Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 1 năm 2006. Xem Nhật trình xóa cho những trang đã bị xóa đi rồi.

Công nghiệpSửa đổi

Kết quả: đã xóa.
 1. Đề nghị xóa bài Công nghiệp vì nội dung không đủ tiêu chuẩn -- Trần Đăng Khoa (Thảo luận) 13:55, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa vì nội dung chỉ về một vài khía cạnh của khu công nghiệp Thụy Vân. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 14:12, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 14:37, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. --An Apple of Newton 14:40, ngày 24 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 5. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn và vi phạm bản quyền. Mekong Bluesman 20:11, ngày 04 tháng 2 năm 2006 (UTC)
 6. Có lẽ xóa được rồi? Avia (thảo luận) 08:20, ngày 14 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Đã xóa. Phan Ba 11:26, ngày 16 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Đỗ Kiên CườngSửa đổi

Kết quả: đã xóa.

Tôi không biết người này có đủ tiêu chuẩn đem vào không? Trên Google tôi thấy có đại tá Đỗ Kiên Cường và một tác giả tại talawas cùng tên. Bài này đọc giống như được viết bởi một người thân với ĐKC. Nguyễn Hữu Dng 23:01, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)

 1. Bài này có vẻ như được tạo ra để ca ngợi nhạc sĩ đó. Trang blog riêng cũng đem vào Wikipedia chi vậy ? Đề nghị xóa ! --Nguyễn Dương Khang 23:12, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa. Tôi cũng đã Google và không tìm ra nhạc sĩ này. Nhưng khi Google "Do Kien Cuong" thì có 83 hit với khoảng 10 hit là blog của Do Kien Cuong hay bạn của Do Kien Cuong. Mekong Bluesman 23:15, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 3. Xoá. --Baodo 00:13, ngày 14 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 4. Đại tá Đỗ Kiên Cường là nhà vật lý, quan tâm đến liên hệ giữa vật lý và triết học, tâm linh ... Còn tiểu sử nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường thấy toàn chuyện đi học, có 2 giải thưởng trong nước, có cầm đũa chỉ huy được 1 lần, đã có gì đặc sắc mà đưa vào Wikipedia? Nên xoá. Avia (thảo luận) 09:25, ngày 18 tháng 1 năm 2006 (UTC)
  Could it be that ... dare I say it ... he's so bad that it's good? Xóa. Mekong Bluesman 10:04, ngày 18 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba

Nếu tôi đọc không nhầm thì liên kết ngoài ở Vietnam net cho thấy Đỗ Kiên Cường của bài này là đại diện cho tác giả sáng tác kém đến "không tưởng tượng nổi" (vì nếu hay đến không tưởng tượng được thì đã có trong danh sách nhận giải thưởng). Không biết như vậy có xứng đáng ở Wikipedia không. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 09:40, ngày 18 tháng 1 năm 2006 (UTC)

AEVGSửa đổi

Kết quả: đã xóa.
 1. Đề nghị xóa bài AEVG, quá thiếu tiêu chuẩn. Avia (thảo luận) 04:17, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 2. Xóa, thiếu tiêu chuẩn. Nguyễn Hữu Dng 04:18, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 3. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Mekong Bluesman 04:57, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không đủ tiêu chuẩn. Phan Ba 06:41, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 5. Xoá nhưng nên lập một mục từ Sinh viên Việt Nam trên thế giới hoặc Hội/Tổ chức sinh viên Việt Nam trên thế giới và có các mục nhỏ về các tổ chức SVVN ở các quốc gia vì chúng có thể giúp ích cho người muốn tìm hiểu về các hội này.!--An Apple of Newton 06:50, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 6. Hợp nhất (nếu có thể). Xem tin nhắn của tôi tại Thảo luận:AEVG. Ngoài ra, tại vì tổ chức này có liên quan đến AEGE rõ ràng, chúng ta có thể nghĩ đến phục hồi văn bản ở đấy và hợp nhất nó vào một bài hợp lệ và tổng quát hơn, tại hình như AEGE được tập chí Nature nói đến rồi. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:41, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 7. Cho vô cái thùng phía trên. 陳庭協 06:54, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
  Hic hic... tuy nhiên, hình như nó gần đầy rồi. :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:40, ngày 13 tháng 1 năm 2006 (UTC)
 8. Đầy quá rồi, đến nổi không đậy nắp được, NXM làm ơn kêu xe đến hót dọn giúp nhé (sờ oa sắc) ! LĐ