Mục lục

Tháng 5 năm 2008Sửa đổi

Đuốc sốngSửa đổi


Yoga Việt NamSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 17:13, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 18:06, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bd (thảo luận) 13:23, ngày 10 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý Xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:32, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý Xoá. Chất lượng kém. Hung oanh (thảo luận) 09:57, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém.Hung oanh (thảo luận) 10:02, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 7. Xóa vì chất lượng kém. Newone 08:02, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
 1. Giữ vì tiêu chuẩn. Một dòng võ ở một quốc gia là đủ tiêu chuẩn để người ta cần thông tin tìm hiểu. Newone 08:02, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Ý kiến

StorkSửa đổi


Phát triển nhân lực phần mềmSửa đổi


Những cách thông dụng để tạo tình huống gợi tình huống gợi vấn đề.Sửa đổi


Lăng ThốngSửa đổi


LibolSửa đổi

Kết quả: xóa. Tmct (thảo luận) 15:26, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 08:23, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa--Bd (thảo luận) 13:06, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý Xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:32, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì thiếu nguồn dẫn để chứng minh tầm quan trọng. Tân (trả lời) 10:50, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa
Giữ
Ý kiến

Ho Chi MyongSửa đổi


Thong caribaeSửa đổi


Darth SidiousSửa đổi


Cách thức bầu cử ở MỹSửa đổi


Tràng giang (bài thơ)Sửa đổi


Thể loại:Vấn nạn Tây NguyênSửa đổi


Thể loại:Vấn đề Việt NamSửa đổi


Thể loại:Ám sát hoàng giaSửa đổi

Xóa
 1. Xóa, tên không có nghĩa. Mekong Bluesman (thảo luận) 22:23, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Có 2 bài được xếp vào thể loại này và đều không chuẩn. Hai bài đó phải xếp vào thể loại "Thành viên hoàng gia bị ám sát" thì mới đúng. Sau này nếu có loạt bài về những vụ ám sát thành viên hoàng gia thì sẽ tạo thể loại mới và đặt tên đại loại là "Ám sát thành viên hoàng gia" hoặc "Những vụ ám sát thành viên hoàng gia" cho chuẩn xác hơn. tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 14:35, ngày 8 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa. Đồng ý xóa, lý do như trên.Hung oanh (thảo luận) 04:36, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 07:09, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Nhất trí với ý kiến của tieu_ngao_giang_ho1970, phải là "Thành viên hoàng gia bị ám sát" hoặc "Hoàng tộc bị ám sát". Rõ ràng tên thể loại này có vấn đề về tiếng Việt. Nên xoá và đổi tên thể loại.--Trungda (thảo luận) 12:01, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Liệu nên có một thể loại như thế này không:Thể loại:Ám sát vua chúa và nguyên thủ quốc gia. Tôi nghĩ các bài thuộc thể lọai này sẽ nhiều.Hung oanh (thảo luận) 04:36, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Còn một tên khác Thể loại:Hoàng gia bị ám sát. NapoleonQuang (thảo luận) 18:58, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Jackson KeaneSửa đổi


Động vật chân khớpSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì chất lượng quá kém và không có nguồn dẫn chứng. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:25, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 08:44, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Cần nguồn dẫn nếu muốn tồn tại. Tân (trả lời) 01:55, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Từ ấySửa đổi


Thái Thùy LinhSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:25, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Nhất trí xóa.--Trungda (thảo luận) 08:45, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa với nội dung hiện nay. Tân (trả lời) 01:56, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém.Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng quá kém, chưa nói là nhân vật này có đủ tiêu chuẩn đưa vào hay không. Newone 09:48, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

The Image: Volume 1Sửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:25, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 08:58, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)\
 4. Xóa vì chất lượng kém, đề nghị lấy một ít nội dung hợp nhất với bài Bae Yong-jun. Tân (trả lời) 01:58, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Money In the BankSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 21:25, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Nhất trí xoá.--Trungda (thảo luận) 08:56, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém và văn phong không phù hợp với BKTT. Tân (trả lời) 01:59, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Kênh truyền thôngSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì không nguồn dẫn chứng, chất lượng kém và đã từ 23 tháng 2 năm 2008 không được ai làm sửa đổi. Mekong Bluesman (thảo luận)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa vì một thuật ngữ mới rất cần một nguồn dẫn chứng uy tín. Tân (trả lời) 02:00, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Với nội dung hiện tại, đồng ý xóa.Hung oanh (thảo luận) 04:46, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm cho phòng sạch ở các bệnh viện và ngân hàng máu, nhà máy ché biến thủy sảnSửa đổi

Xóa
 1. Xóa vì không nguồn dẫn chứng và không thấy tại các wiki khác. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:41, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly (thảo luận) 00:09, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 03:41, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Đồng ý xóa, dường như lại là một cách quảng cáo một loại máy của Hachien. Tân (trả lời) 02:01, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến
 1. Các bạn khi ghi đồng ý xóa thì cũng nên nêu lý do ra, chí ít đại loại "cùng ý kiến với MB". Bài này có thể sửa cho trung lập, rút ngắn tân lại được không? Không nên lấy lý do là bài ở enwiki không có thì tiếng Việt không cần như thế. Ngoài ra, "ché biến" là gì-có phải là "chế biến" không?Newone 09:54, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Lê Vũ HùngSửa đổi


