Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 3 năm 2007. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Mục lục

Tháng 3 năm 2007Sửa đổi

Bùi Văn KiênSửa đổi

 1. Đề nghị xóa Mth 19:01, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Tmct 19:56, ngày 31 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 08:27, ngày 1 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Lê Thy 03:13, ngày 2 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 11:17, ngày 2 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì theo bài viết không có gì đặc biệt. Mekong Bluesman 22:17, ngày 2 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Trịnh Hảo TâmSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 02:24, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xoá, với sự kính trọng --Saigon punkid 05:35, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xoá,chỉ có 525 hit trên google. Lê Thy 03:12, ngày 2 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 11:16, ngày 2 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Vương Ngân Hà 04:24, ngày 3 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Trường Nhật Ngữ Đông DuSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chỉ là một trường dạy tiếng Nhật (lý do tương tự Trường Nhật Ngữ Sakura). An Apple of Newton thảo luận 03:02, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 07:50, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa--Bùi Dương 08:10, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 21:43, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, lý do đã nêu trên Magnifier 11:05, ngày 30 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trường Nhật Ngữ SakuraSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết.

 1. Chỉ là một trường dạy tiếng Nhật không hơn không kém, tôi thấy không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Saigon punkid 01:18, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:13, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Lê Thy 07:49, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa--Bùi Dương 08:10, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tac ke 08:58, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 21:43, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Danh sách các báo ở Việt NamSửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ 5 phiếu.

XóaSửa đổi

 1. Danh sách này chỉ là chủ quan, không nên lập thành một bài viết trên wikipedia vì biết thêm chừng nào cho hết? Danh sách chỉ áp dụng cho một thời điểm kiểu này có nguy cơ bị lỗi thời nhanh, xin đề nghị xoá. Saigon punkid 23:33, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa chỉ là danh sách đơn thuần thôi thì mỗi tỉnh có hàng chục tờ báo như vậy Việt Nam có hàng nghìn tờ báo, báo nào cũng hay cũng có ý nghĩa, nay xuất hiện mai đóng cửa, thông tin nào là chính xác? đưa báo này vào mà không đưa báo kia vào lại bị mang tiếng là thiên vị--Bùi Dương 08:05, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

GiữSửa đổi

 1. Giữ - Tôi nghĩ một danh sách khó có thể chủ quan, trừ phi cố tình bỏ thiếu thông tin. Nếu thiếu sót thông tin, thì nên viết thêm chứ không nên xóa. Và tôi cũng không hiểu ý bạn, lỗi thời nhanh, là sao? Ipridian 00:03, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Chủ quan: Ngay cả cái tên cũng quá phiến diện, báo chí Việt Nam có lịch sử gần trăm năm, nhưng danh sách này chỉ nêu các báo xuất bản gần đây, lộn xộn không theo trương mục nào hết (báo hay tạp chí hay nhật báo, chủ đề gì, lượng phát hành có tương xứng với nhau để cho vào cùng thể loại chưa? Hơn nữa đã có thể loại Báo chí Việt Nam rồi, theo tôi không cần giữ danh sách này nữa. Saigon punkid 14:38, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Lỗi thời nhanh: hiện nay không có liên kết nào đến bài này, trử bản tiếng Anh được lập ra vốn không có tầm quan trọng đúng như nó xứng đáng trong wikipedia tiếng Việt, vì vậy tôi nghi ngờ tác giả bài viết không có ý định cập nhập thêm thông tin trong thời gian tới. Saigon punkid 14:42, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Hiện tại nên Giữ. Thành viên nào đó chuyên viết về báo chí Việt Nam sẽ vào đây và biết được báo nào đã được viết bài, báo nào chưa? Khi đầy đủ các báo rồi thì xóa cũng được vì đã có "thể loại báo Việt Nam".Lưu Ly 00:21, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Chợ CồnSửa đổi

