Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 6 năm 2007. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Mục lục

Tháng 6 năm 2007Sửa đổi

Thiếu Lâm danh giaSửa đổi

Xem Thảo luận:Thiếu Lâm danh gia
 1. Xoá Bài này đưa vào theo tiêu chuẩn nào? Xem chỉ có 1 hit.Lưu Ly 05:48, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 02:22, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.Lê Thy 12:44, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. đồng ý xóa.Lương Hoàng Hưng

Analog-to-digital converterSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 17:21, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:50, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:15, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Lê Thy 12:45, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hướng đạo Việt Nam (tạm)Sửa đổi

Đã xóa
 1. Xóa vì đã có bài Hướng đạo Việt Nam. Mekong Bluesman 17:21, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lê Thy 10:44, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Kế hoạch CM-12Sửa đổi

Đã sửa
 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa.Lê Thy 10:49, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:16, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì giống như một bài báo điều tra Nalzogul 02:10, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. - Randall uob 11:44, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ vì đã sửa. An Apple of Newton thảo luận 15:13, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồngSửa đổi

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. bàn luận không ký tên vừa rồi là của Lê Thy (thảo luận • đóng góp)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Nếu viết về hoàn cảnh ra đời cùng với tác dụng và ảnh hưởng của nó tới học sinh Việt Nam thì tốt hơn An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa Khương Việt Hà 12:31, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không đạt tiêu-chuẩn bách-khoa. Duyệt-phố 04:39, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:49, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Côn nhị khúcSửa đổi

Đã sửa
Xóa
 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ:Tôi đã viết lại bài này, dù còn chưa được như ý do chưa tìm được tài liệu nào để tham khảo Khương Việt Hà 05:01, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu ThớiSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:47, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:16, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Lê Thy 12:47, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cù lao Bình ThủySửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:46, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:16, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 12:49, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cộng hưởngSửa đổi

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:46, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:17, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Lê Thy 12:50, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Final FantasySửa đổi

Bài này vi phạm bản quyền
 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giám đốc dự ánSửa đổi

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:17, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hạng VũSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Bài này chỉ cần bỏ phần không bách khoa là có 1 bài sơ khai. An Apple of Newton thảo luận 05:20, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý với An Apple of Newton. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:18, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Giữ Nalzogul 17:45, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hệ thống chiếu sáng và tín hiệuSửa đổi

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Lê Thy 12:56, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

IcarusSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:44, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 12:58, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Lớp bồi dưỡng tài năngSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 16:54, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đạt tiêu-chuẩn bách-khoa. Duyệt-phố 04:40, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:43, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa.Lê Thy 12:57, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Nhà Lưu Niệm Bảo Vật của Đức Huỳnh Giáo ChủSửa đổi

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 17:03, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:43, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

RankingSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 17:03, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa giống với một bài quảng cáo Nalzogul 17:42, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Lê Thy 07:50, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Thanh hải vô thượng sưSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 17:03, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:21, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa không bách khoa Nalzogul 02:10, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa, tán dương, thiếu trung lập, sơ khai, lối viết học trò Khương Việt Hà 12:57, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Thái CựcSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 17:03, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, không bách khoa, viết kém Khương Việt Hà 12:58, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Lê Thy 07:49, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC)

WordPerfectSửa đổi

Kết quả : đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 17:03, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không bách khoa, thêm vào đó cứ tưởng nói về phần mềm soạn thảo văn bản có tên như vậy Khương Việt Hà 12:35, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:41, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 14:32, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Biến ngẫu nhiên rời rạcSửa đổi

Kết quả:đã viết bài mới

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Nalzogul 02:20, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 14:33, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Chu vi ướtSửa đổi

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Chung cưSửa đổi

Đã sửa
Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Đã sửa. Tmct 18:00, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cách tửSửa đổi

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cách đọc và phát âm LatinhSửa đổi

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cái chết của Diana, công nương xứ WalesSửa đổi

Bài này vi phạm bản quyền
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Căn hộ khép kínSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:39, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Lê Thy 08:15, ngày 10 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cầu Bình LợiSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:40, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.

Cầu Phú CườngSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:34, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 08:10, ngày 10 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Danh sách thành phố FijiSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, chất lượng kém, danh sách nên có thông tin cho từng mục từ. Đa số các bài danh sách bên tiếng Anh đề có các liên kiết đến bài đã viết. Bài bên tiếng Việt chỉ có các liên kết đỏ, người đọc chỉ biết được Fiji có những thành phố tên gì là hết. Vậy ta đưa vào bài Fiji là hợp lí. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:09, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Bên Wiki tiếng Anh cũng có bài này. Nên giữ lại vì rồi sẽ có người tạo ra một bài khác y hệt. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý Giữ Nalzogul 17:38, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Em ơi, Hà Nội phốSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Chất lượng kém. 21:59, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, rất rất rất sơ khai Khương Việt Hà 12:56, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Tmct 12:53, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hà Nội mùa vắng những cơn mưaSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:57, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, quá sơ khai Khương Việt Hà 12:55, ngày 13 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. xóa Tmct 12:50, ngày 14 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hà Nội và tôiSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:35, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:13, ngày 5 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá. Lê Thy 08:06, ngày 10 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Hứa CốngSửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa --Interrupted 18:45, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:21, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa Nalzogul 02:23, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Khoa Khoa học và công nghệ vật liệuSửa đổi

Cấp khoa. Đã xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Không gianSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:34, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 07:57, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Kinh tế chính trị chuyên chế trung ương tập quyềnSửa đổi

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, vì chất lượng kém. Định nghĩa của bài không giúp được người đọc hiểu về tên gọi, nội dung không có cấu trúc. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:53, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)

LitaSửa đổi

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Lê Thy 07:54, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:47, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Lâm Chí DĩnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:37, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 07:50, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Lương SơnSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:36, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 07:48, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Minh Sùng TrinhSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Nalzogul 02:22, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 07:46, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Montel Vontavious PorterSửa đổi

Đã sửa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Nalzogul 02:21, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Nhà thấp tầngSửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Nalzogul 02:20, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Nhớ mùa thu Hà Nội (bài hát)Sửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Lê Thy 07:44, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:27, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Phong trào Tân pháiSửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém và không có nguồn kiểm chứng. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Xóa Nalzogul 17:35, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Severus SnapeSửa đổi

Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Lê Thy 07:42, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Tam thập lục kếSửa đổi

Kết quả: Xóa

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa - không có gì nổi bật Nalzogul 02:19, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Ý kiến
 1. Tôi không hiểu sử sách mấy nên không biết bài này có thuộc một lý thuyết quân sự nổi tiếng không? Nếu có thì nên wiki hóa để giữ. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:40, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Tôi thấy nên giữ, wiki hóa lại và viết thêm về cái gọi là 36 kế của Tôn Tử, một phần khác của bài sẽ là cái danh sách 36 kế như bài đã đưa lên. Khương Việt Hà 07:38, ngày 8 tháng 7 năm 2007 (UTC)

The Mummy 3Sửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:34, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Tiền lươngSửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng quá kém. Tôi nghĩ loại bài quá kém như thế này (ứng với kiến thức của học sinh cấp 1), sau 7 ngày từ khi treo bảng chất lượng kém mà không ai sửa bài thì thay bằng tiêu bản chờ xóa, để không mất thời gian biểu quyết. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:27, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Trong gia đìnhSửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa, do kiểu văn không đầu không đuôi. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:18, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Trương PhiSửa đổi

Kết quả: Đã viết lại

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:14, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì lối văn viết như học trò cấp 1, cấp 2, mặc dù nội dung về nhân vật khá gọn và...đầy đủ. Tuy nhiên chả lẽ một dũng tướng lừng lẫy như Trương Phi mà người Việt chúng ta chỉ viết được có vậy? Khương Việt Hà 05:23, ngày 12 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Vai trò của chung cư trong một đô thịSửa đổi

kết quả: xóa, nội dung chuyển về bài Chung cư

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì quá kém, với kiểu viết này có thể xóa ngay. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:12, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Vanessa Anne Hudgens (tạm)Sửa đổi

Kết quả:xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì quá kém, kiểu viết có thể xóa ngay. thảo luận quên ký tên này là của Thaisk (thảo luận • đóng góp).

Văn hóa ứng xử trong chung cưSửa đổi

kết quả: xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:08, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Ye So-yaSửa đổi

kết quả: chuyển về bài Đông Minh Vương (chồng nhân vật)

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 05:36, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 11:37, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:07, ngày 7 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Giặt cờ đỏSửa đổi

Xóa
 1. Đề nghị xóa, Google có ~450 hit. Bài hát mang nặng tính hận thù. Tên sai. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:19, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Cần tra cả hai cụm "Giặc cờ đỏ" và "Cục Chính huấn" để loại các hít không nói về bài hát này. Kết quả: 11 hit Tmct 09:00, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tán thành xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 02:04, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đề nghị xóa. Rungbachduong 10:28, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Không thấy ai chứng tỏ bài này nổi tiếng, bài chỉ có 1 câu - chất lượng kém. Tmct 09:00, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý-chất lượng kém cho một bài không nổi tiếng. Vương Ngân Hà 06:14, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. - Randall uob 11:29, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Ý kiến khác
 1. Nếu bài này được hát rộng rãi trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, tôi nghĩ có thể giữ được. Nội dung bài hát không phải là một tiêu chí để giữ hay xóa bài. Nguyễn Hữu Dng 02:14, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Qua google thì có thể thấy nó không phổ biến.--Sparrow 02:16, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Tôi tìm Google thì chả thấy hit nào cả, nhưng vì bài nói đã được tạo ra bởi Cục Chính Huấn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, có thể nó được dạy trong trường học tại miền Nam vào thời đó và do đó đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 02:26, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Không thấy hit nào vì tìm với tên sai. Thử "Giặc cờ đỏ".--Sparrow 02:34, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Theo tôi các bài hát tuyên truyền trong chiến tranh đều gây căm thù, đó là mục đích của các bài hát này ở cả hai mặt trận. Tôi chưa nghe bao giờ, nhưng nếu có đủ tiêu chuẩn, nội dung của nó có thể để tại Wiksource. Nếu bài hát có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến và bản thân nó liên quan đến các sự kiện quan trọng trong lịch sử, tôi ủng hộ sự có mặt của nó ở wikipedia. Tất nhiên nội dung bài nên bám theo văn phong và dàn ý thông lệ, với nội dung tóm lượt. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:17, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Tôi nghĩ nếu xét về mọi phương diện thì bài hát này và bài hát "giải phóng miền nam" đều như nhau. Nếu ai cho rằng nó quá tuyên truyền và gây hận thù cũng đều đúng và đúng cả cho hai bài bài. Thí dụ trong bài gpmn có các từ ngữ sau: "bè lũ bán nước, ....máu rơi lòng hận thù ngất trời...." Thật ra thì tôi cũng không nhớ bài hát "Giặc cờ đỏ" vì tôi còn nhỏ quá để biết bài này nhưng chính bài "gpmn" gây hận thù cho tôi trước tiên. Tôi nghĩ nếu nó được đưa vào tự điển được thì tại sao bài "Giặc cờ đỏ" lại không? Nhiều người không biết bài hát này thường là sinh sau năm 1970 vì không có cơ hội nghe bài hát này nữa chớ không phải bài hát này không nổi tiếng. Bản thân tôi cũng vậy, chỉ mới biết vài năm nay thôi. Nhacdangian 06:03, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Thì bạn cứ đưa ra tài liệu cho rằng bài hát này nổi tiếng đi đã. Bạn có thể không thích bài Giải phóng miền Nam, đó là quyền của bạn, nhưng nếu đã đưa ra làm dẫn chứng một cách không thuyết phục chút nào tôi nghĩ không nên. Rungbachduong 10:27, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Trang Web nhạc Rạng Đông và các trang sau đây có bài hát này: 1, 2, 3 Nhacdangian 15:45, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Mùa xuân này mẹ lên thăm conSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Bài hát xuyên tạc, có 10 hít. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Tmct 11:36, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đề nghị Xóa. Lưu Ly 12:53, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đề nghị xóa. Xin mọi người cùng thảo luận về một bài tương tự như vậy Giặt cờ đỏ của cùng người viết. Rungbachduong 16:18, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Mặc dù tôi đã từng nghe và hát lõm bõm, song ngay cả thời điểm đó, nó cũng chẳng được mấy ai biết đến. Đến nay đã hơn 20 năm, tôi thấy nó hoàn toàn xa lạ với người VN trong nước. Người VN ngoài nước cũng không còn hát nó nữa. Bài hát này đã "chết" rồi. - Randall uob 00:11, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:11, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Tán thành xóa.--Bình Giang 02:04, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa Nalzogul 02:16, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 8. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Bài hát các món ăn uốngSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào, bài hát xuyên tạc, có 0 hit. Tmct 11:36, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đề nghị xóa.Lưu Ly 12:53, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đề nghị xóa. Rungbachduong 16:16, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. - Randall uob 00:01, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:13, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Tán thành xóa.--Bình Giang 02:04, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Đào Hoa đảoSửa đổi