Truong trung cap nghe Duc hoaSửa đổi

Xóa
 1. Nhất trí xóa vì tiêu chuẩn. Hơn nữa tên bài còn không có dấu.--Trungda (thảo luận) 07:35, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 08:27, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn. Mekong Bluesman (thảo luận) 18:15, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Đồng ý Xóa. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Trường còn quá mới, khó mà có đặc điểm nào nổi bật. Xóa. Tân (trả lời) 02:03, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 6. Xóa vì tiêu chuẩn. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụSửa đổi

Xóa
 1. Nên xoá vì chỉ là một phần nội dung của Chinh phụ ngâm. Bài Chinh phụ ngâm chưa có nhưng cũng không nên tồn tại một Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ vì nó không cần phải tách thành bài riêng.--Trungda (thảo luận) 07:32, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 08:27, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Nếu rảnh tôi sẽ viết Chinh phụ ngâm vào ngày mai. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa -- đồng ý với Việt Hà. Mekong Bluesman (thảo luận) 23:41, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa, chỉ là 1 đoạn trích.Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Lâm Chí HuySửa đổi


Các nhân vật phụ tham gia đội QuidditchSửa đổi

Xóa
 1. Nhất trí xoá vì tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:33, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 08:27, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Đồng ý xóa vì chất lượng kém. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa và màng vào một tiểu mục đề của bài Quidditch. Mekong Bluesman (thảo luận) 23:41, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng quá kém. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Trường THPT Tư Thục Việt ThanhSửa đổi

Xóa
 1. Nhất trí xoá vì tiêu chuẩn.--Trungda (thảo luận) 07:34, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 08:27, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn và chất lượng kém. Mekong Bluesman (thảo luận) 18:15, ngày 2 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Nhất trí xoá. Việt Hà (thảo luận) 15:20, ngày 3 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì tiêu chuẩn. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Trường THPT bán công Nguyễn Tất ThànhSửa đổi

Trường này không đủ tiêu chuẩn, xin mọi người thảo luận thêm và đưa ra biểu quyết--203.160.1.59 (thảo luận) 03:57, ngày 4 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Xóa
 1. Xóa, vì là một trường PTTH bán công, chưa thấy điểm đặc biệt, mà tra Google [[2]], vào 7:21, 6/5/2008 ra có 93 hits, không đủ tiêu chuẩn về tổ chức theo Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào. Việt Hà (thảo luận) 00:23, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bd (thảo luận) 09:04, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa, bài hoàn toàn không nói ra các đặc điểm nào của trường này. Mekong Bluesman (thảo luận) 23:41, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa vì tiêu chuẩn. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 5. Xóa vì tiêu chuẩn.Hung oanh (thảo luận) 04:47, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Trường THCS Tân Phong, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền GiangSửa đổi


Human-ageSửa đổi

Xóa
 1. Xóa, cái game này không có ngay tại English Wikipedia! Mekong Bluesman (thảo luận) 23:41, ngày 6 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 2. Xóa, trò này còn ít người chơi lắm. Avia (thảo luận) 02:37, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 3. Xóa vì tiêu chuẩn và không có nguồn dẫn chứng. Adia (thảo luận) 03:24, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)
 4. Xóa. Tiêu chuẩn. Hung oanh (thảo luận) 04:51, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Giữ
Ý kiến

Anh KiệtSửa đổi

Thành viên:MinhsonngoclySửa đổi

Tiêu bản:Đã hợp nhấtSửa đổi


Tượng Lĩnh, Nông CốngSửa đổi


Ghềnh Đá DĩaSửa đổi


Đàm Thanh SơnSửa đổi


Hệ thốngSửa đổi


Bùi ÝSửa đổi


Sinh vật và môi trườngSửa đổi


Văn Như CươngSửa đổi


Lý ĐợiSửa đổi


Thể loại:Tham nhũng Việt NamSửa đổi


SAP Business OneSửa đổi


Cách mạng khoa học từ sau năm 1945Sửa đổi


Barty Crouch ConSửa đổi


Benjamin BradleySửa đổi


Bùi Thị ChữSửa đổi


Chuyên Thái BìnhSửa đổi


Clip.vnSửa đổi


Hồ Phi NhạnSửa đổi


Hồ Thị KỷSửa đổi


Jean-Michel BadianeSửa đổi


Nguyễn Biểu (nhà địa chất học)Sửa đổi


Nguyễn Sinh KhiêmSửa đổi


Olympics 2008 và sự kiện Lê Minh PhiếuSửa đổi


Phan Nhiên HạoSửa đổi


Phùng Phát ĐạtSửa đổi


Lê Bá Minh Trí (tạm)Sửa đổi


Thanh PhươngSửa đổi


Trung học xây dựng hà nộiSửa đổi


Trường Lương Văn ChánhSửa đổi


Trường Thanh QuanSửa đổi


Tuyết Ẩm ĐaoSửa đổi