Bài đã được sửa lại. Là 1 trong 2 chợ lớn nhất Đà Nẵng thì chắc chắn xứng đáng. Đề nghị bỏ phiếu lại. Tmct 16:33, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Bài đã sửa lại. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phản đối. Tiêu chuẩn đưa vào không dành cho địa danh. Bạn hãy tìm lý do khác Tmct 06:58, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Thế địa danh cấp thôn , ấp , xóm thì sao? Lê Thy 07:38, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Cấp không quan trọng bằng có nguồn thông tin để kiểm chứng.--Bùi Dương 08:09, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, chỉ cần thêm vào ((văn phong )) hay (( sơ khai )) là okey Saigon punkid 23:34, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Chợ Dương ĐôngSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phản đối. Tiêu chuẩn đưa vào không dành cho địa danh. Bạn hãy tìm lý do khác Tmct 06:58, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Thế địa danh cấp thôn , ấp , xóm thì sao? Lê Thy 07:41, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xoá vì chất lượng kém --Saigon punkid 22:06, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Cầu CổSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phản đối. Tiêu chuẩn đưa vào không dành cho địa danh. Bạn hãy tìm lý do khác Tmct 06:58, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Trong nội dung không có gì đặc biệt, không sửa để cứu được. Tmct 16:36, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ vì là địa danh có thực. Saigon punkid 14:43, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC) Saigon punkid 01:37, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Hiệp hội Duelist Việt NamSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Ipridian 02:39, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC) (dựa theo Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn, văn phong không bách khoa. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá Saigon punkid 23:52, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa Mth 19:07, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Họ Phạm làng Đông NgạcSửa đổi

Bài đã sửa.

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phản đối. Tiêu chuẩn đưa vào không dành cho dòng họ. Tmct 06:58, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Như vậy mọi dòng họ dù lớn, dù nhỏ, dù có tiếng , dù không có tiếng, đều có thể đưa vào wiki? Lê Thy 02:34, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Tôi đã từng xem một phim tài liệu về dòng họ này trên VTV rồi. Người viết bài chưa có đủ thông tin nhưng trong phim tài liệu kia có nói đến những người làm đến cỡ thủ tướng trở lên. Tmct 06:58, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Tiêu chuẩn: thời cổ: 9 tiến sĩ (1 hoàng giáp, 1 bảng nhãn), nhiều quan; hiện đại: 2 viện trưởng, 1 phó thủ tướng.
  Chất lượng kém: bài đã sửa.Tmct 21:07, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trắng

 1. Nếu bài này được giữ thì thể loại:Gia tộc tôn thất cũng nên viết lại. Saigon punkid 05:43, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Ý bạn là bài Họ Tôn Thất (không có "gia tộc" Tôn Thất đâu)? Tôi hoàn toàn ủng hộ. Có điều trong tình trạng luật lệ linh tinh hiện giờ thì phiếu trắng của bạn đang có hiệu ứng không khác gì phiếu chống. Tmct 20:04, ngày 31 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Lương Công AnhSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Vương Ngân Hà 04:25, ngày 3 tháng 4 năm 2007 (UTC)

NammediaSửa đổi

Chú ý, bài này đủ tiêu chuẩn Google (mời xem Thảo luận:Nammedia), chưa có quy định nào cho đem bài đủ tiêu chuẩn, chất lượng không kém, có bách khoa ra đây xóa. Do đó, biểu quyết này không có hiệu lực. Tmct 06:50, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC).

Xin bạn Tmct đọc lại phần đầu tiên của Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào:"Chỉ nên coi chúng là những hướng dẫn, chứ không phải những quy định chặt chẽ". Không phải cứ trên 1000 kết quả google là đương nhiên đủ tiêu chuẩn--Sparrow 01:08, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Trích: "Điều kiện cần có để 1 cá nhân hay 1 tổ chức có thể được đăng chính thức trên Wikipedia tiếng Việt: Thoả mãn 1 trong các điều sau.....". Ngoài ra, chưa có điều khoản nào cho phép biểu quyết các bài "Thoả mãn 1 trong các điều đó".
Hãy xây dựng luật cho chuẩn chứ đừng nên tạo ngoại lệ. Mong mọi người có tinh thần xây dựng và tham gia sửa tiêu chuẩn đưa vào để hợp thức hóa biểu quyết này và nhiều biểu quyết khác trong tương lai. Tmct 10:06, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Kể cả trong trường hợp 1 bài viết đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu cộng đồng bỏ phiếu xóa thì cuộc bỏ phiếu đó hoàn toàn hợp lệ. Xem xét "Tiêu chuẩn" chỉ là 1 trong nhiều lý do để xóa hay giữ bài. Đã có 6 phiếu xóa sau 1 tuần bỏ phiếu, do đó, bài sẽ bị xóa. An Apple of Newton thảo luận 16:22, ngày 4 tháng 4 năm 2007 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn, mời xem Thảo luận:Nammedia. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  chưa đủ tiêu chuẩn nào đây ạ?Tmct 06:50, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xin xoá --Saigon punkid 22:04, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xoá. Tac ke 08:55, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa Mth 19:09, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nghĩa LợiSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xoá vì không rõ địa danh này ở đâu, chứ không phải vì đủ tiêu chuẩn. Saigon punkid 23:50, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phan Trọng ThưởngSửa đổi

