Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 9 năm 2019. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Danh sách tuyến xe buýt Hà NộiSửa đổi

Trường liên cấp Việt-Úc Hà NộiSửa đổi