Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 2 năm 2007. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Tháng 2 năm 2007Sửa đổi

Đỗ Kim VũSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn, search thấy < 3 hits.--Bùi Dương 10:14, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiểu chuẩn--Sparrow 10:22, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:19, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:54, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xoa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào Saigon punkid 23:09, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lê Thy 02:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Họa Mi Tóc NâuSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.
 1. Chất lượng kém quá 7 ngày Saigon punkid 19:57, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:14, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiểu chuẩn--Sparrow 10:22, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:19, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:54, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Lê Thy 02:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Đĩ đựcSửa đổi

Kết quả: đã di chuyển/trộn nội dung vào Mại dâm nam.
 1. Chất lượng kém quá 7 ngày Saigon punkid 19:57, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:14, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Sparrow 10:22, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:19, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:54, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Lê Thy 02:31, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Vấn đề hạt nhân triều tiênSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.
 1. Chất lượng kém quá 7 ngày Saigon punkid 19:57, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:15, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Sparrow 10:22, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém và văn phong không bách khoa. Mekong Bluesman 22:54, ngày 28 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém và không bách khoa. Lê Thy 02:31, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phi Thanh VânSửa đổi

 1. Xóa vì không phải là một bài viếtSaigon punkid 19:51, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Việt Nam sẽ thêm 01 ngày nghỉ lễ - Ngày giổ tổ Hùng VươngSửa đổi

 1. Xin Xóa 'Gấp vì không phải wikipedia Saigon punkid 14:26, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Sơn AcrylicSửa đổi

 1. Xin xóa gấp vì là bài phá hoại Saigon punkid 14:26, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Ly thuong kietSửa đổi

 1. Bài phá hoại, xin xóa vì là bài viết nhăng nhít Saigon punkid 14:26, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Quốc tế Cộng sảnSửa đổi

 1. Xin xóa gấp vì là bài viết nhăng nhít Saigon punkid 14:26, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

GwvnSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo biểu quyết.
 1. Đề nghị xóa (quảngcáo) Saigon punkid 03:49, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa, vì có ý quảng cáo.--Bùi Dương 03:56, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lhboi 08:57, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì quảng cáo. Mekong Bluesman 22:32, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. XóaVương Ngân Hà 11:11, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)

HPTSửa đổi

 1. Đề nghị Xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. An Apple of Newton thảo luận 11:35, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 11:36, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:26, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 22:32, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 11:11, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Lương Hoàng HưngSửa đổi

 1. Đề nghị Xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Tmct 11:02, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:35, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lê Thy 11:37, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:27, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Lhboi 08:58, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 22:32, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa vì chỉ là một nhà báo chưa nổi bật, wikibêđia không phải là lý lịch ký Saigon punkid 02:14, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Sao lại Xóa? Không cần thiết. thảo luận quên ký tên này là của Hanoibaygio (thảo luận • đóng góp).
 2. Đề nghị Không xóa vì tôi thấy không có vấn đề gì. thảo luận quên ký tên này là của Heaven (thảo luận • đóng góp).
2 thành viên này đều đăng ký tài khoản ngày 22/2/2007 (chưa đủ điều kiện 1 tuần tính đến ngày bỏ phiếu). An Apple of Newton thảo luận 13:31, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)
Bình luận

bình luận: liệu Heaven có phải là Hanoibaygio không? Saigon punkid 02:17, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Ba TriSửa đổi

 1. Đề nghị Xóa vì chất lượng kémSaigon punkid 06:29, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.-Bùi Dương
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:30, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Lê Thy 11:38, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Vương Ngân Hà 11:13, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Quang TháiSửa đổi

Kết quả: Tác giả đã tẩy trống nội dung, đã xóa Xóa

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Sparrow 05:51, ngày 21 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đề nghị xóa! - Nguoithudo
 3. Xóa vì chưa có gì nổi bật. An Apple of Newton thảo luận 16:30, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Có thể giữ hay rút ngắn lại bài viết Saigon punkid 06:20, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Đề nghị Saigon punkid cho biết lý do muốn giữ. An Apple of Newton thảo luận 16:30, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Bài này đã được viết lại. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 08:39, ngày 2 tháng 11 năm 2015 (UTC)

CatalanSửa đổi

Đề nghị xòa khẩn cấp. Không phải là 1 bài Magnifier 04:07, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Nguyen Van LySửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa. Không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Tmct 20:00, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 23:20, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Lhboi 14:50, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:53, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:05, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa Saigon punkid 06:21, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa. Lê Thy 11:39, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tết XvietSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa. Không đủ tiêu chuẩn đưa vào.Tmct 20:15, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 23:20, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:53, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:04, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng Ý Xóa Saigon punkid 02:27, ngày 21 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. Lê Thy 11:40, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Ngũ hổ tướngSửa đổi

