• Nếu tôi gửi cho bạn một tin nhắn: vui lòng trả lời trên trang thảo luận của bạn, sau đó đặt {{Hồi âm|tên bạn}} trên trang thảo luận của tôi.
 • Nếu bạn gửi cho tôi một tin nhắn: Tôi sẽ trả lời trên trang thảo luận của tôi, sau đó đặt {{Hồi âm|Future ahead}} trên trang thảo luận của bạn.
 • Vui lòng click vào đây để gửi tin nhắn mới cho tôi.

A

Xin mời bạn tham gia các biểu quyết, thảo luận tháng 10 năm 2019. sửa

Thư mời tham gia biểu quyết, thảo luận cộng đồng

Xin chào bạn Future ahead,

Bạn nhận được thư mời này với mục đích tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc biểu quyết và thảo luận sau đây:

 • Biểu quyết chọn thành viên bảo trì dự án:
 • Biểu quyết và thảo luận về các vấn đề khác của Wikipedia tiếng Việt:

Vì những lý do và những biểu quyết trên có sự ảnh hưởng đến dự án trong thời gian sắp đến, tôi gửi thư mời đến bạn là để lắng nghe quan điểm và ý kiến của bạn, mong bạn tham gia cho ý khiến tại các cuộc biểu quyết và thảo luận trên. Mọi ý kiến, đóng góp của bạn sẽ làm tăng phần phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt.

 • Điều kiện bỏ phiếu:
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo - sửa đổi ba tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu (các biểu quyết chọn thành viên bảo trì).
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo một tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu (Về Cúp Wiki).
 • Điều kiện thảo luận: Tất cả các thành viên tự động xác nhận và vô danh quan tâm.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Xin trân trọng kính mời!

ThiênĐế98

-- ✠ Tân-Vương  12:41, ngày 16 tháng 10 năm 2019 (UTC)Trả lời

Thư mời Thảo luận sửa

Thư mời tham gia Thảo luận cộng đồng

Xin chào bạn Future ahead,

Bạn nhận được thư mời này với mục đích tham gia và đóng góp ý kiến trong các thảo luận sau đây:

Vì những lý do và những biểu quyết trên có sự ảnh hưởng đến dự án trong thời gian sắp đến và tạo tiền lệ giải quyết các vấn đề về rối gian lận biểu quyết, tôi gửi thư mời đến bạn là để lắng nghe quan điểm và ý kiến của bạn, mong bạn tham gia cho ý khiến tại các thảo luận trên. Mọi ý kiến, đóng góp của bạn sẽ làm tăng phần phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt.

 • Lưu ý: Tất cả các thành viên đã đăng ký hoặc vô danh đều được quyền tham gia thảo luận tại dự án Wikipedia tiếng Việt.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Xin trân trọng kính mời!

ThiênĐế98

-- ✠ Tân-Vương  14:04, ngày 23 tháng 10 năm 2019 (UTC)Trả lời

Mời bạn tham gia các biểu quyết tháng 11/2019 sửa

Thư mời tham gia Biểu quyết

Xin chào bạn Future ahead, hiện tại dự án Wikipedia tiếng Việt đang có các biểu quyết sau, rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của bạn:

 • Điều kiện bỏ phiếu:
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo một tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu (Về biểu quyết Quy chế Biểu quyết).
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo - sửa đổi ba tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu (Các biểu quyết chọn thành viên bảo trì).

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Rất mong bạn quan tâm và tham gia các biểu quyết đang được xin ý kiến đã được đề cập trong nội dung thư.

-- ✠ Tân-Vương  13:14, ngày 1 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời

Xin ý kiến sửa

Mời bạn Future ahead, bạn có thể xem xét bài viết Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Thư viện Alexandria này và cho mình ý kiến bài mình đang thi được ko ạ - Good articles (thảo luận) 02:17, ngày 11 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời

Mời tham gia Biểu quyết sửa

Thư mời tham gia Biểu quyết

Xin chào bạn Future ahead, hiện tại dự án Wikipedia tiếng Việt đang có biểu quyết rất quan trọng sau, rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của bạn:

 • Biểu quyết về quy chế biểu quyết của Wikipedia tiếng Việt: Wikipedia:Biểu quyết/Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt, thời hạn biểu quyết từ 22 giờ ngày 1 tháng 11 đến 21 giờ 59 phút ngày 1 tháng 12 năm 2019 (theo giờ Việt Nam, UTC+7; tức từ 15h00 ngày 1/11 đến 14h59 ngày 1/12 (UTC). Nội dung biểu quyết là thống nhất và cấu trúc một cách có hệ thống các dạng biểu quyết, cùng trình bày thêm một số thay đổi quan trọng liên quan đến biểu quyết để tránh hiện tượng rối biểu quyết và thay đổi nhằm thích ứng với thời đại hiện nay của dự án Wikipedia tiếng Việt.
 • Điều kiện bỏ phiếu:
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo một tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Rất mong bạn dành thời gian tham gia, thảo luận biểu quyết trên.

