Mở trình đơn chính

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 4 năm 2004. Xem Nhật trình xóa cho những trang đã bị xóa đi rồi.

Văn CaoSửa đổi

Kết quả: đã xóađã được viết lại.

Văn Cao – Viết lại từ trang này, chưa được phép. DHN 03:35, 21 Apr 2004 (UTC)

Những bài vi phạm quyền của tác giả phải được xóa càng nhanh càng tốt ... trước khi các vấn đề về pháp luật có thể xẩy ra. Mekong Bluesman