kết quả cho việc bỏ phiếu này, như thế là không đúng, kết quả không hợp lệ chứ không phải tôi nói 134.157.5.208 bỏ phiếu không hợp lệ. Phan Ba 07:51, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Tôi ghi rõ là chuyển sang thảo luận là cho mọi người biết là tôi đã chuyển sang thảo luận để giúp mọi người có quyết định tốt hơn trong việc bỏ phiếu xóa hay giữ. Chuyện này không liên quan gì đến hợp lệ hay không. Nếu chỉ có xóa và giữ, tại sao còn có kết quả đã sửa ? Và các kết quả khác? Vẫn có những người bình luận trong này. Vẫn có những người dùng nơi này để thông báo. Và việc thông báo một kết quả của xử lý là hợp lệ. Nên nhớ là tôi không khẳng định rằng đây là kết quả duy nhất, bạn có thể thêm kết quả đã xóa hoặc giữ. Tôi tự ý chuyển sang thảo luận. Nhưng điều này cũng hợp lệ. Xin Phan Ba chỉ ra quy định nào cấm tôi tự ý chuyển sang thảo luận?134.157.5.208 07:57, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Người viết dòng chữ trên không ký tên do đó coi như không hợp lệ. Có ai ký tên khi ghi kết quả chưa? Chẳng nhẽ các kết quả khác trước đây đều "không hợp lệ" ?134.157.5.208 08:02, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
việc mang nội dung sang phần thảo luận theo tôi không phải là kết quả cuối cùng. Cái này tôi đồng ý hoàn toàn. Tôi không hề khẳng định đây là kết quả cuỗi cùng. Tôi chỉ khẳng định đây là một trong các kết quả của vụ bỏ phiếu này. 134.157.5.208 08:05, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Nếu như ngay từ đầu đã ghi rõ ràng như vừa rồi thì có lẽ Lê Thy và tôi sẽ không thắc mắc. Phan Ba 08:40, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Nếu không có ai bỏ phiếu thêm thì tuần sau (01/05-07/05) sẽ xóa. Phan Ba 05:35, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Kết quả:đã xóa. Phan Ba

 1. Xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 05:46, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. Phan Ba 07:34, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa--An Apple of Newton 10:54, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá--Duongdttt 11:10, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Gôm đi để dành giấy viết cái khác. LĐ
  Hihi, giấy... :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:32, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Mần răng, có chi lạ mà cười rứa ? "Gôm" và "Giấy" tôi dùng theo nghĩa "bóng" chớ chả phải "đen" ma đàng ni cười! LĐ

SơnSửa đổi

Kết quả: Tạm thời đã chuyển nội dung sang thảo luận (vẫn chờ "xóa" hay "giữ")
Theo số phiếu ở đây thì phải xóa bài đi, việc mang nội dung sang phần thảo luận theo tôi không phải là kết quả cuối cùng. Chưa có sự thống nhất của những thành viên khác tại sao lại cho đó là kết quả cuối cùng? Người viết dòng chữ trên không ký tên do đó coi như không hợp lệ. Phan Ba 07:29, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Tôi có biểu quyết đâu mà không hợp lệ? Kết quả đã chuyển sang thảo luận ai cũng thấy rõ. Tôi không bịa ra kết quả này. Nếu muốn xóa thì cứ xóa đi, rồi thêm dòng chữ Kết quả đã xóa vào nữa. Có thể có 2 kết quả cùng lúc. 134.157.5.208 07:39, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Kết quả đã chuyển sang thảo luận ai cũng thấy rõ.Tôi không bịa ra kết quả này.: Ở đây chỉ có phiếu xóa, không có ai yêu cầu chuyển sang phần thảo luận cả. 134.157.5.208 tự chuyển sang phần thảo luận rồi ghi đó là kết quả cho việc bỏ phiếu này, như thế là không đúng, kết quả không hợp lệ chứ không phải tôi nói 134.157.5.208 bỏ phiếu không hợp lệ. Phan Ba 07:45, ngày 21 tháng 4 năm 2006 (UTC)
Nếu không có ai bỏ phiếu thêm thì tuần sau (01/05-07/05) sẽ xóa. Phan Ba 05:36, ngày 26 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 05:39, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)

