Nam–Bắc triều

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Nam-Bắc triều)

Nam–Bắc triều là tên gọi chỉ một giai đoạn lịch sử một quốc gia phong kiến có sự phân tranh giữa hai triều đại Nam–Bắc, có thể chỉ:

Ngoài ra, trong lịch sử Trung Quốc có 1 số giai đoạn nữa tồn tại 2 chính quyền song song nhưng không được liệt vào Nam bắc triều, ví như: Ngụy Tấn và Đông Ngô (263-280) được tính gộp vào thời kỳ Tam Quốc hay Tiền Tần và Đông Tấn (376-383) vẫn thuộc giai đoạn Ngũ Hồ thập lục quốc vì thời gian quá ngắn ngủi, riêng giai đoạn Liêu và Bắc Tống (979-1115) tuy kéo dài cả thế kỷ nhưng do người Khiết Đan chủ yếu khống chế ở miền Mạc bắc nên cũng không được tính, riêng giai đoạn Kim và Nam Tống (1125-1206) chưa rõ lý do gì mà các sử gia chưa công nhận là Nam Bắc triều, trong khi giai đoạn Bắc Tề + Bắc Chu + Trần đáng lý phải thuộc về Hậu Tam Quốc mới đúng.

Tham khảo sửa