Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đàm Văn Đạo

Đàm Văn ĐạoSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Q.Khải (thảo luận) 03:43, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Đàm Văn Đạo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đàm Văn Đạo" – news · books · scholar · JSTOR · free images)

Thẩm phán tòa án chưa đủ nổi bật theo quy định Wikipedia:Độ nổi bật (người).  A l p h a m a  Talk 03:24, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Xóa
  1.   Xóa Chủ thể chưa từng giữ chức vụ chính trị cấp Trưởng theo nhánh Tòa án. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 03:37, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  2.   Xóa Chủ thể không đủ độ nổi bật; không xét đến quy định, chỉ cần nhìn vào nội dung và cách trình bày của bài thôi đã là "có vấn đề": thông tin sơ sài, các đề mục không nội dung, nguồn ít/yếu, v.v.. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:50, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  3.   Xóa Chủ thể thiếu độ nổi bật. Russian Federal Subjects (thảo luận) 00:31, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  4.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:48, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  5.   Xóa Chủ thể rõ ràng không nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 18:36, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  6.   Xóa Phó Trưởng ban Thư ký TANDTC thì chưa đủ nổi bật. Nếu xét tiêu chuẩn độ nổi bật chung chung dựa theo nguồn thứ cấp đáng tin cậy thì cũng không đạt, vì ông ấy chỉ được đưa lên... mỗi mẩu tin này.  Băng Tỏa  18:38, ngày 15 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  7.   Xóa sơ sài - Kill-Vearn (thảo luận) 17:27, ngày 16 tháng 5 năm 2021 (UTC)
  8.   Xóa Xóa theo quy định.Khánh Snake (thảo luận) 05:07, ngày 19 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Giữ
Ý kiến
Tôi nghĩ bài này nên biên tập thêm vì còn thiếu rất nhiều thứ nên không biết có nổi bật không? Khánh Snake (thảo luận) 03:29, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Klq nhưng tên của ông thẩm phán này chất chơi người dơi thật. Dragon Knight 14:46, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!