Bánh mềm ăn được và ngon

Thông tin cá nhân riêng tư: đã từng phụ làm nghề vá xe đạp, đi dạy, làm rẫy, đẩy xe ba gác, nhặt rác.