Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2009/01

Cường dollarSửa đổi


Nguyễn Thiện DươngSửa đổi


Lê Lai (phố Hà Nội)Sửa đổi


Nguyễn Hữu Huân (phố Hà Nội)Sửa đổi

Bà Triệu (phố Hà Nội)Sửa đổi

Phúc Tân (phố Hà Nội)Sửa đổi

Đinh Liệt (phố Hà Nội)Sửa đổi

Đinh Tiên Hoàng (Thành phố Hồ Chí Minh)Sửa đổi


AutodeskSửa đổi


PezensSửa đổi


Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Thành phố Hồ Chí Minh)Sửa đổi


Nguyễn Thanh PhượngSửa đổi


Nguyễn Quang LiêmSửa đổi


Hoàng ngọcSửa đổi


Trại tù cải tạoSửa đổi


Cao Việt DũngSửa đổi


Phan Bá ThọSửa đổi


Hoàng Ngọc HiếnSửa đổi


Võ Thành TâmSửa đổi


Lương Thế ThànhSửa đổi


Gaia OnlineSửa đổi