Kết quả: Giữ

Xóa
 1. Đề nghị xóa, không đáng viết riêng vì đây là một địa danh trong một tác phẩm văn học. Nếu địa danh trong truyện có thật như Hòn Đất, Tương Dương thì chỉ nên giới thiệu sự hiển diện của nó trong các tác phẩm, sau các phần chính nói về địa danh: vị trí, dân số, lịch sử, kinh tế, giao thông v.v. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:03, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì bài viết này chỉ cho việc giải thích một địa danh trong truyện Kim Dung mà người đọc truyện tất đã biết, người chưa đọc truyện Kim Dung thì có đọc bài này cũng chẳng biết gì thêm về hòn đảo này trừ phi hòn đảo Đào Hoa này được người ta xây dựng thành địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ăn theo truyện Kim Dung.Meomeo 11:35, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 12:04, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:40, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:39, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Địa danh trong tác phẩm văn học cũng đáng giữ chứ, nếu nó đủ nổi bật và nội dung bài không thuộc loại chất lượng kém. Ở wiki tiếng Anh cũng có các bài về địa danh hư cấu, chẳng hạn: en:Neverland, nhân vật hư cấu: en:Peter Pen, en:Wendy Darling. Về sự nổi tiếng của Đào Hoa đảo, thì... đến người hầu như không đọc Kim Dung như tôi còn biết về nó. Cũng không nên đưa nó vào bài Anh hùng xạ điêu, vì như vậy thì bài đó sẽ trở nên dài khủng khiếp (sẽ có rất rất nhiều mục tương đương với mục này). Tmct 18:13, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tán thành ý kiến Địa danh trong tác phẩm văn học cũng đáng đưa vào Wiki nếu nó đủ nổi bật của Tmct. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ, địa danh giả tưởng nhưng nổi tiếng. Nó còn xuất hiện trong game Võ Lâm Truyền Kỳ rất rất phổ biến ở Việt Nam (và có thể trong các game khác nữa).--Sparrow 22:07, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ - địa danh nổi tiếng. Nguyễn Hữu Dng 15:39, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Giữ địa danh trong văn chương nổi tiếng Khương Việt Hà 12:51, ngày 5 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Ngưu Gia ThônSửa đổi

Kết quả:Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Bài địa danh này thiếu nội dung cơ bản như vị trí, dân số, lịch sử, kinh tế, giao thông v.v. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:38, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì đây chỉ là một địa danh trong một truyện (có thể mang vào bài về truyện đó). Mekong Bluesman 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Anh Thaisk chắc phải nhờ Kim Dung viết hộ "vị trí, dân số, lịch sử, kinh tế, giao thông" quá. Tuy nhiên, tôi đồng ý xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:03, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, có hàng ngàn, hàng vạn Ngưu Gia thôn ở Trung quốc và Việt Nam giống hệt như Ngưu Gia Thôn của Kim Dung, thế viết Làng Vũ Đại thì sao,tiêu chí đưa vào Wiki là làng Vũ Đại tiểu thuyết hay làng Vũ Đại thật?Meomeo 11:20, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bình Giang 12:04, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa, không nổi bật ngay cả trong truyện. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Áp Quỷ đảoSửa đổi

Kết quả: Xóa.

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mặt khác, nội dung trong bài viết về sự kiện liên quan, không viết về địa danh. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:01, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì đây chỉ là một địa danh trong một truyện (có thể mang vào bài về truyện đó). Mekong Bluesman 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa lý do như Ngưu Gia Thôn, nếu bất kỳ một địa danh nào ở một cuốn truyện tương đối nổi tiếng hoặc truyện kiếm hiệp cũng được đưa vào, thì wiki tiếng Việt sẽ có tên từng con đường, khu xóm, nhà trọ, nhà thổ, nghĩa địa heo hút đâu đó trên khắp thế giới mà ngay cả người địa phương cũng không biết.Meomeo 11:25, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bình Giang 12:04, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:39, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa, không nổi bật ngay cả trong truyện. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa Nalzogul 02:15, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 8. Mọi người cho rằng nên xoá thì tôi cũng đồng ý thôi. Lần sau sẽ không viết những bài kiểu này nữa. Hì. Sorry mọi người. Vn.Jimmy 14:52, ngày 4 tháng 7 năm 2007 (UTC)
  Nếu Vn.Jimmy không viết thì làm sao biết là sẽ không được giữ. Viết bài A là một việc, viết bài B là một việc khác; bài A có thể bị mang ra biểu quyết xóa và bị xóa nhưng bài B có thể không. Tôi nghĩ là không nên vì A mà suy ra B. Mekong Bluesman 16:29, ngày 4 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 9. Xóa. Vương Ngân Hà 06:23, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Danh sách thành phố EthiopiaSửa đổi

Kết quả: Xóa.

