Nam triều

trang định hướng Wikimedia

Nam triều (南朝) được dùng để chỉ chính quyền quốc gia ở phương nam trong thời kỳ Nam-Bắc triều, có thể là:

Tham khảoSửa đổi