Eleven ArtsSửa đổi

Solo cùng BoleroSolo cùng Bolero (mùa 2)Sửa đổi

Mạc Đăng LượngSửa đổi

Đại Đồng TiếnSửa đổi

Đông Minh Không phải đủ 5 phiếu giữ đâu, tổng số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5 và xóa cao hơn giữ (hoặc giữ cao hơn xóa) thì kết quả biểu quyết xóa/giữ mới có hiệu lực. — MessiM10 15:17, ngày 23 tháng 7 năm 2019 (UTC)

CVQT Quên, cắt nghĩa mà cứ lo nhìn vô cái phiếu thứ 5 của bạn này mà nói. Thank bác CVQT !  Đ Ô N G - M I N H    15:24, ngày 23 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Tập Đoàn Địa Ốc DCBSửa đổi

Thái Thiên Hồng ĐàoSửa đổi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại chúng RSSửa đổi

Feitan PortorSửa đổi


Nhờ bạn ThiênĐế98 gỡ xuống cho trống bớt.[ Chủ tịch Hiệp hội Wikipedia ] thảo luận 08:15, ngày 8 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Có bao giờ... em sai?Sửa đổi

Nguyễn Hữu LinhSửa đổi