-- ✠ Tân-Vương  13:32, ngày 16 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời

Mời bạn tham gia các biểu quyết sửa

Thư mời tham gia Biểu quyết

Xin chào bạn Future ahead, hiện tại dự án Wikipedia tiếng Việt đang có các biểu quyết rất quan trọng sau, rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của bạn:

 • Biểu quyết về quy chế biểu quyết của Wikipedia tiếng Việt: Wikipedia:Biểu quyết/Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt. Nội dung biểu quyết là thống nhất và cấu trúc một cách có hệ thống các dạng biểu quyết, cùng trình bày thêm một số thay đổi quan trọng liên quan đến biểu quyết để tránh hiện tượng rối biểu quyết và thay đổi nhằm thích ứng với thời đại hiện nay của dự án Wikipedia tiếng Việt.
 • Biểu quyết về Tìm phương cách cấm rối mới của Wikipedia tiếng Việt: Wikipedia:Biểu quyết/Chống rối trong "thời đại mới". Nội dung biểu quyết là thống nhất phương cách mới để cấm các con rối phá hoại mang tính hệ thống tại Wikipedia tiếng Việt.
 • Điều kiện bỏ phiếu:
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo một tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Rất mong bạn dành thời gian tham gia, thảo luận biểu quyết trên.

-- ✠ Tân-Vương  12:44, ngày 21 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời

Mong chờ bạn tham gia biểu quyết về chống phá hoại Wikipedia tiếng Việt sửa

Thư mời tham gia Biểu quyết

Xin chào bạn Future ahead, hiện tại dự án Wikipedia tiếng Việt đang có biểu quyết rất quan trọng, là Biểu quyết về Tìm phương cách cấm rối mới của Wikipedia tiếng Việt: Wikipedia:Biểu quyết/Chống rối trong "thời đại mới". Nội dung biểu quyết là thống nhất phương cách mới để cấm các con rối phá hoại mang tính hệ thống, gây rất nhiều hệ lụy xấu cho bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt. Thời hạn chót để tham gia biểu quyết: 20 giờ 59 phút ngày 3 tháng 12 năm 2019.

 • Điều kiện bỏ phiếu:
 • 300 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu và tài khoản khởi tạo một tháng trước khi biểu quyết chính thức bắt đầu.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư này. Rất mong bạn dành thời gian tham gia biểu quyết trên.

-- ✠ Tân-Vương  13:25, ngày 30 tháng 11 năm 2019 (UTC)Trả lời

Vấn đề về nguồn và cấp phép bản quyền của Tập tin:AVB-Ethernet-connections.pdf sửa

 
File Copyright problem

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:AVB-Ethernet-connections.pdf. Tuy nhiên, tập tin lại thiếu thông tin về tình trạng bản quyềnnguồn gốc của nó. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền.

Nếu bạn không tự tạo ra tập tin, bạn cần phải xác định ai là chủ sở hữu bản quyền. Nếu bạn lấy nó từ một trang web, vui lòng ghi liên kết đến trang web mà bạn lấy hình, kèm với tóm tắt điều khoản sử dụng của trang web về nội dung của nó. Nếu người giữ bản quyền gốc không có liên hệ gì với trang web, họ cũng phải được ghi công rõ ràng. Bạn cũng cần chỉ rõ hình ảnh được cấp phép theo dạng bản quyền nào. Vui lòng tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để biết bạn được và không được phép tải tập tin nào lên Wikipedia. Trang về các thẻ bản quyền có thể giúp bạn chọn thẻ bản quyền phù hợp với tập tin của bạn.

Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả hình. Nếu thông tin cần thiết không được bổ sung trong vòng vài ngày tới, nó sẽ bị xóa.

Nếu bạn còn tải lên các tập tin khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi nguồn và ghi thẻ cho nó chưa. Bạn có thể xem danh sách tập tin bạn đã tải lên tại liên kết này. Nếu bạn có câu hỏi xin hãy đặt câu hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. Xuân (thảo luận) 08:11, ngày 6 tháng 12 năm 2019 (UTC)Trả lời

Tập tin bên enwiki. https://en.wikipedia.org/wiki/File:AVB-Ethernet-connections.pdf Future ahead (thảo luận) 08:21, ngày 6 tháng 12 năm 2019 (UTC)Trả lời
Xin chào, vấn đề là chúng ta phải nêu rõ ràng các thông tin đó ra, bạn có thể copy nguyên trang tập tin từ en.wiki rồi dán sang vi.wiki cũng được. Xuân (thảo luận) 19:59, ngày 18 tháng 12 năm 2019 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia Cuộc chạy đua King of DYK năm 2020 sửa

 
Cuộc chạy đua King of DYK năm 2020 !!!

Xin chào bạn ! Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, wikipedia bắt đầu khởi động cuộc chạy đua mới giành danh hiệu King of Did You Know (Vua chuyên mục Bạn có biết?)

Hãy cùng tham gia bằng việc viết nhiều bài viết cho chuyên mục Bạn có biết? với những nội dung bạn cảm thấy thú vị và đề cử ở đây: Wikipedia:Bạn có biết trong phần Đề cử, góc trên bên phải.

Xem thêm thông tin tại đây Wikipedia:King of DYK, Wikipedia:King of DYK 2019

[ W T L ] thảo luận 04:48, ngày 4 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Sửa đổi - thay đổi hành chính sửa

Chào bạn Future ahead, sửa đổi vừa rồi tôi thực hiện ở bài Vị Quang là do mới có thay đổi hành chính, sáp nhập. Mời bạn xem ở đây http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1105 6characters (thảo luận) 03:28, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Bạn nên ghi tên cũ vào bài mới tạo để truy dấu chứ xóa nội dung hàng loạt vậy không ổn.Future ahead (thảo luận) 03:36, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời
Các thành viên trong dự án hành chính sẽ cùng thực hiện, những bài này phải làm cả tuần mới xong vì sáp nhập đến hàng trăm xã, nên mong bạn thông cảm 6characters (thảo luận) 03:41, ngày 13 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Tin tức sửa

 Vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, Tin tức đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Mikhail Vladimirovich Mishustin, mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nếu bạn tìm thấy những bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể phù hợp để thêm vào mục tin tức, hãy thêm vào đây.