 1. Xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 05:43, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. Phan Ba 07:34, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa ngay--An Apple of Newton 10:54, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoá--Duongdttt 11:10, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Gôm đi 15.235.153.102 14:37, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Phiếu này không hợp lệ đâu anh Nhân ơi, kí cái tên giùm đi! (Rồi xóa dòng này đi.) Phan Ba 14:45, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 6. Xóa vì chỉ là một lời mời các người khác viết về mục đề này. Mekong Bluesman 14:47, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

PhilippinesSửa đổi

Kết quả: đã sửa chữa
 1. Xóa vì chất lượng kém Lê Thy 05:38, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. đã được An Apple of Newton sửa lại. Phan Ba 11:41, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Nên sửa lại thôi, --An Apple of Newton 10:54, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Xoávì không nên để bài như vậy--Duongdttt 11:10, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Danh sách những nhãn hiệu của NestléSửa đổi

Xóa:

 1. Tôi cho rằng bài này có tính chất quảng cáo, không có tính bách khoa, không đáng đưa vào WIKI Lê Thy 04:23, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC).
  Tôi vẫn biết bài này được dịch từ enWiki nhưng vẫn nhận định như trên. Tôi không nghĩ enWiki là chuẩn để quyết định cho viWiki. Có lẽ nội dung bài này đưa chung vào bài Nestlé chăng ? Lê Thy 08:24, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì mang tính quảng cáo. Phan Ba 07:32, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Giữ:

 1. Không xoá: tôi thấy bài này hiện tại chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, không có tính chất quảng cáo. Nguyễn Thanh Quang 12:01, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Không xoá: Nếu coi bài này có tính chất quảng cáo thì theo tôi tất cả các trang khác cũng có tính chất quảnh cáo thôi - các trang về ca sĩ, diễn viên, những công ty, v. v. chẳng hạn. Gsh 12:57, ngày 25 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Giữ: danh sách này có thể được dùng bởi nhiều người cho các mục đích khác nhau, hơn chỉ là mục đích quảng cáo độc nhất. Mekong Bluesman 14:42, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Bình luận:

 1. Bình luận. Lưu ý là trang này được dịch từ List of Nestlé brands tại Wikipedia tiếng Anh. Nhiều khi ở đấy họ thường tách ra phần bài khi phần đó đủ dài để nuốt cả bài. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:16, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý với Mxn.--An Apple of Newton 10:54, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Ý kiến của tôi:
  • Tôi không nghĩ là nên đưa chung, bài Nestlé tôi vẫn chưa dịch xong, nên sắp tới nó sẽ dài ra nhiều hơn. Vì vậy, nhập 2 cái làm một là chuyện không nên.
  • Tôi không rõ "tính bách khoa" ở đây là như thế nào? Wiki là một "bách khoa toàn thư mở". Chắc chắn là có sự khác nhau giữa "tính bách khoa" và "tính bách khoa toàn thư mở" chứ? Nếu gọi là không có "tính bách khoa" thì tôi có thể dẫn ra hàng loạt ví dụ trong ViWiki (như trang Nokia, Samsung, và các công ty khác chưa có bài viết như Lenovo, LG, Sony Ericsson...). Bạn hãy xem tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt.
  • Còn về tính chất quảng cáo của bài này thì tôi chưa thấy lập luận của bạn để lý giải cho ý kiến của mình. Trong trang Tiêu chuẩn đưa vào của ViWiki http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_%C4%91%C6%B0a_v%C3%A0o, tôi không thấy đề cập đến nó. -- Doqtu84 12:03, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Mời bạn xem Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia#Wikipedia không phải là một diễn đàn, nó nói là Wikipedia không phải là chỗ để quảng cáo. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:30, ngày 18 tháng 4 năm 2006 (UTC)
  Quảng cáo. Các bài viết về các công ty và sản phẩm cần đưa ra ý kiến khách quan, trung lập. Các liên kết ngoài chỉ giúp để làm sáng tỏ các ý trình bày. ==> Như vậy vấn đề ở đây là phải chứng minh bài viết không đưa ra ý kiến khách quan, và không trung lập.Doqtu84 07:35, ngày 19 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Danh sách này, tại thời điểm này, chỉ có các tên mà không nói thêm về các tên đó nên tính chất quảng cáo còn rất nhỏ. Hơn nữa, ngoại trừ tính chất quảng cáo đó, những người nghiên cứu về sự "độc quyền hoá" của các công ty khổng lồ (như Microsoft, Nestlé, Hunter...) này có thể dùng các danh sách như danh sách này để viết về sự kiện bao gồm tất cả thị trường của các công ty như Nestlé, giết các công ty nhỏ, để có thể trở thành độc quyền. Mekong Bluesman 14:42, ngày 29 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Điện DươngSửa đổi

