Địa chất - khoáng sản cùng với nhiều lĩnh vực liên quan như các ngành khoa học trái đất, tuyển khoáng, luyện kim là một chuyên ngành đặc thù, có đóng góp quan trọng đối với đời sống con người nhưng lại chưa có đủ nguồn thông tin gần gũi, dễ tra cứu online, trình bày có hệ thống và khái quát để công đồng được tiếp cận vốn tri thức phong phú của lĩnh vực này.

Nhưng xét thấy wiki với tính chất và lề lối quản trị của nó không phù hợp để đưa những tri thức kiểu này và càng không phù hợp cho người viết, nhất là kiểu không tìm hiểu, đánh giá kỹ những đóng góp của thành viên mà chỉ khăng khăng những lề lối chủ quan và cứng nhắc, lấy tư duy và hiểu biết hạn hẹp của cá nhân áp đặt cho mọi chuyên môn khác, tôi ngán ngẩm quá chẳng thèm viết nữa.