Kết quả:đã xóa theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn , mời xem Thảo luận:Phan Trọng Thưởng. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý Saigon punkid 21:55, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì hiện chưa đủ tiêu chuẩn Khương Việt Hà 03:33, ngày 29 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tmct 07:47, ngày 4 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Phạm mạnh hàSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn, chỉ có 407 hit trên google cho nhiều Phạm mạnh hà. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Lại thêm một người thích khoe. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa ok --Saigon punkid 16:53, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. XóaMth 19:08, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Sợi Phú BàiSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 03:30, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá--Saigon punkid 22:05, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trương Đăng DungSửa đổi

Kết quả: xóa.

Xin vui lòng trao đổi thêm ở trang thảo luận. Avia (thảo luận) 09:51, ngày 28 tháng 3 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chưa đủ tiêu chuẩn , chỉ có 271 hit trên google. Lê Thy 02:27, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 07:20, ngày 22 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Nhân vật chẳng có gì nổi bật. An Apple of Newton thảo luận 03:12, ngày 25 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý Xoá Saigon punkid 16:45, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Bình tĩnh để thêm thông tin, nếu vẫn chưa đạt đồng ý xóaKhương Việt Hà 03:36, ngày 29 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý Xóa - Randall uob 12:37, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)
Từ khi đưa ra biểu quyết 6 phiếu thuận đã 1 tháng, hông co update gì mới, sao chưa thấy xóa nhỉ? --Saigon punkid 21:56, ngày 16 tháng 4 năm 2007 (UTC)
Chắc vì chưa ai mò lại đoạn này. Tmct 14:41, ngày 17 tháng 4 năm 2007 (UTC)

AlohiphopSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chưa xứng đáng đưa vào. (Bài này tôi không xóa ngay được vì không phải là "chất lượng quá kém" hay "rất không bách khoa").Tmct 09:07, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:04, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa v`i quảng cáo. Mekong Bluesman 00:00, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Lê Thy 09:11, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Magnifier 13:18, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xoá Saigon punkid 14:02, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Võ đình dươngSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Bài hiện giờ có người tẩy trống, nhưng không biết có phải chính tác giả hay không nên không thể xóa ngay được. Tmct 09:07, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:05, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa v`i không có gì trong bài (chất lượng kém). Mekong Bluesman 00:00, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Chết, lần sau tôi phải khôi phục về phiên bản chưa bị tẩy trống (phá hoại) trước khi đem ra đây biểu quyết. Tmct 00:17, ngày 18 tháng 3 năm 2007 (UTC)

AmwaySửa đổi

Kết quả : đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. (Bài này tôi không xóa ngay được vì có thông tin). Tmct 09:07, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:05, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa nếu không được viết thêm trong 2 tuần. Mekong Bluesman 00:00, ngày 15 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa - Randall uob 07:52, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Nên Xóa Magnifier 16:19, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa. Lê Thy 02:28, ngày 21 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giải ShalomSửa đổi

Kết quả : đã theo kết quả biểu quyết

 1. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 16:29, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Lưu Ly 04:17, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Lê Thy 02:12, ngày 21 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:32, ngày 26 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nghề Loppy - Còn mới ở Việt NamSửa đổi