 1. Bài này chẳng những được viết một cách không trung lập, mà có thể viết về một địa danh không nổi bật (cấp xã). Nguyễn Hữu Dụng 16:57, ngày 17 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 2. Ở VN có nhiều địa danh trùng tên. Do đó cần ghi kèm thêm tên huyện hoặc tỉnh hoặc cả 2 (trung nhau trong cùng 1 tỉnh...). Ví dụ: Châu Thành, Tân Lập, Chợ Mới... Còn bài này nếu không có thêm thông tin giá trị thì nên bị xoá.--An Apple of Newton 17:09, ngày 17 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 3. Xã Điện Dương, chính nó, không đủ tiêu chuẩn mang vào Wikipedia. Sự kiện thảm sát trong bài này, nếu có nguồn chính xác, nên được viết vào trong một bài về các thảm sát trong Chiến tranh Việt Nam. Nếu nó có nguồn. Mekong Bluesman 22:11, ngày 17 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 4. Thống nhất là địa danh cấp xã nếu không có gì nổi bật thì không đưa vào

Xuân ThànhSửa đổi

Kết quả: Đã xóa

 1. Cấp xã. Tương tự với Lạc Sơn hay Chí Tân, không có gì nổi bật. Nên xóa--An Apple of Newton 15:22, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)--An Apple of Newton 15:22, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa. Có tí về lịch sử, nhưng không có đủ thông tin quan trọng và kiểm chứng được, và phải viết lại theo quy định Thái độ trung lập. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:43, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa. Chúng ta nên thống nhất là địa danh cấp xã và không có gì nổi bật thì không đưa vào để không phải giải quyết lắt nhắt những trường hợp tương tự. Lê Thy 03:37, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC)

Xóm 6Sửa đổi

Kết quả: Đã xóa

 1. Cấp xóm. càng không có gì nổi bật. Nên xóa--An Apple of Newton 15:22, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)--An Apple of Newton 15:22, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa dĩ nhiên. Lần sau sẽ có bài về nhà của thành viên chắc... – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:41, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 3. Nếu có xin MXN nhớ viết bài về nhà riêng của cô nào đẹp gái đăng lên nhé Ha ha ha! Như vậy tui níu đuôi theo quyết định của MXN lần này nhé LĐ 20:30, ngày 05 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 4. Những bài tương tự cấp quản lý nên xóa ngay, không cần phải đưa ra thảo luận. Lê Thy 03:40, ngày 06 tháng 4 năm 2006 (UTC)
 5. Biểu quyết theo LĐ nhé. Nhớ chia sẻ địa chỉ cô đó cho tôi đấy, LĐ! Newone 16:26, ngày 27 tháng 4 năm 2006 (UTC)


Tiêu chuẩn cho bài viết về cá nhân, nhóm người, hay đề tài xã hội nhân vănSửa đổi

Đã di chuyển đến Wikipedia talk:Cẩm nang về văn phong

PakistanSửa đổi

Đã di chuyển đến Wikipedia:Có vấn đề bản quyền#Pakistan.