KhaiDo (thảo luận) 09:44, ngày 19 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời nhận xét bài sửa

Mời bạn Future ahead xem xét và cho ý kiến đánh giá bài ở trang này ạ Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/The Fame Ball Tour BEST (thảo luận) 02:49, ngày 23 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Một ngôi sao dành cho bạn! sửa

  Ngôi sao Nguyên bản
Tặng bạn vì hoạt động đóng góp cho wiki của bạn. [ Lãnh chúa Wikipedia tiếng Việt ] thảo luận 13:14, ngày 14 tháng 2 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời Future ahead sửa

  Mời bạn cùng tham gia viết bài viết tốt cho trang biểu quyết bài viết tốt, bài “Bánh mì thịt”.

Chú ý: cái này là mời phụ viết và phụ chỉnh sửa chứ không phải xin ý kiến. Cùng viết cho vui nhé.

Hãy cùng tích cực tham gia phụ viết các bài viết tốt cho wikipedia, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

Ipedi57 (thảo luận) 02:26, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa bài viết Nguyễn Mạnh Cường sửa

 

Bài viết Nguyễn Mạnh Cường đã được đề nghị xoá. Thông báo đề nghị xoá bài đặt trong bài viết sẽ giải thích rõ lý do.

Mặc dù mọi đóng góp cho Wikipedia đều được hoan nghênh, một số nội dung và bài viết có thể sẽ bị xóa vì một số lý do.

Bạn có thể phản đối đề nghị xóa trang này bằng cách xóa bỏ thông báo {{proposed deletion/dated}}, tuy nhiên hãy giải thích lý do trong tóm lược sửa đổi của bạn hoặc trên trang thảo luận của bài viết.

Hãy xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời bản mẫu {{proposed deletion/dated}} có thể ngăn quy trình đề nghị xoá, nhưng còn có nhiều quy trình xoá khác có thể được nêu ra. Đặc biệt, quy trình xoá nhanh có thể khiến bài viết của bạn bị xoá mà không cần thảo luận, và trang biểu quyết xoá bài cho phép các thành viên thảo luận để tiến tới đồng thuận về việc xoá một bài nào đó. Theblues (thảo luận) 12:22, ngày 5 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng Việt sửa

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Chia quá nhỏ thể loại sửa

Đúng là tôi có hơi vội vàng khi gọm các thể loại. Lý do là vì có quá nhiều thể loại chia chi tiết nhưng chỉ có một vài bài. Trong khi đó hoàn toàn có thể hợp nhất nó vào một thể loại lớn, hoặc có thể dùng nhiều thể loại phối hợp. Wikipedia tuy có khuyến cáo chia vào thể loại chi tiết khi thấy thể loại lớn bắt đầu đông đúc, nhưng trên thực tế, các thể loại tướng lĩnh công an, quân đội được chia chi tiết đến nỗi mỗi thể loại chỉ có được vài bài, thậm chí có nhõn mỗi 1 bài. Cách phân loại này, ở các wiki khác cũng không chia như ta (dù số bài họ đông đúc hơn nhiều). Theo tôi là đều đấy không cần thiết, vì vậy nên nhập vào thể loại thập niên. Bên cạnh đó, không nhất thiết phải thêm thể loại đến từng năm phong qua từng cấp bậc. Chúng ta chỉ cần chia theo thời điểm thụ phong cấp bậc đương nhiệm hoặc cấp bậc cao nhất mà thôi. Chia quá chi tiết, các thể loại chồng lắp, sẽ làm khó khăn thêm cho bộ máy tìm kiếm và công cụ bot mà thôi. Thái Nhi (thảo luận) 09:25, ngày 18 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