Kết quả giữ vì không đủ phiếu để xóa.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém Magnifier 10:48, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC) (chỉ đề nghị không biểu quyết)
  Mời bạn xem lại tiêu bản "chất lượng kém". Một tuần sau khi gắn tiêu bản thì mới bắt đầu đề nghị biểu quyết tại đây. Tmct 20:04, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Tôi không biết bài viết Ngũ Hổ tướng của mình chất lượng kém chỗ nào--Prof MK 11:43, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Giữ. bài này cần mở rộng và bổ xung thêm thông tin thôi.--Bùi Dương 03:31, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Định luật không nhiệt động lực họcSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã sửa đổi.

Đã wiki hóa (sao phải xóa nhỉ, trong khi có thể wiki hóa trong 1 phút)222.252.81.178 10:57, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Xóa

 1. Đề nghị xóa theo quy định về xóa bỏ. Đã sửa chữa. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Giữ vì đã được viết lại.--Bùi Dương 02:54, ngày 22 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Nguyễn Thanh Quang 17:59, ngày 18 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đã sửa chữa. An Apple of Newton thảo luận 11:00, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

List of Naruto episodesSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Nguyễn Thanh Quang 17:59, ngày 18 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 1. Đề nghị xóa (không biểu quyết vì chưa đủ chuẩn) Magnifier 13:15, ngày 18 tháng 2 năm 2007 (UTC)

To Kim VuongSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Xóa vì là bài viết nói về bản thân mình. Saigon punkid 12:17, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Nguyễn Thanh Quang 17:59, ngày 18 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lhboi 14:53, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. Lê Thy 11:42, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Roy KeaneSửa đổi

 1. Đề nghị xóa theo quy định về xóa bỏ. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:21, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. xóa đồng ý ngay Saigon punkid 06:56, ngày 16 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Nguyễn Thanh Quang 17:59, ngày 18 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Khổng Minh thần toánSửa đổi

Kết quả: xoá theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 11:14, ngày 26 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Avia (thảo luận) 09:26, ngày 27 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Ưu đãiSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:49, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tội phạmSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:05, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém Magnifier 06:11, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Chùa Linh ẨnSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa Saigon punkid 06:57, ngày 16 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Ký hiệu Toán họcSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. Lhboi 15:03, ngày 25 tháng 2 năm 2007 (UTC)

QuẻSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Quốc-triều thông chếSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:51, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Từ năngSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã sửa đổi.

Đã sửa 222.252.81.178 12:29, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
Xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Đã sửa. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:23, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa Saigon punkid 06:59, ngày 16 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đã sửa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Văn hoá Phù NamSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa dã chiyển qua Phù Nam Saigon punkid 02:07, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 03:33, ngày 24 tháng 2 năm 2007 (UTC)

WordpadSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:25, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá Lhboi 09:24, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 21:27, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:32, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Bản Tin Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì là bài quảng cáo. Mời xem Thảo luận:Bản Tin Việt Nam. Lê Thy 07:15, ngày 13 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý. Nguyễn Hữu Dng 20:18, ngày 13 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 10:53, ngày 14 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá Lhboi 09:23, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 16:07, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)

.vnSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã sửa đổi.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Đã sửa đổi. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)

vì đã sửa đổi.--Bùi Dương 08:48, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đã được Wmania cải tiến. An Apple of Newton thảo luận 12:12, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

ChiyoSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Saigon punkid
 6. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Cơn bão IsabelSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Saigon punkid

HTV9Sửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá.--Firestorm 03:06, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Lâm phầnSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã thay toàn bộ nội dung.

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Giữ vì đã thay toàn bộ nội dung. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa nếu không có cải tiến.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tôi đã di chuyển nó sang wiktionary Lâm phần. Lưu Ly 07:34, ngày 13 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa, bài này chỉ cần nhắc đến khái niệm của nó trong bài viết chung về rừng thôi (xin xem thêm ở thảo luận của bài này)--silvi 03:58, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Thấy chất lượng đâu có đến nỗi tồi, hay tại vì tui không biết chuyên môn? Saigon punkid 16:40, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Tôi không thấy bài này kém chỗ nào. Chỉ thấy bài này ngắn, nghĩa là "Sơ khai", nhưng còn dài hơn cả đống bài sơ khai khác. Nếu bài "ngắn" cỡ này được gọi là "chất lượng kém", thì ta có rất rất nhiều bài chỉ gồm có 1-2 câu và một cái tiêu bản to vật để xóa dần mà không cần biểu quyết cho khỏi mất thời gian. Tmct 12:19, ngày 13 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Bài đã được sửa chữa.Chất lượng khá tốt không cần xóa 125.234.9.20 05:55, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu không hợp lệ. Cần đăng nhập để bỏ phiếu. 08:42, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Bài đã có cải tiến. Lưu Ly 09:06, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Bình luận

