Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2017/09

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 9 năm 2017. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Làng Khổng Lý xã Bình Lãng

Linh Mộc Thủy

Erik (ca sĩ Việt Nam)

Dương Đình Xuyên

Cư sĩ Triệu Phước

Chạm

BusMap


Nguyễn Hữu Nguyên

Thanh Mai (ca sĩ)

Vũ Danh Tuấn