Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 7 năm 2019. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Quốc KhanhSửa đổi

Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dânSửa đổi

Hạ VySửa đổi

Phương Diễm HạnhSửa đổi

Trung ChỉnhSửa đổi

Agnes MiraiSửa đổi