Kết quả : đã xoá theo biểu quyết

 1. Xin xóa vì không wiki. Saigon punkid 11:27, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Bài này phải xóa vì tên gọi sai, vi phạm bản quyền. Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 16:29, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Nhất trí xóa - nhưng các thành viên khác, nếu am hiểu về vấn đề này nên viết mới vì đây là đề tài hay. Lương Hoàng Hưng 10:57, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Bưu điện trung tâm thành phồ Hồ Chí MinhSửa đổi

Kết quả:Đã xóa, vì tên sai không cần biểu quyết.
 1. Đề nghị xoá mục đổi hướng này vì sai chính tả. Lhboi 03:14, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì sai chính tả.--Bình Giang 03:19, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Counter StrikeSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Chất lượng kém.--Bình Giang 03:20, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giai cấp thống trịSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vìa chất lượng kém.--Bình Giang 03:21, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Luật họcSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 03:21, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Lão Mai quyềnSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã viết mới

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 03:22, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Ghi chú: Đã viết bài mới rồi. ---silvi 03:35, ngày 24 tháng 3 năm 2007 (UTC) Đã bổ sung thêm được một ít, tạm thời đừng xóaKhương Việt Hà 17:49, ngày 30 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Phân cấpSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 03:22, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 09:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Wan Chai DistrictSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 03:22, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém và cần có tên tiếng Việt. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Khủng hoảng tiền tệ theo quan điểm của Karl MarxSửa đổi

Kết quả : đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 03:23, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC) Tôi đã đọc bài này từ khi mới được viết. Lúc đó bài còn có tên là "Khủng hoảng tiền tệ". Tôi đã không hiểu gì cả, nhưng lại nghĩ rằng bản thân không đủ trình độ am hiểu những lý luận cao siêu của Marx. Nguyễn Thanh Quang cho rằng bài chỉ nói về quan điểm của Marx là không đủ, cần mở rộng. Nhưng người khởi tạo ban đầu cho rằng chỉ có duy nhất lý luận của Marx về khủng hoảng tiền tệ mới đúng. Chính vì vậy tôi đề nghị người khởi tạo bài đổi tên như bài hiện nay, hòng có chỗ cho người khác viết theo quan điểm khác Marx. Mặc dù sau đó, bài đã đổi tên. Nhưng nội dung vẫn không có cải tiến gì. Và tôi vẫn không hiểu lý luận trong bài này, nhất là ở đoạn thứ hai. Vì thế, tôi đã bỏ phiếu xóa bài.--Bình Giang 14:34, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Ok, nếu người trong ngành kinh tế mà đọc không hiểu gì thì đúng là clk thật. Tôi không đòi giữ nữa. Tmct 00:22, ngày 18 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Và người ngoài ngành kinh tế học (như tôi) đọc cũng càng có thêm câu hỏi! Mekong Bluesman 02:54, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xoá, hay nhập vào bài Khủng hoảng tiền tệ Saigon punkid
 7. Xóa, đọc chẳng hiểu gì. Avia (thảo luận) 02:45, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ. Mọi người làm tôi nghi ngờ về chuyện thế nào là chất lượng kém. Bài này có thông tin, viết dài đến cả mấy đoạn, đọc qua thì không thấy lan man, xem phần thảo luận thì không thấy chuyên gia kinh tế nào bảo là nội dung sai. chẳng lẽ không thể cứu cho nó lên thành sơ khai? Tmct 09:13, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Nội dung có thể đúng nhưng đây chỉ là quan điểm của Karl Marx về khủng hoảng tiến tệ thì có lẽ không nên viết thành baì riêng mà hợp vào "Khủng hoảng tt". Saigon punkid 14:06, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Họa vô đơn chí: nếu bây giờ mà nhập vào Khủng hoảng tiền tệ thì bài đó lại thành ra "không trung lập" ;) Tmct 00:22, ngày 18 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Nếu có bài Khủng hoảng tiền tệ thì trong bài đó sẽ có các mục, chẳng hạn "theo Marx", "theo Keynes", "theo "Hayek", vậy là trung lập. Avia (thảo luận) 02:45, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Lịch sử triết họcSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 23:03, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:34, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Avia (thảo luận) 08:16, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Naruto ninja ranksSửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ quá bán