Nhiếp PhongSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Saigon punkid 12:39, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Portsmouth F.C.Sửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Saigon punkid 12:40, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Thuyết phản ứng axít-bazơSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

VSSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Đấu tranh giai cấpSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Saigon punkid 12:41, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Antoine LavoisierSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Sứ mệnh lịch sử của giai cáp công nhânSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Thơ thế giớiSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Vùng GSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì kém chất lượng. Lê Thy 07:49, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:16, ngày 8 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:47, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 12:36, ngày 9 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

ThickfreaknessSửa đổi

 1. Xóa speedy deletion Saigon punkid 22:56, ngày 5 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 02:48, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Cả hai phiếu trên đếu không được tính vì cần 7 ngày kể từ ngày treo bảng chất lượng kém (5 tháng 2, 2007). An Apple of Newton thảo luận 17:48, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Lê Thy 10:17, ngày 14 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xoá. An Apple of Newton thảo luận 10:47, ngày 14 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá. Quocdong 12:27, ngày 14 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa nhé. Saigon punkid 02:01, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. Biểu quyết lại.--Bùi Dương 16:09, ngày 15 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 8. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:34, ngày 20 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 9. Sao bài vẫn chưa bị delete nhỉ? Saigon punkid 02:26, ngày 21 tháng 2 năm 2007 (UTC)

History of tvSửa đổi

 1. Xóa speedy deletion plzzz Saigon punkid 22:56, ngày 5 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 02:48, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Từ điển Lạc ViệtSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì là trang Quảng cáo Saigon punkid 08:39, ngày 4 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 02:48, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Chè xanh, Chè đenSửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ phiếu để xóa.

 1. Đề nghị xóa hoặc hợp nhất với Trà hay trà xanh, nếu giữ thì phải wiki hoá. Thành viên:Saigon_punkid
 2. Trộn vào bài Nước tràredirect Chè xanh và Chè đen đến đó. Mekong Bluesman 00:05, ngày 4 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Chuyển sang bài Nước trà. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

EspecenSửa đổi

 1. Xóa vì là trang quảng cáo Saigon punkid 09:06, ngày 4 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 02:48, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 04:15, ngày 12 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Trang webSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết (ngày 22 tháng 2 năm 2007).

 1. Đề nghị xoáWikipedia không phải là nơi lưu chứa các liên kết, tập tin, hình ảnh đơn thuần Vietbio 19:04, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Chú ý: bài này cần 2 tuần (tính từ ngày 2 tháng 2 năm 2007 - ngày treo bảng "không bách khoa") trước khi xóa. An Apple of Newton thảo luận 18:00, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 08:07, ngày 3 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì lý do bên trên như Vietbio viết. Mekong Bluesman 20:30, ngày 3 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa phần trang web Tiếng Việt ONLY Saigon PunkiD 21:00, ngày 3 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 02:46, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lê Thy 07:16, ngày 7 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Chí VịnhSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì bài này có những thông tin không hay về nhân vật nhưng lại không có dẫn chứng và chú thích.Ðã được Tmct sửa đổi. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Khỏi phải biểu quyết xóa nữa. Lý do: hết lý do. Tôi đã che hết các thông tin negative không có nguồn uy tín. Bây giờ bài ở dạng sơ khai. Tmct 10:29, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)

CaveSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Chất thơmSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Hàng hảiSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Khu Biệt thự Trần Lệ XuânSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

King ArthurSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

PipeauSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

RzeczpospolitaSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Sông ĐàoSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã sửa thành trang định hướng.#Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Đã sửa thành trang định hướng. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)

