Mở trình đơn chính

Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 1 năm 2007. Các bài đã xóa được ghi lại trong Nhật trình xóa.

Tháng 1 năm 2007Sửa đổi

Trường Thái Nguyên - Nha TrangSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì đây chỉ là 1 trường cấp 2, chưa có gì nổi bật. An Apple of Newton thảo luận 03:20, ngày 27 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 05:10, ngày 27 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:28, ngày 30 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 11:59, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:23, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Quần lạc sinh địa rừngSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa bài này vì nội dung kém đã quá 7 ngày, nội dung của nó đã được tôi hợp nhất với bài Hệ sinh thái rừng.--Silviculture 04:43, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 08:23, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. --Bùi Dương 08:30, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 14:09, ngày 24 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa, do đã hợp nhất. Vương Ngân Hà 11:59, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:23, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Máy TìmSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì bài này không có nội dung phục vụ khái niệm "search engine". Ngoài ra đã có bài Máy truy tìm dữ liệu. Tmct 21:01, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. Lê Thy 08:24, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. --Bùi Dương 08:31, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 09:47, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 11:59, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)
 6. Xóa vì chất lượng kém. Mekong Bluesman 01:23, ngày 2 tháng 2 năm 2007 (UTC)

American PieSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém. Lê Thy 08:44, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Huyện Yên KhánhSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém. Lê Thy 08:44, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa vì tôi vừa hợp nhất bài này với Yên Khánh tại Wiktionary. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:40, ngày 23 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Hệ sinh thái rừngSửa đổi

Kết quả : Giữ vì đã được viết lại.

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém. Đã viết lại.Lê Thy 08:44, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý 'xóa'.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Bài này nên giữ, em muốn wiki hóa nó. Xin mọi người đừng xóa vội nhé.--Silviculture 14:32, ngày 21 tháng 1 năm 2007 (UTC)
Đề nghị đổi tên cho bài này thành Sinh thái rừng, qua đó hãy xóa bài Sinh thái rừng cũ đi vì nội dụng bài cũ này quá sơ khai, giống như là trong từ điển vậy.--Silviculture 15:30, ngày 21 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 1. Giữ vì đã được Silviculture cải tiến. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì đã được viết lại.--Bùi Dương 07:24, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thái tử Bảo LongSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém. Lê Thy 08:44, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

TrộmSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì chất lượng kém. Lê Thy 08:44, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Luân lý họcSửa đổi

Kết quả mới hơn: đã viết lại với nội dung mới. Tmct 08:53, ngày 30 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết. (xóa ngày 23 tháng 1 năm 2007)

Đã Xóa rồi sao ai đó lại phục hồi ?--Bùi Dương 08:31, ngày 30 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 1. Đề nghị xoá vì không bách khoa. Lê Thy 08:17, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Đói nghèo là nguyên nhân của bất ổnSửa đổi

 1. Đề nghị xoá vì không bách khoa. Lê Thy 08:17, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

THPT Thái NinhSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá vì không có gì đặc biệt mời xem Thảo luận:THPT Thái Ninh. Lê Thy 08:09, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Quay carnalSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết.

 1. Đề nghị xoá theo quy định về xoá bỏ mời xem Thảo luận:Quay carnal. Lê Thy 08:09, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 22 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Big C Thăng LongSửa đổi

Kết quả: giữ.

Xóa

 1. Đề nghị xoá vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào vì nó không lấy gì làm nổi tiếng, ít nhất cho đến thời điểm hiện nay. Lưu Ly 03:52, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá vì là bài quảng cáo. Lê Thy 07:55, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đề nghị giữ vì bài viết về công trình không phải là đối tượng áp dụng Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào. Casablanca1911 07:16, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. 'Giữ; Đây là chi nhánh đầu tiên của hệ thống siêu thị en:BigC của Thái Lan mở tại HN (bên en có bài về BigC). Ngoài ra search Google theo link của Lưu Ly (để nhầm chỗ tại mục biểu quyết xóa Đình Tân Hưng) được trên 2170 hit (theo kết quả trên máy của tôi). Tmct 08:32, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ. Thật khó khi áp dụng tiêu chuẩn đưa vào cho bài này. Nhưng tôi biết Big C là một trong 2 siêu thị lớn nhất Hà Nội (siêu thị kia là Metro). An Apple of Newton thảo luận 11:33, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Giữ. Là chi nhánh của tập đoàn Bourbon của Pháp là đại gia bán lẻ của Châu Âu, có chi nhánh ở nhiều nước trong đó có Thái Lan... chứ ko phải siêu thị của Thái.--Bùi Dương 15:03, ngày 21 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Đình Tân HưngSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xoá vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào. Lưu Ly 01:34, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Xoá vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 08:01, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:35, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Anh đàoSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Bánh xèo Phan ThiếtSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Bánh đậu xanhSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Công chúa Thái BìnhSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Công nghệ sinh họcSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Mạnh KhươngSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

NầmSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thung lũng SiliconSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thủy sảnSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tư bảnSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Văn hoá IraqSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Đạo của vật lýSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Máy ép nhựaSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém.Lê Thy 10:01, ngày 13 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa.Vương Ngân Hà 07:41, ngày 20 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Dân chủ và kinh tế thị trườngSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 09:52, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Những nghịch lý trong toán học!Sửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 09:52, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thạch ThànhSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 09:52, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tìm Thông TinSửa đổi

Kết quả: đã xoá theo biểu quyết

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 09:52, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Xóa đói giảm nghèoSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không bách khoa. Lê Thy 09:52, ngày 12 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. Lưu Ly 01:40, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 05:12, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:46, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Tôi đã sửa, giờ trông nó khá là bách khoa rồi. Tmct 09:35, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ.--Bùi Dương 10:29, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 1. Bài này có khả năng vi phạm bản quyền (xem Thảo luận:Xóa đói giảm nghèo). An Apple of Newton thảo luận 16:41, ngày 1 tháng 2 năm 2007 (UTC)

Nguyễn Tiên NamSửa đổi

Kết quả: đã xóa theo biểu quyết.

 1. Đề nghị xóa vì hình như là cá nhân tự viết về mình. Google được 2 hit về cùng một người không có gì đặc biệt. Tmct 08:11, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:13, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa.Lê Thy 08:12, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Vương Ngân Hà 13:20, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

DaiquansangSửa đổi

Quảng cáo, đã xóa

 1. Đề nghị xóa vì đây là bài quảng cáo. Quocdong 12:15, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Lê Thy 06:50, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Xóa. Vương Ngân Hà 07:15, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Tmct 08:11, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. An Apple of Newton thảo luận 13:14, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tín điều Các Sứ đồSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 02:50, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tmct 08:11, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Học thuyết phê phánSửa đổi

Đã xóa vì viết nhăng nhít, không phù hợp với tên bài. An Apple of Newton thảo luận 11:21, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 02:50, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Bão DurianSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 02:50, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Tmct 08:11, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 6. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Chiến sĩ Việt Nam (bài hát)Sửa đổi

Bài hát, đã xóa. An Apple of Newton thảo luận 11:23, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì không phải bài bách khoa. Lê Thy 02:50, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)

10BASE-TSửa đổi

Kết quả : Giữ vì đã được viết lại. Xóa

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Đã viết lại. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Rút lại đề nghị, nhưng cần viết mở rộng thêm. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Xóa. Quocdong 12:17, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Giữ, viết thêm và mở rộng được, đây là khái niệm trong máy tính Mth 18:26, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Giữ vì đã được viết lại. An Apple of Newton thảo luận 02:07, ngày 7 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Giữ.--Bùi Dương 10:31, ngày 19 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Bà Chúa Xứ (tạm)Sửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

DuyênSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Ký túc xáSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Lữ Ngọc CưSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Ngọc LặcSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Giữ

 1. Đề nghị giữ vì có thể phát triển nội dung được.--Silviculture 16:17, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)
  Bài này đã xóa ngày ngày 9 tháng 1 năm 2007. Còn bài Silviculture muồn giữ mới được tạo ra ngày 2 tháng 2 năm 2007. Do đó, phiếu của Silviculture là không cần thiết. An Apple of Newton thảo luận 17:51, ngày 6 tháng 2 năm 2007 (UTC)

SanchiSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thoại Thái VươngSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thuật toán tìm khóa dựa vào E(X)Sửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Thần Đồng Đất ViệtSửa đổi

Kết quả đã xóa theo biểu quyết.Lê Thy 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tài LiệuSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết. Vương Ngân Hà 13:15, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Quy chiếuSửa đổi

Kết quả: Đã xóa theo kết quả biểu quyết. Vương Ngân Hà 13:16, ngày 9 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tín hiệu họcSửa đổi

Xóa theo kết quả biểu quyết. Lê Thy 08:30, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Vật liệu xây dựngSửa đổi

Xóa theo kết quả biểu quyết. Lê Thy 08:26, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Đơn vị đo độ nhớtSửa đổi

Xóa theo kết quả biểu quyết. Lê Thy 08:21, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)

 1. Đề nghị xóa vì chất lượng kém. Lê Thy 03:12, ngày 3 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 16:16, ngày 5 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.--Silviculture 08:06, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 4. Xóa. Vương Ngân Hà 09:59, ngày 6 tháng 1 năm 2007 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:09, ngày 8 tháng 1 năm 2007 (UTC)