Đổi tên thành Cấp bậc ninja (Naruto) và xóa tên tiếng Anh. An Apple of Newton thảo luận 16:42, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 07:55, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Bài dài mà chất lượng vẫn kém.--Bình Giang 03:24, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Bài này hiện nay chỉ cần {{wikify}}. Casablanca1911 16:42, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Bài này chỉ cần ai rảnh wikify lại. Không đến nỗi phải xóa Magnifier 13:06, ngày 16 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ. (nhưng ai sẽ wikify đây?) Avia (thảo luận) 02:54, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Thể loại:Gia tộc nổi tiếngSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì thể loại này vô nghĩa tương tự như các thể loại "người nổi tiếng", "danh nhân"... Tmct 10:10, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không cần. Mekong Bluesman 23:36, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. xóa.--Bùi Dương 03:15, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Lê Thy 03:18, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:10, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa Vương Ngân Hà 13:34, ngày 13 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Duy DươngSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn Tmct 21:55, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Vương Ngân Hà 00:20, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:10, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Toán học và thực tiễnSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì bài không bách khoa. An Apple of Newton thảo luận 17:25, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:19, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì văn phong không phù hợp.--Bình Giang 04:02, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 04:20, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:10, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lê Thy 02:52, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nam PhổSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 17:02, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 22:19, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn.--Bình Giang 04:05, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 04:21, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:11, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lê Thy 02:52, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Mina nguyễnSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn (xem thảo luận). An Apple of Newton thảo luận 16:50, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 22:19, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đã xem thảo luận:Mina nguyễn. Bài không đủ tiêu chuẩn. Đề nghị xóa.--Bình Giang 04:07, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa Vương Ngân Hà 04:21, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:10, ngày 8 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Lê Thy 02:53, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trần Ngọc ThêmSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn--Tmct 14:30, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì không đủ tiêu chuẩn. An Apple of Newton thảo luận 14:55, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:29, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Lê Thy 10:49, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:13, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Thị Hoàng BắcSửa đổi

Kết quả: đã xóa Xóa

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn--Tmct 14:30, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 04:28, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Lê Thy 10:52, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 15:39, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:14, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đề nghị giữ Saigon punkid 02:08, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Mạc Kim TônSửa đổi

Kết quả:đã xóa Xóa

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn--Sparrow 12:01, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.--Bình Giang 04:09, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Xem kết quả google ở trang cuối[1] thực ra chỉ tìm được 427 kết quả, trong đó 246 là "không trùng lặp". Avia (thảo luận) 06:54, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Tmct 07:46, ngày 4 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Ông Mạc Kim Tôn được tất cả các báo trong và ngoài nước biết đến với 17.900 hits, tôi nghĩ là đủ tiêu chuẩn vào Wiki.--Bùi Dương 04:27, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì đủ tiêu chuẩn Saigon punkid 01:55, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

3DNow!Sửa đổi

Kết quả: giữ vì không đủ tổng số 5 phiếu. Avia (thảo luận) 02:58, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Đề nghị xóa vì bài chất lượng kém nếu không được cải tiến tốt hơn.--Bùi Dương 09:45, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)

 1. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Nên để wiki hóa và phát triển. Hãy cho biển Rất sơ khai.--Tò Mò 16:00, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. Có thể phát triển được. An Apple of Newton thảo luận 15:11, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Giữ T-man immoral 20:51, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 3. Giữ, bài rất sơ khai. Avia (thảo luận) 06:54, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nguyễn công thịnhSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn và quảng cáo.--Bùi Dương 09:38, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Wikipedia:Con nghiện WikipediaSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa theo quy định về xoá bỏ. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Nên xóa vì không bách khoa.--Tò Mò 16:01, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 14:56, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa. Vương Ngân Hà 04:22, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Bellerophon (thần thoại)Sửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không nội dung. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Cần xóa.--Tò Mò 16:02, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa nếu không được viết thêm trong 1 tháng. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Tiếng Thái (tạm)Sửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Bài chất lượng thấp. Lại đã có bài Tiếng Thái Lan.--Tò Mò 16:06, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. T-man immoral 07:17, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Cốm làng VòngSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Bài không bách khoa. Cần xóa.--Bình Giang 03:57, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Di chúcSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa - cần chuyển sang wikisource T-man immoral 07:14, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Bài không mang tính bách khoa. Đề nghị xóa.--Bình Giang 03:55, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Thừa kếSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Không hiểu tác giả muốn viết về điều gì. Đề nghị xóa.--Bình Giang 04:00, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Tục tặng quà ngày TếtSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Nên khuyến khích và hướng dẫn tác giả sửa bài xem đã.--Tò Mò 15:46, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì không bách khoa. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Yêu dại khờSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa theo quy định về xoá bỏ. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. T-man immoral 07:20, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Vừa không bách khoa, vừa chất lượng kém. Có thể xóa.--Bình Giang 03:59, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Yêu đơn phươngSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. T-man immoral 07:20, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa.--Bình Giang 03:58, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Xuân VangSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa vì chất lượng quá kém. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa Vương Ngân Hà 04:23, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)

