Mở trình đơn chính

Thạch Thành là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hóa.

Thạch Thành

Huyện
Hành chính
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
Huyện lỵthị trấn Kim Tân
Phân chia hành chính2 thị trấn, 26 xã
Địa lý
Diện tích559,19km²
Dân số (2018)
Tổng cộng143.080 người
Mật độ244 người/km²
Khác
Websitehttp://thachthanh.thanhhoa.gov.vn

Huyện trải dài bên sườn tây nam của dãy núi Tam Điệp.

Vị trí địa lýSửa đổi

 
Đường vào Thạch Thành, Thanh Hóa

Huyện Thạch Thành nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hoá.

Hành chínhSửa đổi

 
Một phần rừng đặc dụng của huyện Thạch Thành thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương
Diện tích: 559,19 km² [1]
Dân số: 136.264 người (2009)[2]
Mật độ dân số: 244 người/km²
Bao gồm 2 thị trấn: Kim Tân (huyện lị), Vân Du và 26 xã: Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Lâm, Thạch Long, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tân, Thạch Tượng, Thành An, Thành Công, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Long, Thành Minh, Thành Mỹ, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Vân, Thành Vinh, Thành Yên.

Lịch sửSửa đổi

Thời thuộc Hán là miền đất thuộc huyện Dư Phát. Thời Tam Quốc - Lưỡng Tấn - Nam Bắc Triều là miền đất thuộc huyện Phù Lạc. Thời Tuỳ - Ðường, Ðinh - Lê - Lý là miền đất thuộc huyện Nhật Nam[3]

Thời Trần - Hồ, miền đất này nằm trong hai huyện Tế GiangYên Lạc. Vì thế, huyện Thạch Thành ngày nay được hình thành từ hai huyện Tế Giang và Yên Lạc thời Trần - Hồ mà thành. Quá trình hình thành và sáp nhập diễn ra như sau:

  • Năm Thành Thái thứ 1 (năm 1889) nhập huyện Quảng Tế vào huyện Thạch Thành và hình thành huyện Thạch Thành ngày nay.
  • Sau năm 1945, bỏ cấp phủ, châu, gọi chung là huyện. Huyện Thạch Thành khi đó gồm có 23 xã: Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thạch Cẩm, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Lâm, Thạch Long, Thạch Quảng, Thạch Sơn, Thạch Tượng, Thành An, Thành Công, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Long, Thành Minh, Thành Tâm, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thành Vân, Thành Yên.
  • Ngày 25-4-1967, thành lập thị trấn nông trường Thạch Thành.
  • Ngày 24-5-1967, chia xã Thành Yên thành 2 xã: Thành Yên và Thành Mỹ; chia xã Thành Minh thành 2 xã: Thành Minh và Thành Vinh.
  • Ðến năm 1982, lại tách hai huyện như cũ và lại lấy tên là huyện Thạch Thành.
  • Ngày 23-11-1990, thành lập thị trấn Kim Tân - thị trấn huyện lị huyện Thạch Thành từ phần đất của các xã Thành Kim và Thành Tân, ghép từ tên của hai xã này.
  • Ngày 9-1-2004, giải thể thị trấn nông trường Vân Du để thành lập thị trấn Vân Du; giải thể thị trấn nông trường Thạch Thành để thành lập xã Thạch Tân.
  • Dự kiến sau năm 2030, xã Thành Vân sẽ được sáp nhập vào thị trấn Vân Du; xã Thạch Tân sẽ được sáp nhập vào xã Thạch Bình và xã Thành Kim sẽ được sáp nhập vào thị trấn Kim Tân.

Chú thíchSửa đổi