Thành viên MeomeoSửa đổi

Dân tộc Kinh, tuổi đã có tóc bạc, giai cấp vô sản, phó thường dân xóm chợ, nghề nghiệp xuất thân thợ cơ khí loại xịn, thích rõ ràng, trơn bóng, ngay thẳng, vừa phải, ghét cong vẹo, to quá, nhỏ quá hoặc bằng nhau, không ngại xù xì, thô ráp, sẵn sàng cưa, mài, giũa, đục, tiện hoặc kết nối các chi tiết với nhau. Sợ thất nghiệp, sợ mất điện, sợ đủ thứ nhưng không sợ chủ. Đang rãnh việc.