 1. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ vì đã cải tiến.thảo luận quên ký tên này là của 80.47.47.69 (thảo luận • đóng góp).
  phiếu này không tính vì là của IP 80.47.47.69
 2. Giữ, bài đã được sửa thành trang định hướng. Tmct 08:59, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 18:15, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tình ca (Hoàng Việt)Sửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ phiếu để xóa.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Tuy bài bài đã được sửa nhưng có thể vi phạm bản quyền, mời xem Thảo luận:Tình ca (Hoàng Việt). Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
Các bài hát của Văn Cao (xem Thể loại:Nhạc Văn Cao) cũng cần sửa lại để tránh vi phạm bản quyền. An Apple of Newton thảo luận 13:08, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ...đã bổ sung. thảo luận quên ký tên này là của 80.47.47.69 (thảo luận • đóng góp).
  phiếu trên không tính vì người bỏ phiếu không đăng nhập
 2. Giữ. Bài đã được bổ sung, đã có nội dung. Có thể xếp loại sơ khai. Tmct 09:01, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 18:10, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tạp chí Hồng LĩnhSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Xây dựng dân dụng và công nghiệpSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

YanniSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 09:02, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

MẦM BỆNH CÓ NHIỀU CÁCH ĐỂ LẨN TRỐN HAY PHÁ HỦY HÀNG RÀO PHÒNG THỦ CỦA VẬT CHỦSửa đổi

Kết quả: giữ theo biểu quyết Xóa

 1. Đề nghị xóa vì theo qui định về xóa bỏ, mời xem Thảo luận:MẦM BỆNH CÓ NHIỀU CÁCH ĐỂ LẨN TRỐN HAY PHÁ HỦY HÀNG RÀO PHÒNG THỦ CỦA VẬT CHỦ. Lê Thy 08:35, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa SaigonpunkiD
  Đây phiếu của IP 80.47.47.69 nên không được tính. Nếu là SaigonpunkiD, đề nghị SaigonpunkiD đăng nhập trước khi bỏ phiếu. An Apple of Newton thảo luận 04:45, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. OK Xóa vì không rõ phân loại. [[Thành viên:SaigonpunkiD

Giữ.

 1. Bài này có nhiều thông tin khoa học quan trọng, chất lượng không hề kém! Để nghị giữ để wikify dần; Người nào hiểu nội dung có thể chỉnh sửa thành bài có chất lượng cao. Tmct 10:55, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Có thể wikify dần nếu không vi phạm bản quyền. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 08:26, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ. Quocdong 02:33, ngày 4 tháng 2 năm 2007 (UTC)

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồngSửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ phiếu để xóaXóa

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 08:27, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Không đồng ý xóa, nên để dưới dạng sơ khai, cần bổ sung Nguyễn Quang Giáp 01:12, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của Nguyễn Quang Giáp không được tính vì Nguyễn Quang Giáp chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (trước khi tham gia bỏ phiếu, mới có 7 lần sửa đổi, xem [1]). An Apple of Newton thảo luận 03:47, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì có giá trị cao, 80 tr người Việt Nam, gần như ai cũng biết qua. bàn luận không kí tên vừa rồi là của Saigon punkid (thảo luận • đóng góp)
  Đồng ý với Saigon punkid là: "80 tr người Việt Nam, gần như ai cũng biết qua", nhưng vấn đề ở chỗ là đây không phải là bài bách khoa. Lê Thy 07:19, ngày 3 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Dạng chuyển động tổng quátSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 08:27, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

For the new IntellectualSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 08:27, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Tịnh BiênSửa đổi

Kết quả: giữ'

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Đã sửa đổi. Lê Thy 08:27, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.. Đã sửa lại một chút. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 01:02, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệpSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa theo qui định về xóa bỏ, mời xem thêm Thảo luận:Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Chuyên nghiệp. Lê Thy 08:21, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:05, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Nghiêm Kế TổSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa theo qui định về xóa bỏ, mời xem thêm Thảo luận:Nghiêm Kế Tổ. Lê Thy 08:21, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:05, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Thị trấn Chúc SơnSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết (ngày 6 tháng 2 năm 2007)

Đã khôi phục sau khi biểu quyết về các đơn vị hành chính cấp xã, phường và thị trấn (ngày 23 tháng 2 năm 2007). An Apple of Newton thảo luận 13:03, ngày 23 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chỉ là địa danh cấp xã. Lê Thy 08:21, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:37, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 11:58, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:18, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:05, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ địa danh cấp xã cũng nên giữ. Dần dần sẽ có cả thư viện về địa danh của wikipedia. thảo luận quên ký tên này là của 80.47.47.69 (thảo luận • đóng góp).
  phiếu không được tính do người bỏ không đăng nhập. Tmct 09:03, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ Có người cập nhập hằng ngày danh sách những thị trấn Pháp có dân số chỉ 1000 người mà không để cho wikipedia Việt Nam có được danh mục địa lý quốc gia thì thật là nực cười Saigon punkid 16:04, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)