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:55, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì đã có thể loại. Mekong Bluesman 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng còn kém.Meomeo 11:28, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:40, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa vì hiện nay chưa đủ người quan tâm, chưa đủ thông tin để trở thành bài hữu ích. Trong tương lai, khi Wikipedia tiếng Việt phát triển lên thì bài này cần được đưa vào. - Randall uob 11:27, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Ý kiến

Nếu đã xóa thì theo tôi nên công bằng mà xóa luôn các bài như Danh sách các thành phố Lào, Danh sách các thành phố Campuchia, Danh sách các thành phố bang Texas, Danh sách các thành phố bang Colorado, Danh sách các thành phố Ý,... vì tôi thấy có khác nhau gì nhiều đâu. Tại sao lại chỉ xóa riêng có danh sách này? Các danh sách này cũng có trong các wiki khác, nội dung cũng không hơn gì. Phan Ba 15:03, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tôi đồng ý. Mekong Bluesman 15:54, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Nếu chúng ta xoá, thì rồi sẽ có bài y hệt được tạo ra bằng cách chép từ bên Wiki tiếng Anh. Những bài không khác mấy bên Wikipedia tiếng Anh nên để lại. An Apple of Newton thảo luận 05:49, ngày 1 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Theo tôi nên xoá các bài như Phan Ba đề nghị, tích hợp chúng vào thành một phần trong các bài Etiopia, Lào, Campuchia, Texas... Các từ điển về địa lí đều có danh sách các tỉnh (thành phố chính) trong mục về một quốc gia hay một bang. Conbo 02:30, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Tư tưởng Hồ Chí MinhSửa đổi

Kết quả: Xóa.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:52, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém và văn phong không bách khoa. Mekong Bluesman 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Chất lượng kém.Meomeo 11:14, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:40, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. - Randall uob 11:15, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Võ Liêm SơnSửa đổi

Kết quả: Xóa.

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn.Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:48, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì Google chỉ cho ~ 50 hit. Mekong Bluesman 17:50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:41, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Phản đối xóa vì đủ tiêu chuẩn: quyền Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Lâm thời tỉnh Ninh Thuận, nguyên chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu IV. Mtmtu 17:49, ngày 5 tháng 7 năm 2007

Võ Văn CảnhSửa đổi

Kết quả: Xóa.

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn.Thaisk (thảo luận, đóng góp) 16:48, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Rungbachduong 11:47, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:44, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa Nalzogul 02:13, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Văn HuySửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:19, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 00:03, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:42, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa Nalzogul 02:12, ngày 2 tháng 7 năm 2007 (UTC)
 7. Tôi đồng ý xóa vì nội dung sơ sài và chưa ai có ý định bổ sung, hoàn chỉnh. Về mặt tiêu chuẩn đưa vào, người này xứng đáng. Đã là "Bách khoa toàn thư" thì lĩnh vực nhỏ cũng đề cập. - Randall uob 11:12, ngày 6 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Mật mã LyokoSửa đổi

Kết quả:đã sửa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:45, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:44, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ. Bài này bị dịch máy nên chất lượng quá tệ. Tôi đã dịch lại phần đầu, để dạng sơ khai. Tmct 09:03, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Máy quét(Mật Mã Lyoko)Sửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không đáng viết. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:40, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:45, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:25, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. xóa và chuyển nội dung về Mật Mã Lyoko Tmct 09:03, ngày 30 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chữ viết ChămSửa đổi

Kết quả:đã sửa

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Phần nội dung rất sơ khai, đã lâu này đã được chuyển sang bài tiếng Chăm. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:57, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Đã được bổ sung nội dung. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:19, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 15:29, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:41, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ. Đã được bổ sung - Randall uob 15:32, ngày 29 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đảng Vì DânSửa đổi

Kết quả:đã xóa

Đề nghị xóa. vì không đủ tiêu chuẩn.--Dss 10:19, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Dss mới tham gia Wikipedia tiếng Việt từ ngày 18 tháng 6 năm 2007 nên chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. An Apple of Newton thảo luận 11:16, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 1. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:04, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.Rungbachduong 23:49, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 15:38, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:25, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Wikipedia:Công cụSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Đề nghị xóa vì nội dung sai. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:05, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Randall uob 21:34, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 02:50, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì đây là một bài luận, không phải là một bài bách khoa. Mekong Bluesman 15:53, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:10, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nicolas DarvasSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 14:30, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 15:21, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:00, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 10:51, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Randall uob 21:36, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:11, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. Avia (thảo luận) 01:44, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

‎Vương Trung HiếuSửa đổi

Kết quả: giữ

Mời tham gia thảo luận,để đánh giá bài viết. Biểu quyết bắt đầu từ 12 tháng 6 năm 2007, Magnifier đề nghị kéo dài thành 2 tuần sẽ không giải quyết được gì. Tôi đề nghị kéo dài biểu quyết đến 30 tháng 6 năm 2007. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:42, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Xóa
 1. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC) Tôi đã đọc lại, thấy bài nói rõ hơn về nhân vật này và muốn giữ bài.--Bình Giang 12:17, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, không nổi bật. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:47, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa, đã nêu lí do trong phần thảo luận.Rungbachduong 22:57, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. xóa.--Phú Sĩ 15:37, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ -- các thành viên ThienlynhanMagnifier đã thuyết phục được tôi dù Google chỉ đưa ra 30-40 hit. Mekong Bluesman 17:38, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ lại. Tôi nghĩ cần có thời gian để tìm hiểu thêm về tác giả này, vì đây là một người viết nghiêm túc,sức lao động đáng trân trọng.Mong các bác lưu ý, nhưng kết quả biểu quyết cuối cùng là do tập thể quyết định.Trần Huỳnh. 19:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC).
  Xem danh sách các công trình của ông, tôi mới thấy điểm nổi về số lượng sách xuất bản, điều này không thuyết phục được tôi ủng hộ việc đưa ông Wikipedia. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:47, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Trần Huỳnh mở tài khoản ngày 15 tháng 6 năm 2006, do đó chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. An Apple of Newton thảo luận 14:52, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Tôi chỉ thấy điều kiện là có tài khoản và có đóng góp, để có thể biểu quyết. Nếu đúng vậy thì phiếu của Trần Huỳnh hợp lệ [1]. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ, bây giờ bác này có vẻ hoành tráng lắm rồi. Tmct 18:02, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý giữ.Trần Huỳnh 19:10, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Trần Huỳnh mở tài khoản ngày 15 tháng 6 năm 2006, do đó chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Mekong Bluesman 17:47, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Giữ.Những ý kiến đồng thuận trong phần thảo luận đã cho thấy rõ hơn về tác giả này.Thienlynhan 07:58, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Giữ, nhưng gắn bảng sơ khai do thiếu nhiều thông tin về nhân vật, nên chưa hoàn chỉnh. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 08:32, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Giữ, đã chỉnh lại bố cục và gắn bảng sơ khai, bài còn thiếu nhiều thông tin về nhân vật, cần thêm vào cho hoàn chỉnh rồi mới biết bài có đủ tiêu chuẩn hay không hoặc đưa vào theo tiêu chí gì.Meomeo 11:10, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 8. Đồng ý giữ bài.--Bình Giang 12:17, ngày 25 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 9. Giữ.Nguyễn Trường Thịnh 03:37, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 10. Giữ.Vi thuy han 15:17, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Vi thuy han đăng nhập ngày 12 tháng 6 năm 2007 nên không đủ điều kiện bỏ phiếu. An Apple of Newton thảo luận 11:45, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 11. Giữ. Đã là Bách khoa toàn thư thì lĩnh vực nhỏ cũng đề cập. - Randall uob 23:48, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Ý kiến
 • Vậy em đề nghị nên tăng thời gian thào luận và biểu quyết xóa của bài này lên 2 tuần ( thay vì 1) vì bài này còn nhiều điều cần bàn quá( xin đọc tại trang thảo luận của nó)Magnifier (Thảo luận) 13:46, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Đề nghị đáp ứng yêu cầu của Magnifier. Lưu Ly 12:59, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hàm đầu tưSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 14:30, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 15:21, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:01, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 10:50, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Randall uob 21:36, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chưa hoàn chỉnh. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:07, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Danh sách các trường đại học ở Việt NamSửa đổi

