Lăng Ông

trang định hướng Wikimedia

Lăng Ông là cách gọi dân gian trong tiếng Việt để chỉ các miếu, từ thờ các nhân vật lịch sử hoặc cá ông:

Xem thêmSửa đổi