bạn có thể mở trang thảo luận ở thể loại tương ứng để thảo luận trước khi xóa hàng luật như vậy. Giờ mất công phục hồi lùi sửa từng bài, quá mệt mỏi.Future ahead (thảo luận) 09:27, ngày 18 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi thấy mỗi năm công an phong khoảng 35 thiếu tướng mới, đủ để làm một thể loại riêng.Future ahead (thảo luận) 09:37, ngày 18 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
Mỗi thể loại chia thành công an-quân đội, cấp bậc, năm phong, nhiều lắm mỗi thể loại chỉ vài chục có phải là quá loãng không? Rồi ở những thể loại quá ít thì sao? Chia quá chi tiết trong khi thể loại lớn hơn vẫn còn trống vắng không phải là việc cấp thiết, huống chi nhiều bài lại vắn tắt thông tin. Đành rằng vi.wiki nên có cách phân loại riêng, nhưng việc tham khảo, học hỏi từ các cộng đồng khác cũng nên chú ý. Tôi ví dụ:
Tham khảo từ các phiên bản khác dùng cho chính quốc gia họ, ta thấy không có phiên bản nào chia nhỏ thể loại đến mức từng nhánh, từng cấp bậc, từng năm phong. Toàn bộ đều dùng các bài viết danh sách để làm bài chính thể loại.
Vì vậy, theo tôi, ta không nhất thiết phải chia quá chi tiết. Ở mức độ phân chia theo các thể loại đơn: cấp bậc, nhánh, năm phong đã là khá đủ. Thái Nhi (thảo luận) 11:13, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
Lí do chính của bạn là gì tôi không hiểu. Bạn không muốn nhiều thể loại? Tôi thấy việc phân chia thể loại giúp ích cho việc tìm kiếm thông tin. Với lại cần phải nhìn xa trông rộng.Future ahead (thảo luận) 11:26, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
Nhập các thể loại nhỏ thành một thể loại to thì rất đơn giản nhờ bot. Nhưng làm ngược lại là không dễ. Bạn nên cân nhắc trước khi hành động nếu không công sức của người khác đổ sông đổ bể hết.Future ahead (thảo luận) 11:35, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
Đơn giản là tôi không cho rằng việc chia quá chi tiết đến mỗi thể loại chỉ còn vài bài là phù hợp. Không như bạn nghĩ, bot không chỉ nhập và còn có thể để phân chia các nhóm bài (tôi thường dùng cách này để chuyển các bài sinh học hoặc các bài về hành chính về các thể loại con). Chính vì dùng bot, tôi hiểu sự bất tiện trong việc chia quá nhỏ thể loại ngoài việc làm giảm khả năng tìm kiếm, còn làm tăng nguy cơ bị vòng lặp (tức là các thể loại xếp theo vòng) dẫn đến vô hiệu bộ dò của chương trình AWB. Kinh nghiệm phân loại bài theo thể loại của tôi cho thấy, trừ khi số bài quá nhiều (chừng trên 1.000, ít nhất cũng phải trên 200) thì nên chia nhỏ nếu có thể, còn lại, chỉ nên chia đến thể loại kép (tức là không nên có quá 2 yếu tố vào 1 thể loại). Tôi ví dụ, nếu chỉ để mỗi [[Thể loại:Thiếu tướng Việt Nam]] thì quá chung và số lượng bài chắc chắc sẽ trên 500, vì vậy, chuyện chia thành 2 thể loại [[Thể loại:Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam]] và [[Thể loại:Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]] là hợp lý và cân đối. Nhưng nếu chia nhỏ hơn nữa (như thêm năm phong), thì số lượng thể loại con thêm rất nhiều trong khi số bài mỗi thể loại lại rất ít và không cân đối.
Để ra một phương án dung hòa, tôi phải tham khảo các phiên bản ngoại ngữ, và nhận rõ là cách làm của ta hiện nay hoàn toàn chủ quan (chỉ vì ta muốn thật chi tiết) mà không quan tâm việc đó có cần thiết hay không? Nếu không hợp lý thì chúng ta nên sửa, trước không hợp lý thì xem như tham khảo để nó hợp lý hơn, chứ không nên xem là đổ sông đổ bể.
Nếu chúng ta vẫn không thể hiểu rõ nhau hơn, thì chúng ta thử tham khảo ý kiến cộng đồng xem. Bạn yên tâm, nếu cộng đồng ủng hộ bạn, tôi sẽ dùng bot phân lại nhanh thôi. Thái Nhi (thảo luận) 12:54, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Nhờ xíu sửa

Xin chào, sẵn tiện chạy bot nhờ bạn thay giúp Tập tin:Map of Minnesota highlighting St. Louis County.svg bằng File:Map of Minnesota highlighting Saint Louis County.svg, để tôi xóa hình trùng, cảm ơn nhiều. Haku (thảo luận) 15:36, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Vấn đề bản quyền hình ảnh đối với Tập tin:Dihoc1.jpg sửa

 

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Dihoc1.jpg. Tuy nhiên, hiện nay nó thiếu thông tin về tình trạng bản quyềncấp phép sử dụng. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền. Nó có thể bị xóa trong thời gian ngắn sắp tới, trừ khi chúng tôi có thể xác nhận rằng nó có một giấy phép chấp nhận được và nguồn gốc để kiểm chứng. Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả tập tin. Bạn có thể tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để xem bạn được và không được những tập tin nào lên Wikipedia. Bạn có thể tìm thấy một thẻ quyền phù hợp với tập tin của bạn tại trang về thẻ quyền.

Xin bạn vui lòng kiểm tra lại tất cả các tập tin mà bạn đã tải lên để chắc chắn chúng đã được ghi thông tin đầy đủ. Đây là dánh sách tập tin do bạn tải lên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy tự nhiên nêu nó lên tại trang những câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn về sự hợp tác của bạn. NHD (thảo luận) 09:16, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. MessiM10 10:42, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Bot giả sửa

Xin chào, bạn có thể xin quyền bot giả một khoảng thời gian ngắn nếu có các sửa đổi tự động để tránh làm tràn trang Thay đổi gần đây. Haku (thảo luận) 11:32, ngày 2 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Gốc họ Mạc của Hoàng Diệu sửa

Link chết. Bạn ạ.Doãn Hiệu (thảo luận) 01:48, ngày 3 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

tôi không phải người viết bài này bạn ạ.Future ahead (thảo luận) 02:10, ngày 3 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Vụ án Hồ Duy Hải sửa

Chào bạn! Tôi thấy một bài viết như Vụ án Hồ Duy Hải mà không có link lưu trữ nào thì không ổn lắm, nhất là bản chất thất thường, không ổn định của vụ việc. Ngoài ra trong bối cảnh xuất hiện của nhân vật Nguyễn Hữu Nghị thì tôi không chắc những bài viết trước đây về Nguyễn Văn Nghị có thể tiếp tục tồn tại trong tương lai hay không. 14 09:54, ngày 16 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Chính theo bài báo tham khảo (để nói Nguyễn Mi Sol là Nguyễn Văn Sơn, số thứ tự là 18) thì Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Mi Sơn là hai người khác nhau. Nguyễn Văn Sơn, s.1980, lúc đó làm thợ bạc tại Kim Long. Còn Nguyễn Mi Sol đã từng làm thợ bạc tại Kim Long thôi, còn lúc đó làm việc tại Tp HCM. Nếu NMS là NVS trong bản án giám đốc thẩm thì bạn nên đưa link bản án giám đốc thẩm đó vào để chú thích. Còn bạn đưa link báo Pháp luật, và tôi vào báo Pháp luật theo link đã đưa thì lại thấy là NMS và NVS là 2 người khác nhau, một ở Nhị Thành, một ở Tp HCM. Linhcandng (thảo luận) 07:17, ngày 17 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia các biểu quyết sửa

