• Tôi biết tôi đang làm gì và tôi muốn gì. Tôi chỉ muốn bài viết của tôi thật chất lượngtồn tại, cho nên tôi đã đọc và hiểu rất kỹ cách viết bài, qui tắc viết bài trên Wikipedia.
  • Nếu bài viết của tôi có vấn đề, xin hãy thảo luận, tranh luận với tôi (nếu tôi sai, tôi chấp nhận bị xử lý) chứ đừng lẳng lặng mà xóa, hãy tôn trọng công sức của người đóng góp cho wiki.
  • Hãy làm việc bằng và bằng tình, chứ đừng làm việc như một cái máy.

Trang nháp về Lou Hoàng