...Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh bay lả rập rờn
Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau...
(Nguyễn Đình Thi)

   

...Tôi yêu đất nước này như thế
Như cây cỏ trong vườn
Như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương
Nuôi tôi thành người hôm nay
Yêu một giọng hát hay
Có bài mái đẩy thơm hoa dại
Có sáu câu vọng cổ chứa chan
Có ba ông Táo thờ trong bếp
Và tuổi thơ buồn như giọt nước trên lá sen
Tôi yêu đất nước này và tôi yêu em...
(Trần Vàng Sao)

Bài viết có đóng góp chủ yếu (đạo văn của nhiều người) sửa

Bài viết có đóng góp có thể coi là đáng kể (dây máu ăn phần) sửa

Bài viết "giữa đường đứt gánh" sửa

Huy chương sửa