Thành viên này là
Biên tập viên Thâm niên
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Rhodi.
22Thành viên xếp hạng 22 với 40.842 sửa đổi trên Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang