1. Chuyên Hoá ĐHQG Hà Nội Hà Nội 143 thí sinh điểm trung bình 24.27
    Trung hoc phổ thông Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh 1,678 thí sinh điểm trung bình 20.54 (có gì lạ)

Chuyện Hài thế kỷ 21