Kết quả: đã xoá Tại sao bài này đã được biểu quyết xóa bài tại đây mà vẫn chưa xóa?--silvi 02:24, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bài này là một trong các bài danh sách được đề nghị tạm ngừng biểu quyết để bàn luận về tiêu chuẩn đưa danh sách vào Wikipedia. Thảo luận này không có kết quả, đã lưu. Mời mọi người cho ý kiến mới về tiêu chuẩn này. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:49, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Danh sách giáo viên và cựu học sinh nổi tiếng của trường Bưởi - Chu Văn AnSửa đổi

Kết quả: Giữ theo biểu quyết Kết quả: Xóa theo biểu quyết, chuyển nội dung sang bài Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội)

Việc biểu quyết đã kết thúc. Tóm tắc: kết quả xóa theo biểu quyết. Thời điểm xóa như Thaisk đề nghị 31 tháng 6 năm 2007 để hoàn thiện việc chuyển nội dung sang bài khác. Các thỏa luận sau ngày 24 tháng 6 năm 2007 không ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:58, ngày 28 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Xóa
 1. Đề nghị xóa, vì mục đích viết bài này không rõ ràng, người đọc chỉ thấy sự khoe khoang, giống như một cái lò đào tạo nhân tài duy nhất.--Kd 03:11, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Tôi nghĩ nội dung hiện nay cần được chọn lọc lại, xin thảo luận thêm tại phần thảo luận, sau đó nên chuyển vào bài Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội). Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:29, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý với anh Thaisk. An Apple of Newton thảo luận 15:50, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. xóa--P 16:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý Xóa, vì xem thảo luận bài.--Bùi Dương 01:41, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Tán thành xóa.--Bình Giang 11:06, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý Xóa.Lê Thy 11:49, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 8. Đồng ý Xóa.Deshi: Bài viết mang tính cục bộ, không mang tính chất một bài viết trong từ điển bách khoa và có hơi hướng khoe khoang.
Đi đâu cũng gặp Đức Thế, đúng là... Hi vọng là những ai biểu quyết xóa hoặc giữ đều đã đọc phần phần thảo luận để luận bàn được chính xác hơn.Rungbachduong 21:48, ngày 20 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Đã có Thể loại:Trường Bưởi rồi, thêm danh sách này là không cần thiết vì nó không có gì mới cả. Trường hoành tráng như Tcmt nói: chẳng lẽ ngoài thể loại ra ta cần có một danh sách nữa sao? nếu tất cả thể loại cũng có một danh sách nữa, thì đứng trên cương vị là người quản lý bạn nghĩ sao? hay là để tạo ra nhiều công ăn việc làm? tôi nghĩ là nên xóa bài này.--203.160.1.52 01:04, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Tôi nghĩ nên giữ, trường này là một trường có tiếng, có đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng có bài trên Wiki. Nếu có một trường nào khác đào tạo ra được số người tên tuổi như trường này thì tôi nghĩ cũng nên viết. Nguyễn Hữu Dng 09:01, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Rất nhiều trường ở VN đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng. Trước tiên là hàng loạt trường đại học. Riêng 3 trường Sư Phạm 1, Bách Khoa và Tổng Hợp chưa chắc Wiki có đủ chỗ viết. An Apple of Newton thảo luận 15:50, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ--Sparrow 09:03, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ, nhưng cho giới hạn khoảng thời gian học để chặn độ dài. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:58, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Không thể giới hạn về thời gian được. An Apple of Newton thảo luận 15:50, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Anh không hiểu ý tôi, ý tôi là ví dụ nên để Danh sách giáo viên [..] từ năm đến năm. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:20, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ vì là trường nổi tiếng. Saigon punkid 11:13, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Giữ.Đã được sửa chữa, nguồn và dẫn chứng đều có thể kiểm chứng được Magnifier (Thảo luận) 13:30, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Giữ. Hiếm có trường trung học nào có được danh sách hoành tráng như vậy. Tmct 14:35, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Trắng
 1. Bài này cần một tên ngắn hơn và danh sách trong nội dung cần phải được viết bởi một người không phải là đã học tại trường để bớt tính chất "khoe". Mekong Bluesman 16:33, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Tôi là người viết bài này, nếu mọi người xóa, xin cứ biểu quyết, làm ơn tôn trọng tôi và đừng đưa ra nhận xét về chuyện "khoe khoang" ở đây. Chẳng nhẽ đưa ra một cái danh sách đầy đủ, không hề có nhận xét của cá nhân, lại bị gọi là "khoe khoang"?! Rungbachduong 13:27, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Không có bài nào tại Wikipedia là "của" ai nên Rungbachduong không cần phải nghĩ là các câu tôi viết bên trên là nói đến Rungbachduong. Tôi chỉ nói là bài này, dưới nội dung hiện nay làm cho người đọc có cảm giác là bài muốn khoe; và vì sở hữu của tất cả các bài là thuộc về toàn thể cộng đồng nên nếu có khái niệm người muốn khoe thì người đó là toàn thể cộng đồng -- không phải chỉ Rungbachduong một mình. Mekong Bluesman 14:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Thảo luận sau khi có kết quả biểu quyết
Tôi nghĩ rằng bài này chưa ngã ngũ, danh sách là không cần thiết vì đã có thể loại Trường Bưởi, bạn làm quản lý mà không biết cái nào nên để và cái nào nên xóa hay sao? đây là ý kiến của tôi, tôi đâu có quyền bỏ phiếu-- Viet Hung203.160.1.40 14:35, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Lý do: Không đăng nhập. Lưu Ly 14:42, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tui thấy cái chữ Chống to đùng ở trước nên mới gạch chứ? Lưu Ly 14:55, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ông ko nên làm như vậy, vì tôi có bỏ phiếu đâu, tôi đóng góp bài nhưng có bao giờ đăng nhập đâu .--203.160.1.38 14:52, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Theo điều lệ trên, cuộc biểu quyết đã kết thúc (theo điều kiện thời gian và số phiếu tối thiểu). Tôi nhận lỗi đã thông báo sai. Kết quả: 8 phiếu xóa trên tổng cộng 15 phiếu. Bài sẽ bị xóa, phần nội dung sẽ chuyển sang bài Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội) vào mục danh sách cùng tên. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:15, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Đề nghị các quản lý chờ thêm 7 ngày để giải quyết bài này, vì đang có nhiều cố gắng hoàn thiện và chọn lọc nội dung trong bài trước khi chuyển sang bài Trường trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội). Thaisk (thảo luận, đóng góp) 15:19, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Các quản lý có thể giải quyết (xóa) luôn vì tôi đã chọn lọc và chuyển danh sách về bài trường Chu Văn An, mọi thảo luận mới mời mọi người vào mục từ đó để tiếp tục. Cảm ơn ban quản lý đã làm việc có trách nhiệm.Rungbachduong 19:44, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Đề nghị xóa bài và Chuyển nội dung sang bài trường Bưởi.--W 02:09, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Thành viên:W mới tạo tài khoản vào ngày 22 tháng 6 năm 2007, không đủ điều kiện để được quyền bỏ phiếu. Vả lại, biểu quyết đã kết thúc, chỉ đang đợi xử lý thôi. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 03:14, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Thấy xóa mà chưa xóa thi có thắc mắc, sao lại vào sớm với vào muộn.--W 03:22, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Thành viên Vinhtantran bên trên đã giải thích quy luật của Wikipedia, xin đừng xóa bỏ giải thích đó. Mekong Bluesman 20:05, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nếu các bạn đồng ý xóa bài này thì đồng nghĩa không bao giờ có các bài tương tự trên Wiki tiếng Việt bởi trường Bưởi là trường nổi tiếng bậc nhất Việt Nam rồi. Tiếp đó rất nhiều bài tương tự bên tiếng Anh, Pháp cũng không thể dịch sang tiếng Việt. Cuối cùng, sau khi chọn lọc để đưa vào bài Trường Chu Văn An thì Wiki đã làm một việc là không nêu đủ thông tin mặc dù chúng ta có nó trong tay.--Sparrow 22:05, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Hữu CườngSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa. Không đủ tiêu chuẩn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 18:45, ngày 14 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xoá. Nguyễn Trường Thịnh 01:42, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:45, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:41, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Không đủ tiêu chuẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:07, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Jimmy KudoSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