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 23:23, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời

Một chiếc bánh baklava cho bạn! sửa

  tặng bạn chiếc bánh, chúc bạn đóng góp cho Wikipedia vui vẻ. Le Duc Anh (💬📝) 09:11, ngày 20 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết nhân sự sửa

Chào bạn, Wikipedia Tiếng Việt hiện nay đã có hơn 1.2 triệu bài vì vậy cần thiết phải có đội ngũ nhân sự mới để quản lý nội dung cũng như đánh giá lại năng lực các BQV cũ. Mời bạn tham gia các biểu quyết tại:

Trân trọng! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Đề nghị xóa bài viết Nguyễn Văn Hoàn sửa

 

Bài viết Nguyễn Văn Hoàn đã được đề nghị xoá. Thông báo đề nghị xoá bài đặt trong bài viết sẽ giải thích rõ lý do.

Mặc dù mọi đóng góp cho Wikipedia đều được hoan nghênh, một số nội dung và bài viết có thể sẽ bị xóa vì một số lý do.

Bạn có thể phản đối đề nghị xóa trang này bằng cách xóa bỏ thông báo {{proposed deletion/dated}}, tuy nhiên hãy giải thích lý do trong tóm lược sửa đổi của bạn hoặc trên trang thảo luận của bài viết.

Hãy xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời bản mẫu {{proposed deletion/dated}} có thể ngăn quy trình đề nghị xoá, nhưng còn có nhiều quy trình xoá khác có thể được nêu ra. Đặc biệt, quy trình xoá nhanh có thể khiến bài viết của bạn bị xoá mà không cần thảo luận, và trang biểu quyết xoá bài cho phép các thành viên thảo luận để tiến tới đồng thuận về việc xoá một bài nào đó.  A tám 12:56, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Hồ Duy Hải sửa

Sao bạn sửa lại năm sinh của Nguyễn Mi Sol và Đinh Vũ Thường vậy? Linhcandng (thảo luận) 07:16, ngày 22 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Nguyễn Mi Sol từ năm 2008 đến năm 2020 là Nguyễn Mi Sol sinh năm 1980 mà bạn. Gần đây mới có thêm thông tin 1984.Future ahead (thảo luận) 08:47, ngày 22 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên sửa

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên ở:

Một số lưu ý:

Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt.Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 22:05, ngày 3 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết sửa

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Một số lưu ý:

 • Bạn tham khảo quy định Wikipedia:Biểu quyết để xem cách thức bầu và xem bạn đã hợp lệ bầu cử bỏ phiếu hay chưa. Nếu chưa, bạn được hoan nghênh nêu ý kiến ở phần Ý kiến.
 • Nếu bạn không muốn nhận thư mời này, xin xóa tên ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời.

Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt. Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 05:43, ngày 13 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia một số biểu quyết ở Wikipedia tiếng Việt sửa

 
Mốc 1.25 triệu bài của Wikipdia tiếng Việt

Năm 2020, nhân dịp mọi người có thời gian rảnh rỗi hơn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vì vậy, xin phép mời bạn tham gia một số biểu quyết. Dẫu biết rằng có thể bạn không thích tham gia biểu quyết, tuy nhiên hiện nay dự án chúng ta có nhiều biến chuyển, tôi hi vọng lắng nghe được ý kiến của bạn để giúp dự án ngày càng phát triển hơn. Một số biểu quyết bạn có thể tham gia:

 1. Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu
 2. Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết
 3. Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm
 4. Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nothing I Can't

Nếu bạn không muốn nhận thư mời này, xin xóa tên ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt. Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 00:54, ngày 24 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Xin vui lòng kiểm tra email của bạn sửa

Xin chào Future ahead: Xin vui lòng kiểm tra email của bạn! Chủ đề: "The Community Insights survey is coming!" Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email tới surveys@wikimedia.org.

(English: Please check your email and spam! Subject is "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Sorry for the inconvenience, you can read my explanation here.

MediaWiki message delivery (thảo luận) 18:30, ngày 25 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết tháng 10/2020 sửa

 
Mốc 1.25 triệu bài của Wikipdia tiếng Việt

Chào bạn mời bạn tham gia một số biểu quyết tháng 10/2020:

 1. Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên
 2. Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên
 3. Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên
 4. Wikipedia:Biểu quyết (đang diễn ra)

Nếu bạn không muốn nhận thư mời này, xin xóa tên ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt. Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 20:44, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất sửa "Bản mẫu:Chất lượng dịch" sửa

