Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2015/05

Tháng 5 năm 2015Sửa đổi

Tuệ Nghi (Phan Thanh Bảo Ngọc)Sửa đổi

SntvSửa đổi

Rượu Sơn TinhSửa đổi

Minh NguyênSửa đổi

Thanh PhươngSửa đổi

Văn HanhSửa đổi

Thư thất điều đón giá như TâySửa đổi

Six GunsSửa đổi