Xem Thảo luận:Rachel Moore--Sparrow 08:30, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Vinhtantran 04:42, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 08:55, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:41, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Duyệt-phố 06:14, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:14, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 8. Đồng ý xóa--Kd 15:16, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 9. Đồng ý xóa--Phú Sĩ 16:37, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ--Sparrow 08:30, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ-- nhân vật chính của truyện tranh nổi tiếng. Nguyễn Hữu Dng 09:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Nhân vật đủ tiêu chuẩn nhưng bài quá kém. Nên xóa để viết lại. An Apple of Newton thảo luận 15:14, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Rachel MooreSửa đổi

Kết quả: Giữ theo biểu quyết

Xem Thảo luận:Rachel Moore--Sparrow 08:29, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Vinhtantran 04:42, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 08:55, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:44, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:15, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ--Sparrow 08:29, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ-Nhân vật chính của truyện tranh nổi tiếng, nhưng nên điều chỉnh nội dung. Nguyễn Hữu Dng 09:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ, nhưng đổi tên trang thành Ran Mori theo tên được chuyển ngữ bởi NXB Kim Đồng và phổ biến ở VN. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 10:49, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ. Đã được sửa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 20:00, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thanh BìnhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, không có nội dung gì cả. Vinhtantran 02:07, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:44, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thị xã Hưng YênSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Vinhtantran 02:07, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:44, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thời đại Hồ Chí MinhSửa đổi

Kết quả: Đã xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vinhtantran 02:07, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa --Interrupted 16:11, ngày 14 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:45, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Trung tâm thông tin tư liệu Dầu khíSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, chất lượng kém. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:45, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Trục sinSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, nên chuyển sang Wiktionary. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:46, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tâm thầnSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, chuyển sang Wiktionary. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:46, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tường chắnSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Chất lượng kém. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:09, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 08:29, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tần KỳSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:49, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Bài này thiếu thông tin quan trọng, không biết viết về địa danh nào. Người viết duy nhất đã được nhắc hơn 1 tháng để bổ sung nội dung, nhưng không có phản hồi. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 09:21, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tứ KỳSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 07:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:16, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tứ Phủ Chầu BàSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:16, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:46, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Việt Nam trong thời kỳ Đệ Nhất Thế ChiếnSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Chất lượng kém. Xóa. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa - chất lượng kém. Nguyễn Hữu Dng 19:58, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Việt Nam trong thời kỳ Đệ Nhị Thế ChiếnSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Chất lượng kém. Xóa. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa - chất lượng kém. Nguyễn Hữu Dng 09:04, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Vành chínhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:17, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém, kiểu viết này cần cảnh cáo. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:57, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Võ Bình ĐịnhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Chất lượng kém, một bài văn dưới trung bình. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:01, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:06, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Vùng châu thổSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:17, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Văn học Việt Nam thế kỷ 15Sửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Chất lượng kém, tên sai, không bách khoa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:04, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:08, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Vườn quốc gia Bù Gia MậpSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:05, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Vườn quốc gia Phu PhanSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:19, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:07, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

YeongpoSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa chất lượng kém. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:19, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ăn cắpSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:20, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Người viết đáng bị khiển trách. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:10, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đạ TẻhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:20, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:05, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đại học Ngoại ngữ Quân sựSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa chất lượng kém. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:20, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đại tướng Đức Bác ThànhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 20:17, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:21, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:07, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

SOHCSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:50, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:21, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Sân vận động Bình DươngSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:50, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Séc (chứng từ)Sửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:50, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Sơn acrylicSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:50, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Sự vậtSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:50, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Splinter cellSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đời thừaSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa, không bách khoa. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

QuỷSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Richard Moore (Tên thân mật)Sửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa chất lượng kém. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

KIIGASửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:24, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tập Hợp Thanh Niên Dân ChủSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

Kết quả: Đã xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Rungbachduong 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Sparrow 15:54, ngày 14 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 16:06, ngày 14 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lê Minh QuốcSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Đình DinhSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Saigon Children's CharitySửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 19:38, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì yêu cầu xóa bài chưa chính xác. Tra hit Google có 174.000 hit cho Saigon Children's Charity. Đây là 1 tổ chức đăng ký ở VIỆT NAM, Hoa Kỳ và Anh, là một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.chinh0109 11:02, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Thành viên:Chinh0109 mới có 4 sửa đổi trước khi tham gia bỏ phiếu, do đó chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Rạch SỏiSửa đổi

Kết quả: Giữ theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Bài đã được wiki hóa. Casablanca1911 10:02, ngày 21 tháng 6 năm 2007 (UTC)

QUAN ĐỌSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Bài có nội dung kém, nội dung này đã có ở bài Tào Tháo. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:14, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Phần mềm điều khiểnSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Phù KhêSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:30, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Phèn đenSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 12:29, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Pháp thuộcSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

PangdurangaSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

PTTHSửa đổi

Kết quả: Hủy nội dung, đổi thành bài chuyển hướng

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:32, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Đề nghị chuyển hướng sang Trung học phổ thông. Vinhtantran 02:54, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ninh HảiSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 13:17, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ngọa Hổ Tàng LongSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. vì viết linh tinh.--Kd 13:04, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 11:48, ngày 24 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Thành TrungSửa đổi

Kết quả: Giữ theo biểu quyết

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.vì chất lượng kém chứ không phải vì nhân vật--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì đây là nhân vật nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam, vả lại chất lượng...đâu có kém lắm (?) Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 09:17, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Bài này được viết ngày 14 tháng 5 năm 2007 với 1 câu. Sau một tháng, tôi mang ra biểu quyết ngày 12 tháng 6 năm 2007. Ngay sau đó, ngày 15 tháng 6 năm 2007 thì Lưu Nhật Huy đã làm tăng chất lượng của bài. Suy ra là muốn làm tăng chất lượng của một bài thì mang nó ra biểu quyết... Ôi con người! Mekong Bluesman 16:30, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nguyên Thủy Thiên TônSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Mỹ ĐứcSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Máy tính mẹSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Máy chấm thiSửa đổi

Kết quả: Xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Material GirlsSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

M16A2Sửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bia không cồnSửa đổi

Kết quả:đã sửa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chuyển động xoáySửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chân PhiênSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cây bạch hạcSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cô dâu bị bán điSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bình Giang 01:48, ngày 15 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Công dânSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cơ quanSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tên sai, chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:53, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Danh sách các cổng của TCP và UDPSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:51, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Danh sách công ty điện tử Na UySửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:50, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

DelhiSửa đổi

kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:49, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

LamborghiniSửa đổi

Kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:47, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Land of FireSửa đổi

đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém, không hiểu viết về điều gì. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:45, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lily PotterSửa đổi

kết quả:đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Không đáng để riêng, nên đưa vào Harry Potter. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:43, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 15:16, ngày 23 tháng 6 năm 2007 (UTC)

List of ninjutsu in Naruto (S-Z)Sửa đổi

đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:41, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lâm ĐồnSửa đổi

đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:40, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lưu Dương HuySửa đổi

đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:39, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lạc LãngSửa đổi

đã sửa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Bài đã được Thành viên:C sửa, nay là "rất sơ khai". Mekong Bluesman 16:42, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Chất lượng kém, nên đưa vào bài Mãn Châu. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:37, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lục tiểu linh đồngSửa đổi

đã sửa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:42, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:34, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tiếng Việt lóngSửa đổi

đã xóa theo kết quả biểu quyết, nội dung cũ đặt tại Thảo luận:Tiếng Việt lóng

 1. Xóa và mang nội dung sang Wiktionary. Mekong Bluesman 12:15, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bùi Dương 07:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa và đưa sang Wiktionary. Wikipedia không đăng từ lóng. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:33, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý chuyển qua Wiktionary. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 01:49, ngày 22 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Độ co dãn của nhu cầu theo giá cảSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém đã lâu không được sửa.--Bình Giang 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nhà đầu tưSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém đã lâu không được sửa.--Bình Giang 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Mua hàng trực tuyến tại Việt NamSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém đã lâu không được sửa.--Bình Giang 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thị trường ngoại hốiSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém đã lâu không được sửa.--Bình Giang 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đấu giáSửa đổi

Kết quả: Giữ

Xóa
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém đã lâu không được sửa.--Bình Giang 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC) Bài đã được sửa chữa.--Bình Giang 06:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Đã sửa lại nội dung. Giữ. Vinhtantran 02:37, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì đã sửa. An Apple of Newton thảo luận 04:00, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ vì đã được sửa lại.--Bùi Dương 04:37, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ. Đã sửa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:31, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Mai Hữu PhướcSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vinhtantran 02:56, ngày 13 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đường Hàn QuốcSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá --Saigon punkid 11:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chợ LụcSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì không có gì nổi bật. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Công ty cổ phần đường Quảng NgãiSửa đổi

Kết quả: Xóa Có người đề nghị xóa do tiêu chuẩn, tôi chỉ mang ra đây hộ. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)

 1. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

NguSửa đổi

Kết quả: Xóa Có người đề nghị xóa, tôi chỉ mang ra đây hộ. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)

 1. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

PL KyodanSửa đổi

Kết quả: Xóa Có người đề nghị xóa, tôi chỉ mang ra đây hộ. Tmct 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)

 1. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì là bài rác được đưa ra khắp nơi trên Wikipedia. Mekong Bluesman 18:21, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tin rác (spam), không có giá trị. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:47, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Danh sách các loài cá mậpSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Dự đoánSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Lý LanSửa đổi

Kết quả: Giữ

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì có thể sửa chữa và hoàn thiện được. Đây là một dịch giả nổi tiếng ở Việt Nam qua tác phẩm Harry Potter. Vinhtantran 04:39, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
  Tôi đã sửa, các bạn có thể biểu quyết trên nội dung mới. Vinhtantran 10:31, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì là một dịch giả khá nổi tiếng. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ, vì bài đã được bổ sung thông tin.Lưu Ly 13:30, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Trắng
 1. Nếu xét về chất lượng, bài viết tốt. Nếu xét về tiêu chuẩn đưa vào, ở thời điểm này, Lý Lan nổi bật qua lĩnh vực dịch giả văn học. Nếu có người đưa vào dịch giả (hay nhóm dịch giả) của các tuyệt tác nước ngoài như Cuốn theo chiều gió, Nhà thờ Đức bà Pari hay Cây phong non trùm khăn đỏ v.v...., tôi thấy chưa phải lúc. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 23:29, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Natalya Nikolaevna GoncharovaSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ngày giỗ tổSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tên sai, chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:49, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Ngô MâySửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

RheniumSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thủ côngSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tương tưSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Điện thoại không dâySửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 10:28, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa, chất lượng kém--Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

ChartreuxSửa đổi

Đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 13:40, ngày 10 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 03:51, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa--Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Máy tính CasioSửa đổi

Đã xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 13:47, ngày 10 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì không tiêu chuẩn--Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:44, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 15:54, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chè xanhSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 13:47, ngày 10 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:41, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chè đenSửa đổi

Kết quả: Xóa

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 13:47, ngày 10 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa --Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:18, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Chất lượng kém. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 22:43, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Mao Diên ThọSửa đổi

Đã xóa

 1. Xóa. Nội dung kém, không có khả năng phát triển thêm, đã được viết trong bài Chiêu Quân. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:49, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Lê Thy 03:53, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. xóa.--Kd 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:14, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đại học trọng điểm quốc giaSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 17:45, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Vinhtantran 06:03, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Không có hạng trọng điểm để chọn. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:51, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:53, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.--Kd 01:44, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xóa. Lê Thy 03:54, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 8. Xóa--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đại học địa phươngSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo biểu quyết

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 17:45, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vì không có ý nghĩa bách khoa. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:54, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 17:55, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.Lê Thy 03:54, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Thay đổi ý kiến. Đồng ý xóa. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 04:11, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Trắng
 1. Đề nghị chuyển thành Thể loại:Đại học vùng. Vinhtantran 06:06, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Giữ.Vì là một khối trường địa phương cần tìm lại không có --Kd 01:42, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì cần thiết tra cứu,--Bùi Dương 04:35, ngày 12 tháng 6 năm 2007 (UTC)

"nhà sách khai trí"Sửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì không xứng đáng có tại Wikipedia tiếng Việt. Vinhtantran 03:21, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn (chỉ là một nhà sách). Mekong Bluesman 08:33, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá An Apple of Newton thảo luận 12:15, ngày 6 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bùi Dương 01:39, ngày 7 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa.Lê Thy 03:55, ngày 11 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Khí hậu Ấn ĐộSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Kristen DunstSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hệ số thanh thảiSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Độ thanh thảiSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Phần mềm nghe xem nhạcSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vinhtantran 11:09, ngày 6 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Nguyễn CườngSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

The Colour of My LoveSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thẻ lệnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Vải thiềuSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đạo diễn phimSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Harry Potter (nhân vật)Sửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

HegelSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bàn phímSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cửa hàng tiện dụngSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Con TrỏSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. An Apple of Newton thảo luận 10:14, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:06, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Chiếc áo bà baSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết Cùng hai bài Qua bến Ninh Kiều, Đàn sáo Hậu Giang, kèm theo cả Thể loại:Bài hát về Cần Thơ

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Mỗi bài chỉ đúng một câu. Đều được viết từ khá lâu và không thấy bổ xung thêm thông tin gì (tương lai cũng mờ mịt như vậy).--Sparrow 03:30, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 16:08, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Qua bến Ninh KiềuSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Sparrow 03:30, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 12:20, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đàn sáo Hậu GiangSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Sparrow 03:30, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 12:20, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thể loại:Bài hát về Cần ThơSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Sparrow 03:30, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 12:20, ngày 2 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa.--Bùi Dương 07:04, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.--Bình Giang 08:00, ngày 8 tháng 6 năm 2007 (UTC)

AQ chính truyệnSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

An PhúSửa đổi

Số phiếu xóa 3, số phiếu giữ 3, kết quả: Giữ.

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Không tồn tại ít nhất một bài cùng tên, được trang định hướng dẫn đến. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 17:59, ngày 9 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Đã chuyển thành tranh định hướng. --Saigon punkid 17:27, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bãi đá cổ Sa PaSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bông Hồng Vàng và Bình Minh MưaSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bến CầuSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. --Saigon punkid 04:36, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Con người xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Nguyễn Thanh Quang 09:47, ngày 3 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cổ phầnSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Cửu âm bạch cốt trảoSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

DSKSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Di tích lịch sửSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Dân quân tự vệSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Dưa gang tâySửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC))
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Giáo dục Tiểu họcSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

GióSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Huyện Mỹ HàoSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hàng hóa thông thườngSửa đổi

Đã xóa theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hố đen khối lượng siêu lớnSửa đổi

Đã xóa theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Jayavarman IISửa đổi

Kết quả: Giữ bài vì đã sửa.

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Kháng chiếnSửa đổi

Đã xóa theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)

KirhofSửa đổi

Đã xóa theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 06:43, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:57, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa Magnifier (Thảo luận) 14:38, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 1 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 14:17, ngày 5 tháng 6 năm 2007 (UTC)