Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 10 năm 2005. Xem Nhật trình xóa cho những trang đã bị xóa đi rồi.

AEGESửa đổi

Kết quả: đã xóa, xin đừng thêm phiếu biểu quyết nữa.
 1. Đề nghị xóa AEGE do không đủ tiêu chuẩn. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 12:14, ngày 14 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 2. Xóa: không kiểm chứng được nội dung bài này. Mekong Bluesman 12:20, ngày 14 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 3. Xóa: không đủ tiêu chuẩn. Phan Ba 13:20, ngày 14 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 4. tôi vote giữ nếu và chỉ nếu câu: AEGE được Tạp chí Nature đánh giá là một trong 20 hội đoàn nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất trên thế giới. được tác giả bài viết cho thêm chi tiết rõ ràng là Tạp chí Nature số ra tháng mấy năm nào ... mù mờ thì tôi bảo rằng tôi được Tạp chí "MAD" đề nghị tặng giải Nobel (của mấy tay khùng) cũng không ai biết đúng sai! Làng Điên
 5. Xoá. Tôi google AEGE Grenoble chỉ có 93 kết quả, trong đó có cả Aege Bohr (tên riêng), Asociación de Empresas con gran Consumo de Energía... Avia (thảo luận) 02:54, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 6. Xóa: không đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 03:24, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 7. Xóa: với nội dung hiện tại không đủ tiêu chuẩn để đưa vào. Nguyễn Thanh Quang 14:19, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)

ACEVLSửa đổi

Kết quả: đã xóa, xin đừng thêm phiếu biểu quyết nữa.
 1. Đề nghị xóa ACEVL do không đủ tiêu chuẩn. Xem thảo luận. - Nguyễn Thanh Quang 14:19, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 2. Xóa do không đủ tiêu chuẩn. Phan Ba 14:28, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 3. Xóa câu ACEVL được Tạp chí "02 Pages" đánh giá là một trong 3 hội đoàn hoạt động có hiệu quả nhất ở CH Pháp và một trong 7 hội đoàn hoạt động có hiệu quả nhất trên thế giới. nhưng 02pages lại không phải là 1 reference đáng tin cậy (02pages chưa đạt tiêu chuẩn) -- Làng Đậu
 4. Xóa không đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 19:31, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 5. Xóa vì không kiểm chứng được các thông tin. Mekong Bluesman 19:59, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 6. Xoá. Có mỗi cái Ref thì lại không đáng tin: tạp chí "02 Pages" cũng là của hội sinh viên Lille :D Avia (thảo luận) 02:09, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)

02 PagesSửa đổi

Kết quả: đã xóa, xin đừng thêm phiếu biểu quyết nữa.
 1. Đề nghị xóa 02 Pages do không đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Thanh Quang 16:05, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 2. xóa (Không thể tìm nổi thông tin về tờ báo này và tòa soạn trên mạng Internet!) Làng Đậu
 3. Xóa Cho cả 3 mục từ phía trên có cùng 1 nguồn gốc và lý do. Vietbio 17:56, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 4. Xóa không đủ tiêu chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 19:31, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 5. Xóa vì không kiểm chứng được. Mekong Bluesman 19:59, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 6. Xoá: báo của 1 thiểu số ở 1 địa phương, chưa thấy có ảnh hưởng gì. Avia (thảo luận) 02:09, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 7. Xóa: Không đủ tiêu chuẩn. Phan Ba 05:50, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)

SvlilleSửa đổi

Kết quả: đã xóa, xin đừng thêm phiếu biểu quyết nữa.
 1. Đề nghị xóa trang Svlille do nhóm đó không nổi tiếng đủ để có bài riêng. Có thể viết một trang về Đại học Lille và giải thích về SVLille vào một đoạn. Ngoài ra, trang này không đọc nghe như một quảng cáo, chứ không phải là bài viết cho bộ bách khoa toàn thư, nhất là điều sử dụng từ "chúng ta" thay vì "họ". – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 23:11, ngày 17 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 2. Xoá. Svlille cũng chính là ACEVL. Avia (thảo luận) 02:09, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 3. Xoá. Mekong Bluesman 02:20, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)
 4. Xóa Phan Ba 05:51, ngày 18 tháng 10 năm 2005 (UTC)