Từ năm 2018 tới 2020, tệ nạn "dịch máy chất lượng kém" đã trở nên nghiêm trọng nhất trong lịch sử Wikipedia tiếng Việt (tính từ năm 2003) gây ra bởi các thành viên tham "tiền thưởng" từ nhiều cuộc thi khác nhau trong suốt 2 năm (cuộc thi lớn nhất có giải nhất là 46 triệu), trong một dự án vốn dĩ được xây dựng suốt 17 năm từ sự "tự nguyện" (một phần do sự dễ dãi và thờ ơ của cộng đồng). Hậu quả nghiêm trọng cỡ nào thì bạn có thể vô trang biểu quyết để xem rõ hơn. Trong khi lượng rác được "tích trữ" qua năm tháng càng ngày càng nhiều nhưng người dọn rác (dịch máy clk) thì không có ai! Tôi thiết tha cầu khẩn cộng đồng cần phải tìm ra phương án gì đó để bảo vệ dự án Wikipedia thân thương của chúng ta và gìn giữ công sức suốt 17 năm trời của bao nhiêu người làm việc "tự nguyện" trước khi quá muộn. Nếu đề xuất này được thông qua, tôi sẽ là người duy nhất (do không có ai khác xung phong làm) xung phong dọn sạch rác để tiến hành đồng nhất bản mẫu; bản mẫu mới sẽ có nhiệm vụ trong việc hạn chế tối đa lượng rác thải ra nhằm đảm bảo một Wikipedia sạch rác như xưa. Tôi sẵn sàng xắn tay lên làm, nhưng tôi cần cộng đồng "lên tiếng" đồng thuận. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:56, ngày 12 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời

Nguyễn Phú Trọng sửa

 * Chào bạn, bạn vừa lùi sửa đổi của tôi. Đề mục "Phát biểu" trong bài này thật sự rất không bách khoa. Wikipedia không phải là nơi diễn thuyết cũng không phải là một mớ bừa bãi các thông tin. Tôi đã dời tất cả các phát biểu đó sang Wikiquote. —  Băng Tỏa  14:44, ngày 11 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết tháng 1 năm 2021 sửa

Chào bạn mời bạn tham gia một số biểu quyết tháng 1 năm 2021:

 1. Wikipedia:Biểu quyết/Tiêu chí áp dụng cho công cụ Content Translation 2
 2. Wikipedia:Biểu quyết/Viết hoa hay không viết hoa chữ Nhà khi gọi tên triều đại

Nếu bạn không muốn nhận thư mời này, xin xóa tên ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Mọi ý kiến của bạn đều được chào mừng và là 1 nội dung quý giá để phát triển dự án Wikipedia Tiếng Việt. Trân trọng!

Liên hệ nếu có thắc mắc: Alphama (thảo luận · đóng góp), Bot thay mặt: AlphamaBot (thảo luận) 09:33, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên sửa

Mời bạn tham gia BQ BTN Tuanminh vì tội dịch máy clk số lượng lớn + dung lượng lớn, bao che và cổ xúy cho dịch máy clk, và lạm quyền. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:51, ngày 28 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời

Cố vấn sửa

Chào bạn, nếu bạn có hứng thú, mời bạn đăng ký trở thành cố vấn cho các thành viên mới của Wikipedia tại Wikipedia:Dự án Phát triển cộng đồng/Danh sách thành viên cố vấn. AlphamaBot (thảo luận) 16:30, ngày 13 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận tìm đồng thuận sửa

Chào bạn, trân trọng mời tham gia:

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 11:39, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 19:08, ngày 7 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận tìm đồng thuận sửa

Chào bạn, trân trọng mời tham gia:

Ý kiến của bạn hết sức quan trọng cho việc phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt. Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở các thảo luận/biểu quyết này.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 08:58, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Đàm Văn Đạo sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Đàm Văn Đạo với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đàm Văn Đạo cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết.  A l p h a m a  Talk 03:24, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận sửa

Xin chào, mời bạn tham gia:

Ý kiến của bạn hết sức quan trọng cho việc phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt. Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở các thảo luận/biểu quyết này.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 10:00, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Dương Trọng Minh sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Dương Trọng Minh với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dương Trọng Minh cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 09:11, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời

Tháng 07/2021: Thư mời tham gia các biểu quyết/thảo luận sửa

 

Xin chào, mời bạn tham gia các biểu quyết/thảo luận sau:

Ý kiến của bạn hết sức quan trọng cho việc phát triển dự án Wikipedia tiếng Việt. Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở các thảo luận/biểu quyết này.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, bạn có thể gỡ tên mình ở Thành viên:Alphama/Danh sách thư mời. Cảm ơn bạn! Bot thay mặt Alphama. AlphamaBot (thảo luận) 10:03, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Trường Du lịch, Đại học Huế sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Trường Du lịch, Đại học Huế với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trường Du lịch, Đại học Huế cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Nguyenhai314 (thảo luận) 00:22, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời

Chữ Ð sửa

Tôi thấy bạn hay tạo nhiều bài về chính trị gia mà lại dùng chữ Ð. Bạn lưu ý, đây là chữ Ð trong bảng chữ cái Bắc Âu, nó khác hoàn toàn với Đ trong bảng chữ cái tiếng Việt và vì vậy sai hoàn toàn. Đề nghị bạn gõ đúng chữ Đ. Cảm ơn bạn! Hari caaru (thảo luận) 20:48, ngày 19 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư mời tham gia biểu quyết, thảo luận về Huyện cấp thị sửa

Chào bạn, hiện tại ở Wikipedia đang có thảo luận về cách dịch đơn vị hành chính "Huyện cấp thị" của Trung Quốc sang tiếng Việt.

Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở thảo luận/biểu quyết này. Ý kiến của bạn rất quan trọng trong việc xác định đúng tính chất cấp bậc, địa vị của đơn vị hành chính đó, làm cơ sở cho việc xây dựng các bài viết liên quan trong Dự án hành chính Trung Quốc. Xin lỗi nếu đã làm phiền bạn. Rượu Thịt Chó (thảo luận) 14:05, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài + Thời gian sửa

Xin chào bạn Future ahead, tôi là Nacdanh, hy vọng không làm phiền đến bạn. Hiện tại, Wikipedia tiếng việt đang có biểu quyết về tên bài, đây là vấn đề quan trọng với cộng đồng. Lá phiếu của bạn vô cùng quý giá, quyết định đến nhiều quy định tiêu chuẩn hóa của Wikipedia tiếng Việt sau này. Trân trọng mời bạn góp ý và cho phiếu tại Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài + Thời gian. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ. – Nacdanh (thảo luận) 06:54, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời

Thư gửi từ Wikipedia sửa

 
Xin chào, Future ahead. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.

Jonathanmpham (thảo luận) 11:08, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:19, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Bùi Cao Nhật Quân sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Bùi Cao Nhật Quân với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bùi Cao Nhật Quân cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Màu tím hoa sim 12:02, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Tập tin:Quy tac ban tay phai.jpg không tự do nhưng không được dùng đến sửa

 

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Quy tac ban tay phai.jpg. Theo như trang mô tả tập tin thì đây là một tập tin không tự do và do đó cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chí để sử dụng hợp lý. Một trong các tiêu chí đó là tập tin phải hiện diện trong ít nhất một bài viết, nhưng tập tin này lại đang không nằm trong bài viết nào. Nếu nó từng hiện diện trong một bài viết nào đó, bạn có thể đến đó và xem tại sao nó lại bị gỡ ra. Bạn có thể đưa nó lại vào bài nếu bạn cho rằng tập tin vẫn còn hữu ích. Tuy nhiên, nếu tập tin này có thể được thay bằng một tập tin tự do, thì ta phải ưu tiên dùng tập tin tự do đó hơn một tập tin có bản quyền (xem quy định của Wikipedia về nội dung không tự do).

Sau bảy ngày mà vẫn không được dùng trong bất kỳ bài viết nào thì tập tin này sẽ bị xóa dựa trên tiêu chí xóa nhanh của Wikipedia. Mong bạn lưu ý giúp. Cảm ơn bạn.SongVĩ.Bot (thảo luận) 09:15, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời

Trương Mỹ Lan sửa

See zh:張美蘭 (商人), Ha Ha Ha! I'm Taiwanese Man. --2001:B400:E4F8:4F81:8D51:740E:8C7F:8133 (thảo luận) 14:20, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời

Xin phép sửa bài Chủ tịch nước sửa

Hiện tại nhiệm kỳ chủ tịch nước đã không còn theo nhiệm kỳ của quốc hội, nhiệm kỳ quốc hội sẽ kết thúc vào tháng 7 nhưng tháng 4 thì đã miễn nhiệm chủ tịch nước do đó nhiệm kỳ chủ tịch nước là 5 năm nên mình sẽ bỏ đi phần theo nhiệm kỳ của quốc hội. Về phần mục tuyên thệ khi tuyên thệ chủ tịch nước sẽ nói ra tên của mình bằng chứng là khi ông Thưởng mới đây lúc tuyên thệ không hề nói tên của mình ra và ông Phúc trước đó cũng như vậy do đó mình sẽ sửa phần tuyên thệ về lại bản trước đó của mình. – Vẵng Đu (thảo luận) 13:52, ngày 1 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời

Bạn sửa thoải mái mà, chỉ cần nguồn uy tín. – Future ahead (thảo luận) 08:02, ngày 2 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời
1) nhiệm kì chủ tịch nước theo nhiệm kì Quốc hội, giữa nhiệm kì có thể bị bãi nhiệm bất cứ lúc nào, theo quy định của Hiến pháp.
2) lời tuyên thệ có quy định trong luật không, nếu có bạn cần dẫn nguồn. – Future ahead (thảo luận) 02:58, ngày 3 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời
Lời tuyên thệ chủ tịch nước không có quy định nhưng trong các video quay lại và các bài báo đều ghi rõ lời tuyên thệ của chủ tịch nước, các chủ tịch nước đều không xưng tên, lần duy nhất chủ tịch nước xưng tên là khi ông Quang trở thành chủ tịch nước đầu tiên tuyên thệ vào ngày 2/4/2016 và khi tuyên thệ lại vào ngày 25/7/2016 ông không hề xưng tên. Bạn có thể lên youtube để tìm. – Vẵng Đu (thảo luận) 14:59, ngày 3 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời
Nếu không có quy định thì mỗi vị chủ tịch nước mới tự phát biểu theo ý mình. Nếu vậy mục này phải xóa đi. – Future ahead (thảo luận) 01:45, ngày 4 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời
Theo Khoản 8 Điều 8 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 do Quốc hội Việt Nam khóa 13 ban hành, sau khi được bầu, Chủ tịch nước phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, nên mình mong bạn sẽ xem xét giữ lại câu:"Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". Vì đây là câu tuyên thệ chính mà không chỉ Chủ tịch nước kể cả Thủ tướng, Chủ tịch QH, Chánh án tối cao đều dùng khi tuyên thệ nhậm chức. – Vẵng Đu (thảo luận) 14:23, ngày 5 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời
luật chỉ quy định tuyên thệ trung thành chứ không quy định câu chữ, nên không thể cho vào được bạn. Mỗi vị có thể có cách nói riêng của họ. Quy định không có nói trung thành với Đảng mà có vị cho thêm vào đó thôi. Về nguyên tắc, bất cứ đại biểu Quốc hội nào dù không là đảng viên Đảng Cộng sản vẫn có thể được Quốc hội bầu giữ chức này. – Future ahead (thảo luận) 02:47, ngày 6 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Cao Thị Ngọc Dung sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Cao Thị Ngọc Dung với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Cao Thị Ngọc Dung cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Cỏ úa (thảo luận) 04:36, ngày 14 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Nguyễn Đình Đức (kiểm sát viên) sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Nguyễn Đình Đức (kiểm sát viên) với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Đình Đức (kiểm sát viên) cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Cỏ úa (thảo luận) 04:44, ngày 14 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. 💥See the explosion 06:22, ngày 27 tháng 8 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa nhanh Nguyễn Hoàng Việt sửa