THPT Long ThạnhSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Vương Ngân Hà 04:14, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Dungeon SiegeSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

VN-UIUCSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết. An Apple of Newton thảo luận 07:29, ngày 11 tháng 3 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa Nguyễn Hữu Dng 04:38, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa Vương Ngân Hà 11:21, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:08, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Alexandra RipleySửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Danh bạSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Dân chơiSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. T-man immoral 07:18, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa nhưng có thể move qua từ điển Wiki bàn luận không ký tên vừa rồi là của 125.234.9.20 (thảo luận • đóng góp)
  Phiếu không hợp lệ. Cần đăng nhập để bỏ phiếu. 08:40, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)

EvanescenceSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Vương Ngân Hà 04:15, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Học "chui"Sửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Vương Ngân Hà 04:16, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Kim GiangSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 04:16, ngày 6 tháng 3 năm 2007 (UTC)

NĩaSửa đổi

Kết quả: Ðã viết lại bài mới.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xoá Lhboi 05:46, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)

RYAN EVANSSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Tôi thấy nhiều bài cùng loại đề tài này cũng như bài này đều nên xóa. Chẳng thấy chúng có giá trị gì.--Tò Mò 15:58, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Sơn La (thị xã)Sửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Bài kém thật đấy. Xóa thôi.--Tò Mò 15:55, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Sinh lý thực vậtSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Nên gắn biển Rất sơ khai và động viện tác giả phát triển bài.--Tò Mò 15:54, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Đã có bài Sinh lý học thực vật.--Ntt
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

ThiệpSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Cần xóa. Bài không bách khoa.--Tò Mò 15:53, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Tiền giấySửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Bài viết nghịch ngợm. Cần xóa.--Tò Mò 15:40, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa tạm thời có thể chuyển tới tiền T-man immoral 07:22, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 5. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Trường THPT Trần PhúSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Cần xóa. Viết nghịch ngợm.--Tò Mò 15:52, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Đồng ý xoá. Lhboi 05:47, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Tài màSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Cần xóa vì chất lượng thấp.--Tò Mò 15:50, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Tây Sơn tam kiệtSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Nên xóa nội dung và redirect sang bài Khởi nghĩa Tây Sơn--Tò Mò 15:49, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Nên xóa nội dung và redirect sang bài Khởi nghĩa Tây Sơn. Lhboi 05:49, ngày 4 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Đơn chứcSửa đổi

Kết quả: Ðã xoá theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Phải xóa thôi. Chất lượng thấp lắm.--Tò Mò 15:38, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. T-man immoral 07:23, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
  Phiếu của T-man immoral không được tính vì T-man immoral chưa đủ điều kiện bỏ phiếu (mở tài khoản ngày 2 tháng 3 → chưa đủ 1 tuần mở tài khoản, )
 5. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 7. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Đại học Sư phạm Kỹ thuật VinhSửa đổi

Kết quả: giữ vì đã bổ sung.

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 02:56, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 09:30, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa vì chất lượng thấp.--Tò Mò 15:37, ngày 2 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa--silvi 09:39, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 22:00, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 15:26, ngày 3 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Giữ
 1. Tôi đã bổ sung thông tin cho bài này.Lưu Ly 05:36, ngày 7 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ. An Apple of Newton thảo luận 13:09, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)