 

Xin đừng tiếp tục thêm các trang không phù hợp, như Nguyễn Hoàng Việt, vào Wikipedia. Làm như vậy là bạn đã không tuân theo quy định của Wikipedia và các trang có thể bị xóa nhanh theo tiêu chí xóa nhanh C3. Nếu bạn chỉ đang thử nghiệm với Wikipedia, hãy đến Chỗ thử.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách truy cập trang này và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Pminh141thảo luận 02:29, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa nhanh Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 sửa

 

Nếu đây là bài viết đầu tiên bạn tạo, bạn có thể muốn đọc hướng dẫn viết bài viết đầu tiên của bạn.

Bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng Thuật sĩ bài viết nhầm giúp bạn tạo các bài viết.

Bài viết Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã được gắn thẻ yêu cầu xóa nhanh khỏi Wikipedia theo mục BV4 của quy định xóa nhanh, bởi bài viết này nói về một người, một nhóm người, một cá thể động vật, một tổ chức (ban nhạc, câu lạc bộ, công ty, v.v.), nội dung web hoặc một sự kiện được tổ chức nhưng không chỉ ra được vì sao đối tượng đó quan trọng hoặc quan trọng như thế nào: hay nói cách khác, vì sao bài viết về đối tượng đó lại nên xuất hiện trong một bách khoa toàn thư. Theo tiêu chí xóa nhanh, những bài viết như vậy có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đọc thêm trang này để nắm được những đối tượng nào được coi là nổi bật để đưa vào Wikipedia.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách truy cập trang này và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Nếu trang bị xóa và bạn muốn truy xuất nội dung đã xóa để tham khảo hoặc cải tiến trong tương lai, vui lòng liên hệ với bảo quản viên hoặc điều phối viên đã xóa trang. 東京湾内湾 05:45, ngày 30 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa nhanh Nguyễn Văn Trung sửa

 

Nếu đây là bài viết đầu tiên bạn tạo, bạn có thể muốn đọc hướng dẫn viết bài viết đầu tiên của bạn.

Bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng Thuật sĩ bài viết nhầm giúp bạn tạo các bài viết.

Một bản mẫu đề nghị xóa nhanh đã được thêm vào Nguyễn Văn Trung, tác dụng của nó là yêu cầu trang này được xóa nhanh khỏi Wikipedia. Điều này được thực hiện dựa trên tiêu chí BV4, bởi vì trang này rõ ràng chưa đủ độ nổi bật.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách truy cập trang này và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Nếu trang bị xóa và bạn muốn truy xuất nội dung đã xóa để tham khảo hoặc cải tiến trong tương lai, vui lòng liên hệ với bảo quản viên hoặc điều phối viên đã xóa trang, hoặc nếu bạn đã làm như vậy, bạn có thể đặt một yêu cầu tại Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang. Pminh141thảo luận 04:22, ngày 9 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa nhanh Thể loại:Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sửa

 

Một thẻ đã được đặt trên Thể loại:Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu xóa nhanh khỏi Wikipedia. Điều này đã được thực hiện theo tiêu chí xóa nhanh TL1, bởi vì thể loại này đã trống và không phải là một thể loại định hướng, một thể loại đổi hướng, một thể loại chủ đề nổi bật, dưới thảo luận tại Thể loại thảo luận hoặc một thể loại dự án đó theo bản chất của nó có thể trở nên trống rỗng đôi khi.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách truy cập trang này và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia.  孝儀純皇后 討論 04:38, ngày 31 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Khanh (thảo luận) 16:19, ngày 18 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Nguyễn Thị Quyên Thanh sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Nguyễn Thị Quyên Thanh với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Thị Quyên Thanh cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Mohammed Yussuf 09:59, ngày 27 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Đề nghị xóa Hà Thị Lan sửa

 

Đang có thảo luận về sự phù hợp của bài viết Hà Thị Lan với các Quy định và hướng dẫn hoặc bài viết có thể thuộc diện có thể bị xóa.

Bài viết sẽ được thảo luận tại Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hà Thị Lan cho đến khi đạt đồng thuận, và mọi người đều được hoan nghênh tham gia thảo luận. Đề nghị này sẽ giải thích chính sách và các hướng dẫn mà các bên có quan tâm. Thảo luận tập trung vào bằng chứng chất lượng cao và các chính sách cũng như hướng dẫn của Wikipedia.

Các thành viên có thể sửa đổi trong khi đang thảo luận, cũng như việc cải tiến chất lượng bài viết theo hướng đã chỉ ra trong thảo luận. Tuy nhiên, không dời thông báo biểu quyết xóa ở đầu trang bài viết. Khanh (thảo luận) 02:04, ngày 15 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời